Kategorie
PIIB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Nowości w PIIB w 2024 roku. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dostępne w portalu i aplikacji PIIB. Udogodnienie dla inżynierów.

W ostatnim czasie, członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) otrzymali dostęp do materiałów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych. Dzięki współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej (ITB), inżynierowie budowlani mają teraz możliwość korzystania z szerokiej bazy wiedzy technicznej, co jest kluczowe dla rozwoju i efektywności w branży.

Członkowie PIIB mogą korzystać z Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zarówno przez specjalnie dedykowany Portal PIIB, jak i Aplikację PIIB, oferując wygodę i elastyczność w dostępie do szukanych informacji.

Co to jest WTWiORB

WTWiORB, znane i cenione w branży od dziesięcioleci, to seria wydawnicza zawierająca szczegółowe, techniczne zalecenia dotyczące różnych aspektów budownictwa. Pierwotnie wydawane w latach 1960-1990, te publikacje były uznawane za część przepisów techniczno-budowlanych według ustawy Prawo budowlane z 1972 roku. Jednak aktualna wersja ustawy (z 7 lipca 1994 r., Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) nie klasyfikuje WTWiORB jako obowiązkowych przepisów techniczno-budowlanych. Mimo to, ze względu na brak odpowiednich Polskich Norm w tym obszarze, zalecenia te są szeroko stosowane w praktyce przy sporządzaniu specyfikacji technicznych i umów pomiędzy inwestorami a wykonawcami.

Na mocy obowiązującej wersji artykułu 7 ustawy Prawo budowlane, datowanej na 7 lipca 1994 roku (zaktualizowanej w Dzienniku Ustaw z 2021 roku, pozycja 2351 i kolejne zmiany), przepisy techniczno-budowlane obejmują wyłącznie dwa aspekty:

  1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
  2. Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Każdy zeszyt serii WTWiORB dostarcza konkretnych wytycznych odnośnie wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąc istotny materiał pomocniczy przy zawieraniu umów na roboty budowlane. Zawiera on również istotne informacje dotyczące różnych etapów odbioru robót, od odbiorów zanikających po odbiory końcowe.

Dodatkowo, mając na uwadze potrzeby przetargów publicznych, każdy zeszyt WTWiORB w swoim wstępie lub pierwszym rozdziale zawiera odpowiednie kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień), co ułatwia ich stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych.

Darmowy dostęp, niepełny zakres i wątpliwości członków PIIB

Część użytkowników komentujących tę informację na oficjalnym profilu PIIB zarzucało zarządzającym, że dostęp do materiałów nie jest bezpłatny, gdyż finansują go obowiązkowe składki członkowskie dla osób posiadających uprawnienia budowlane, które od 2025 roku pójdą bardzo w górę. Komentarze użytkowników wskazują na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia zakresu dostępnych materiałów, a także na zainteresowanie usprawnieniem procesów i integracją z dodatkowymi zasobami.

Komentujący wyrażają rozczarowanie brakiem materiałów z serii E, dotyczących specjalności instalacyjnej sanitarnej. Jest to druga najpopularniejsza specjalność w izbie, co sugeruje potrzebę uzupełnienia tej luki.

Obecny udostępniony zakres materiałów STWIORB jest ograniczony do budownictwa kubaturowego. Potrzebne jest zainteresowanie rozszerzeniem go na budownictwo drogowe. To wskazuje na potrzebę dywersyfikacji treści

Krok PIIB w udostępnieniu tych publikacji swoim członkom jest dowodem na zaangażowanie Izby w rozwój i wsparcie specjalistów branży budowlanej w Polsce. Dostęp do tych zasobów prawdopodobnie przyczyni się do podniesienia standardów wykonawstwa i jakości prac budowlanych, stanowiąc istotne wsparcie dla inżynierów i wykonawców w ich codziennej praktyce zawodowej. Istotne jest jednak jego rozszerzenie na wszystkie specjalności budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *