Kategorie
Wymagania

Opłaty za egzamin oraz postępowanie kwalifikacyjne w 2020 roku w PIIB

Jaka jest cena ubiegania się o uprawnienia budowlane w 2020 roku.

Zdobycie uprawnień budowlanych wiąże się ze znacznymi kosztami ponoszonymi przez kandydatów. Opłaty związane są zarówno z przeprowadzeniem procesu kwalifikacyjnego, tj. weryfikacją dokumentów składanych przez inżynierów pod względem formalnym oraz merytorycznym jak i przeprowadzeniem samego egzaminu pisemnego oraz ustnego.

Wysokość opłat kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane w 2020 roku w PIIB

oddzielne uprawnienia do kierowania lub do projektowania

  • opłata z tytułu kwalifikowania – 800 zł
  • opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego – 800 zł

łączny koszt uzyskania uprawnień – 1600 zł

łączne uprawnienia do projektowania i kierowania

  • opłata z tytułu kwalifikacji – 1100 zł
  • opłata za przeprowadzenie egzaminu testowego i ustnego – 1100 zł

łączny koszt uzyskania uprawnień 2200 zł

W przypadku niepowodzenia na egzaminie ustnym koszt jego ponownego przeprowadzenia wynosi:

  • dla uprawnień oddzielnych – 450 zł
  • dla uprawnień łączonych – 600 zł

Opłaty należy wnosić na konta właściwych okręgowych izb inżynierów budownictwa, w których składamy dokumenty kwalifikacyjne oraz zamierzamy zdawać egzaminy. Potwierdzenie wniesienia II raty opłaty kwalifikacyjnej, tj. opłaty za egzamin należy zabrać ze sobą na egzamin testowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *