Kategorie
Wymagania

Opłaty za egzamin oraz postępowanie kwalifikacyjne w 2020 roku w PIIB

Jaka jest cena ubiegania się o uprawnienia budowlane w 2020 roku.

Zdobycie uprawnień budowlanych wiąże się ze znacznymi kosztami ponoszonymi przez kandydatów. Opłaty związane są zarówno z przeprowadzeniem procesu kwalifikacyjnego, tj. weryfikacją dokumentów składanych przez inżynierów pod względem formalnym oraz merytorycznym jak i przeprowadzeniem samego egzaminu pisemnego oraz ustnego.

Wysokość opłat kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane w 2020 roku w PIIB

oddzielne uprawnienia do kierowania lub do projektowania

  • opłata z tytułu kwalifikowania – 800 zł
  • opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego – 800 zł

łączny koszt uzyskania uprawnień – 1600 zł

łączne uprawnienia do projektowania i kierowania

  • opłata z tytułu kwalifikacji – 1100 zł
  • opłata za przeprowadzenie egzaminu testowego i ustnego – 1100 zł

łączny koszt uzyskania uprawnień 2200 zł

W przypadku niepowodzenia na egzaminie ustnym koszt jego ponownego przeprowadzenia wynosi:

  • dla uprawnień oddzielnych – 450 zł
  • dla uprawnień łączonych – 600 zł

Opłaty należy wnosić na konta właściwych okręgowych izb inżynierów budownictwa, w których składamy dokumenty kwalifikacyjne oraz zamierzamy zdawać egzaminy. Potwierdzenie wniesienia II raty opłaty kwalifikacyjnej, tj. opłaty za egzamin należy zabrać ze sobą na egzamin testowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.