Kategorie
Opłaty Uprawnienia architektoniczne

Wyższe opłaty za uprawnienia architektoniczne od 2024 roku

Nowe stawki opłat za egzamin i kwalifikacje na uprawnienia architektoniczne. Od 8 marca 2024 kolejna podwyżka kosztów egzaminacyjnych w IARP.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin na uprawnienia architektoniczne ustalane są przez Izbę Architektów RP, na podstawie ustawy o samorządach zawodowych inżynierów budownictwa oraz architektów. W najnowszej uchwale Krajowej Rady IARP z 20 lutego 2024 ustalono obowiązujące stawki opłat na rok 2024 i lata kolejne. Nowe stawki opłat są oczywiście wyższe niż poprzednio obowiązujące i zaczną obowiązywać od dnia 8 marca 2024 roku.

Opłaty za egzamin na uprawnienia architektoniczne oraz kwalifikacje od 2024 roku

Na mocy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej zostały ustalone w dwóch różnych kategoriach, zależnych od wnioskowanego rodzaju i zakresu:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1-4 – oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie oraz bez ograniczeń
  • Opłata za kwalifikowanie wynosi 1570,00 zł.
  • Opłata za przeprowadzenie egzaminu to również 1570,00 zł.
  • Za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu, opłata wynosi 930,00 zł.
 2. Według art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 – łączone uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie oraz bez ograniczeń
  • Opłata za kwalifikowanie ustalona jest na 2360,00 zł.
  • Za przeprowadzenie egzaminu również obowiązuje opłata 2360,00 zł.
  • W przypadku ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu, należy uiścić 1350,00 zł.

Opłaty te są zatem zróżnicowane w zależności od zakresu uprawnień, o które wnioskuje się w ramach procesu kwalifikacyjnego. Warto zaznaczyć, że opłaty te są zgodne z przepisami ustawy i mają zastosowanie do wszystkich kandydatów starających się o uprawnienia budowlane w wymienionych specjalnościach.

Poprzednia uchwała KR IARP z 28 lutego w sprawie ustalenia stawek opłat kwalifikacyjnych traci moc a obecna zaczyna obowiązywać od dnia 8 marca 2024 roku. Opłaty do wniosków złożonych i wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały stosuje się w dotychczasowej wysokości.

Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia architektoniczne zachęcamy do skorzystania z aplikacja uprawnienia architektoniczne, która umożliwia przygotowanie do egzaminu testowego w specjalnościach architektonicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *