Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia

Zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określono w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kierują się nimi okręgowe komisje kwalifikacyjne przy izbach inżynierów oraz architektów weryfikując wnioski kwalifikacyjne kandydatów.

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Zawody związane z budownictwem

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Ukończenie studiów

Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. nazwa kierunku studiów jest zgodna z określeniem zakresu kierunku studiów, wskazanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub
 2. informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów

Posiadanie wiedzy i umiejętności

Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. nazwa specjalności określona w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub
 2. informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie

Zagraniczne wykształcenie

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

Przeczytaj rówież

15 myśli na “Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia”

 1. Dzień dobry. Czy do kompletu dokumentów o nadanie uprawnień niezbędne są suplementy do dyplomów ukończenia studiów czy wystarczą same odpisy dyplomów ?

 2. Witam. Czy OKK ma prawo dopuścić mnie do egzaminu na uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a po pół roku od dopuszczenia mnie do egzaminu (gdy nie podchodziłam jeszcze do egzaminu) wysyła mi Zawiadomienie o tym, że moje wykształcenie zostało jednak błędnie uznane za odpowiednie i błędnie zawiadomiono mnie o dopuszczeniu do egzaminu, a co za tym idzie OKK jednak zmienia decyzję na odmowną bez przeprowadzenia egzaminu? Co jeśli w tym czasie OKK nadałaby mi uprawnienia budowlane we wnioskowanej specjalności? Czy to nie jest absurd? Czy OKK może zmieniać tak zdanie, gdy w tym czasie nie zmieniły się przepisy w Prawie Budowlanym?

   1. W uzasadnieniu podano następującą informację: „Z analizy suplementu do dyplomu wynika, że mniej niż 1/3 programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub liczbie godzin zajęć obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do kierunku studiów. Dlatego nie można uznać, że wykształcenie uzyskane na kierunku energetyka jest odpowiednie dla uzyskania uprawnień we wnioskowanej specjalności bez ograniczeń.”
    Tylko, że OKK wiedziała od początku jaki mam dyplom i suplement do dyplomu, przeliczała moje przedmioty i wyszło im, że więcej niż 1/3 programu studiów (…) obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do kierunku studiów jakim jest Elektrotechnika. Taka zmiana przez OKK zdania w tym temacie jest co najmniej delikatnie mówiąc nieobiektywna, jeżeli w tym czasie skład OKK się nie zmienił, mój suplement do dyplomu się nie zmienił oraz przepisy PB w tej kwestii się nie zmieniły.
    Czy w takiej sytuacji mogę żądać od OKK dokładnych wyjaśnień i obliczeń na podstawie, których zmienili swoją decyzję?

    1. uprawnieniabudowlane.pl

     Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o przepisy KPA, więc na tym etapie można się odwołać do organu wyższej instancji jakim jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. W decyzji o odmowie nadania uprawnień powinna Pani znaleźć pouczenie o takiej możliwości. W odwołaniu można zamieścić prośbę o szersze uzasadnienie tej decyzji.

     Na pierwszy rzut oka wygląda natomiast na to, iż ktoś w komisji się pomylił początkowo.

 3. Witam,
  jak mogę sprawdzić czy uczelnia na której planuję studiować będzie odpowiednia dla mojej specjalności? Oczywiście mam na myśli specjalność architektoniczną, nie chciałbym dopuścić do sytuacji gdzie poświęce 5 lat na naukę, a później OKK powie mi że spędziłem za mało godzin w odpowiedniej specjalności. Chciałbym podjąć naukę w SAN Warszawa (może nie będę wklejać linku, łatwo znaleźć przez google)

 4. Po ukończeniu Szkoły średniej i odbyciu odpowiedniej praktyki uzyskałem w 1991 roku Decyzję o „Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego” dotyczącą wykonawstwa.Od Tego czasu zatrudniony byłem w PKP PLK na stanowisku toromistrza . Czy ten okres można zaliczyć do praktyki w ubieganiu się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

  1. uprawnienia budowlane

   Aktualnie jest mowa o tytule technika więc sprawa jest dyskusyjna. Takie przypadki PIIB rozpatruje indywidualnie, więc należy bezpośrednio do komisji kwalifikacyjnej PIIB zadać pytanie. Natomiast wydaje się niestety mała szansa na zaliczenie takiej praktyki.

 5. Przy składaniu Izba Inżynierów podobno ma prawo do wglądu do umowy o pracę/zlecenie między przystępującym do egzaminu, a pracodawcą. Co Izba inżynierów może sprawdzić jeszcze? PIT? ZUS? Skarbówkę? Np czy pracodawca zgłosił pracownika (chociażby na umowę zlecenie) do ubezpieczalni??? A jeśli nie zgłosił, bo nie zdążył???
  A jeśli chodzi o pracę na budowie, to proszą o ksero pierwszej strony, czy np. kierownik był na pewno kierownikiem, czy nie majstrem z uprawnieniami bez ograniczeń? Może komisja weryfikuje to w Nadzorze Budowlanym?

  Reasumując: Gdzie komisja może sprawdzać prawdziwość przedstawianych dokumentów, jeśli chodzi o umowy?

  1. Proces kwalifikacyjny prowadzony jest w oparciu o KPA, w związku z tym komisja może prosić o każdy dokument, który ma znaczenie dla sprawy. Dokumenty Zus i Pit raczej nie mają, natomiast ksero dziennika budowy już jak najbardziej.
   W ogólności komisja opiera się na dokumentach przedstawianych przez kandydata. Za posługiwanie się dokumentami niezgodnymi z prawdą ( fałszywymi) grożą konsekwencje karne.

   1. Co w przypadku gdy praktyka przebiegała na podstawie umowy cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą? Izba ma prawo wymagać przedstawienia ww umowy? co jeśli umowa była ustna?

    1. Tak, niektóre izby wymagają przedstawienia umowy na podstawie, której praktyka była odbywana. W przypadku umowy ustnej, może zajść zatem konieczność udowodnienia, iż faktycznie taka praktyka miała miejsce, np. poprzez przedstawienie innych dokumentów, zeznania świadków lub wymagania przedstawienia dokumentów z odpowiednich organów.

     ps. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym umowa o roboty budowlane powinna mieć formę pisemną.

 6. Po ukończeniu Szkoły średniej i odbyciu odpowiedniej praktyki uzyskałem w 1980 roku Decyzję o „Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego” dotyczącą wykonawstwa. W 1993 roku ukończyłem studia wyższe o kierunku odpowiednim do uzyskanej decyzji. Przez cały okres od ukończenia studiów pełniłem funkcje Kierownika Budowy/Robót lub Inspektora Nadzoru. Jak mam postąpić aby zmienić Decyzję o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego na Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń dotyczących wykonawstwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *