Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Zmiana terminu egzaminów – uprawnienia architektoniczne

Rewolucyjna zmiana w wyznaczaniu terminu egzaminu na uprawnienia architektoniczne w IARP. Znikają egzaminy w czerwcu i grudniu od 2025 roku.

Duża zmiana w terminach egzaminów na uprawnienia architektoniczne od 2025 roku. Tradycyjne terminy czerwcowe sesji letniej oraz grudniowe sesji zimowej to już przeszłość. Od 2025 roku egzaminy w specjalnościach architektonicznych w IARP odbywać się będą podobnie jak w PIIB w maju oraz listopadzie. To istotna zmiana, gdyż będzie ona powodowała również konieczności wcześniejszej mobilizacji przez przyszłych architektów.

Nowe terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne 2024 – 2026

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP, odpowiedzialna za proces kwalifikacji do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, ustaliła następujące terminy egzaminów na najbliższe lata:

2024 rok:

 • Sesja letnia: odbędzie się 7 czerwca.
 • Sesja zimowa: przewidziana na 22 listopada.

2025 rok:

 • Sesja letnia: zaplanowana na 16 maja.
 • Sesja zimowa: wyznaczona na 21 listopada.

2026 rok:

 • Sesja letnia: przypada na 15 maja.
 • Sesja zimowa: odbędzie się 20 listopada.

Kandydaci ubiegający się o uprawnienia w specjalności architektonicznej powinni dostosować swoje plany przygotowań oraz dokonania wymaganych formalności związanych z zapisami na egzaminy do tych terminów.

Zasady i organizacja egzaminów na uprawnienia architektoniczne

Proces kwalifikacyjny na uprawnienia architektoniczne obejmuje przystąpienie do egzaminów, które są organizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP. Istotne kwestie dotyczące organizacji tych egzaminów przez izby:

 1. Częstotliwość i terminy egzaminów: Egzaminy na uprawnienia architektoniczne są przeprowadzane przynajmniej dwa razy do roku. Dokładne terminy egzaminów są ustalane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną i ogłaszane na oficjalnej stronie internetowej Izby Architektów RP. Jest to ważne dla kandydatów, aby mogli odpowiednio zaplanować swoje przygotowania i dopełnić formalności.
 2. Zmiana terminów egzaminów: W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, termin egzaminu może ulec zmianie. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie egzaminu w wyznaczonym terminie.
 3. Dodatkowe terminy egzaminów: Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP ma uprawnienia do wyznaczenia dodatkowych terminów egzaminów. Ta opcja jest wykorzystywana w sytuacjach, gdy jest to konieczne z różnych względów – na przykład ze względu na dużą liczbę kandydatów.
 4. Terminy składania wniosków: Wraz z ogłoszeniem dat egzaminów, ustalane są także ostateczne terminy na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Termin ten nie może być krótszy niż trzy miesiące przed datą egzaminu, co zapewnia kandydatom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do procesu aplikacyjnego.
 5. Obsługa spóźnionych wniosków: Jeśli wniosek wpłynie po ustalonym terminie, jest on automatycznie przenoszony na następną sesję egzaminacyjną. Okręgowa komisja kwalifikacyjna ma obowiązek poinformować kandydata o tej zmianie. Dzięki temu mechanizmowi, osoby, które z jakiegoś powodu opóźnią się z złożeniem wniosku, nie tracą możliwości przystąpienia do egzaminu.

Program do nauki na uprawnienia architektoniczne umożliwia szybką i wygodne przygotowanie do egzaminu we wszystkich specjalnościach i rodzajach uprawnień z zakresu IARP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *