Zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2015

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Zawody związane z budownictwem

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Ukończenie studiów

Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. nazwa kierunku studiów jest zgodna z określeniem zakresu kierunku studiów, wskazanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub
 2. informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów

Posiadanie wiedzy i umiejętności

Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. nazwa specjalności określona w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub
 2. informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie

Zagraniczne wykształcenie

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

7 KOMENTARZE

 1. Witam,
  jak mogę sprawdzić czy uczelnia na której planuję studiować będzie odpowiednia dla mojej specjalności? Oczywiście mam na myśli specjalność architektoniczną, nie chciałbym dopuścić do sytuacji gdzie poświęce 5 lat na naukę, a później OKK powie mi że spędziłem za mało godzin w odpowiedniej specjalności. Chciałbym podjąć naukę w SAN Warszawa (może nie będę wklejać linku, łatwo znaleźć przez google)

 2. Po ukończeniu Szkoły średniej i odbyciu odpowiedniej praktyki uzyskałem w 1991 roku Decyzję o „Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego” dotyczącą wykonawstwa.Od Tego czasu zatrudniony byłem w PKP PLK na stanowisku toromistrza . Czy ten okres można zaliczyć do praktyki w ubieganiu się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

  • Aktualnie jest mowa o tytule technika więc sprawa jest dyskusyjna. Takie przypadki PIIB rozpatruje indywidualnie, więc należy bezpośrednio do komisji kwalifikacyjnej PIIB zadać pytanie. Natomiast wydaje się niestety mała szansa na zaliczenie takiej praktyki.

 3. Przy składaniu Izba Inżynierów podobno ma prawo do wglądu do umowy o pracę/zlecenie między przystępującym do egzaminu, a pracodawcą. Co Izba inżynierów może sprawdzić jeszcze? PIT? ZUS? Skarbówkę? Np czy pracodawca zgłosił pracownika (chociażby na umowę zlecenie) do ubezpieczalni??? A jeśli nie zgłosił, bo nie zdążył???
  A jeśli chodzi o pracę na budowie, to proszą o ksero pierwszej strony, czy np. kierownik był na pewno kierownikiem, czy nie majstrem z uprawnieniami bez ograniczeń? Może komisja weryfikuje to w Nadzorze Budowlanym?

  Reasumując: Gdzie komisja może sprawdzać prawdziwość przedstawianych dokumentów, jeśli chodzi o umowy?

  • Proces kwalifikacyjny prowadzony jest w oparciu o KPA, w związku z tym komisja może prosić o każdy dokument, który ma znaczenie dla sprawy. Dokumenty Zus i Pit raczej nie mają, natomiast ksero dziennika budowy już jak najbardziej.
   W ogólności komisja opiera się na dokumentach przedstawianych przez kandydata. Za posługiwanie się dokumentami niezgodnymi z prawdą ( fałszywymi) grożą konsekwencje karne.

 4. Po ukończeniu Szkoły średniej i odbyciu odpowiedniej praktyki uzyskałem w 1980 roku Decyzję o „Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego” dotyczącą wykonawstwa. W 1993 roku ukończyłem studia wyższe o kierunku odpowiednim do uzyskanej decyzji. Przez cały okres od ukończenia studiów pełniłem funkcje Kierownika Budowy/Robót lub Inspektora Nadzoru. Jak mam postąpić aby zmienić Decyzję o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego na Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń dotyczących wykonawstwa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here