Kategorie
Opłaty Samorządy Uprawnienia architektoniczne

Dodatkowe opłaty ponoszone przez architektów – stawki 2021

Coroczne opłaty członkowskie to nie jedyne wydatki, na jakie muszą być przygotowani architekci chcący przynależeć do IARP. Każda zmiana statusu członka wiąże się także z wysokimi opłatami, które co roku się zwiększają.

Oprócz corocznych opłat związanych z członkostwem, architekci zrzeszeni w IARP, w niektórych sytuacjach są zmuszeni ponosić opłaty dodatkowe. Są one związane ze zmianami dotyczącymi statusu ich członkostwa i dotyczą: wpisania na listę członków, ponownego wpisania na listę członków oraz przywrócenia członkostwa po okresie zawieszenia.

Dodatkowe opłaty i ich wysokość w 2021 roku ustalono w uchwale nr O–41–V–2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 października 2020 roku.

Opłaty na rzecz samorządu zawodowego IARP w 2021 roku

  • opłata za wpis na listę członków Izby – 490 zł
  • opłata za ponowny wpisy na listę członków Izby – 1230 zł
  • opłata za przywrócenie w prawach członka izby po okresie zawieszenia, gdy zawieszenie nastąpiło na wniosek członka izby – 490 zł

Powyższe opłaty w roku 2020 wynosiły odpowiednio: 460 zł, 1150 zł oraz 460 zł.

Jak ustalane są stawki opłat dodatkowych?

Opłaty za wpis na listę członków Izby, za ponowny wpis na listę członków Izby, oraz za przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia ustala się w wysokości odpowiadającej, odpowiednio: 10%, 25%, i 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Naliczona procentem kwota podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Powiązanie opłat dodatkowych z wskaźnikiem przeciętnego wynagrodzenia oznacza, iż stawki co roku będą aktualizowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *