Kategorie
Wymagania

Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia

Zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określono w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kierują się nimi okręgowe komisje kwalifikacyjne przy izbach inżynierów oraz architektów weryfikując wnioski kwalifikacyjne kandydatów.

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Zawody związane z budownictwem

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Ukończenie studiów

Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony, jeżeli:

  1. nazwa kierunku studiów jest zgodna z określeniem zakresu kierunku studiów, wskazanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub
  2. informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów

Posiadanie wiedzy i umiejętności

Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli:

  1. nazwa specjalności określona w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub
  2. informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie

Zagraniczne wykształcenie

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

45 odpowiedzi na “Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia”

Dzień dobry, czy po skończonych studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku architektura i urbanistyka skończę kierunek budownictwo, od razu tylko drugiego stopnia, mogłabym starać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń? Pozdrawiam

W przepisach jest mowa właśnie jedynie o studniach II stopnia na odpowiednim kierunku co w tym przypadku będzie wystarczające. Niektóre informacje do Nas docierające wskazują jednak iż izby wymagają niekiedy uzupełnienia wykształcenia jeżeli kierunek studiów I stopnia był inny. W tym przypadku może nie być to konieczne bo architektura jest kierunkiem pokrewnym do budownictwa, ale ostateczna decyzja zawsze w rękach komisji kwalifikacyjnej.

Dzień dobry
Posiadam studia inżynierskie z zarządzania i inżynierii produkcji, czy można się starać o uprawnienia?

Dzień dobry. Skończyłem technikum na Białorusi w zawodzie technik budownictwa. W jaki sposób mogę zdobyć uprawnienia bez ograniczeń? Na uprawnienia z ograniczeniem mam potwierdzać dyplom w polskiej uczelni czy jak to wygląda?

Tak, należy uzyskać nostryfikację dyplomu na polskiej uczelni oczywiście na kierunku odpowiednim dla danej specjalności uprawnień.

Dzień dobry, a można wiedzieć w jakiej to było komisji? Mi np. w ZOIIB nawet nie chcieli rozpatrywać takiego samego przypadku. Od razu odrzucono, nawet nie weryfikowano suplementu. Mimo, że udowodniłam, że zakres jest ponad 1/3. :/

To jest właśnie podstawowy problem w PIIB, iż nie ma jednego schematu postępowania w takich wypadkach. Często dochodzi do sytuacji gdy wniosek w jednej z komisji jest odrzucany, gdzie w sąsiednim województwie zostaje przyjęty. Jeżeli więc jest Pani pewna swoich racji można spróbować gdzie indziej, gdyż obecnie izby bardzo liberalnie podchodzą do rejonizacji.
Często są też dyżury członków OKK gdzie bezpłatnie można rozwiać wątpliwości, nawet jeszcze przed składaniem dokumentów, rozpoczynaniem praktyk i ponoszeniem kosztów.

Należałoby prawdopodobnie przeprowadzić procedurę nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą. Jest to niestety długotrwała procedura. O dokładniejsze informacje należy pytać w konkretnej okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Witam.
Czy po skończeniu studiów elektrycznych mogę odbywać praktyki w firmie która robi autostrady i ubiegać się o uprawnienia budowlane

Wszystko zależy jaki kierunek studiów został ukończony oraz jakiego rodzaju prace bedą wykonywane w ramach praktyki zawodowej.

Dzień dobry.
Jestem inżynierem z kierunku budownictwo.
Mam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie z 2011 roku.
Potrzebuję uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Jakie są rozwiązania? Czy muszę rozpocząć studia drugiego stopnia i uzyskać tytuł magistra inżyniera czy wystarczy obecny tytuł inżyniera budownictwa + odbycie trzyletniej praktyki na budowie? Jeśli ta druga opcja to czy do owej 3letniej praktyki można zaliczyć praktykę z posiadanych uprawnień?
https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka/#specjalnosc-konstrukcyjno-budowlana

Dla uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami wystarczą w tym przypadku studia I stopnia na odpowiednim kierunku. Tak więc w tym wypadku ten warunek jest spełniony.
Osoba, która posiada uprawnienia w ograniczonym zakresie może ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń w tej samej specjalności i zakresie. Nie ma potrzeby ponownego odbywania praktyki zawodowej. Natomiast ważne by kierowniki pierwszej praktyki zawodowej posiadał odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń.

Dzień dobry,
aktualnie posiadam tytuł technika budowlanego, jednak rozpoczęłam w zeszłym roku studia pierwszego stopnia w kierunku budownictwo (zaoczne czteroletnie). Czy mogę rozpocząć praktyki już teraz (do uprawnień w ograniczonym zakresie), a potem gdy będzie taka możliwość przekształcić je na nieograniczone (oczywiście po studiach drugiego stopnia)?

Tak, oczywiście jest taka możliwość. Będzie się to wiązało niestety z koniecznością dwukrotnego przechodzenia procesu egzaminacyjnego i oczywiście związanymi z tym kosztami. Ale to możliwe.

Witam,

Bardzo proszę o udzielenie informacji czy po ukończeniu studiów o kierunku inżynieria środowiska (specjalizacja inżynieria zrównoważonego rozwoju) na Wydziale geologii geofizyki i ochrony środowiska AGH Kraków mogę się starać o uzyskanie uprawnień kierowniczych w zakresie instalacji sanitarnych? od 6 lat pracuję w firmie budowlanej jako inżynier środowiska

Planuje rozpocząć studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika, jednak nie będą to studia jednolite ponieważ tytul inzyniera mam z innego kierunku. Czy po skończonych studiach zostane dopuszczony do egzaminu, czy też OKK będzie robić problemy ze względu na różnorodne kierunki studiów I i II stopnia?

Docierają do Nas informacje, iż niektórzy użytkownicy mają problemy z tytułu niezgodności kierunków studiów I i II stopnia ( choć w przepisach wymaga się tylko zgodności II stopnia). Być może będzie potrzebne uzupełnienie różnic programowych, ale to już zależy od konkretnej komisji.
Warto udać się na dyżur członka OKK i zapytać wcześniej o tą kwestię.

Witam! Jestem na 5 semestrze studiów inżynierskich budowlanych i przede mną wybór ścieżki dyplomowania. Pracuję w branży drogowej. Moje pytanie brzmi czy będę mógł ubiegać się o uprawnienia drogowe bez ograniczeń po skończeniu specjalności budownictwo pasywne, ponieważ specjalności drogowej nie ma w programie studiów?

W przypadku uprawnień w specjalności drogowej istotne tak naprawdę jest nazwa kierunku. Jeżeli jest to budownictwo to takiej wykształcenie powinno zostać uznane za odpowiednie.

Dzień Dobry,
Czy jeżeli zrobiłem stopień inzyniera z dziedziny logistyki i chce uzyskać uprawnienia sanitarne (wodociągowe itd.), to muszę robić studia od początku na kierunku odpowiadającym wymaganiom, czy można oprzeć to o studia podyplomowe?

Niestety studia podyplomowe nic nie dają w kontekście ubiegania się o uprawnienia budowlane. Jedynym rozwiązaniem w takim wypadku byłoby rozpoczęcie studiów na odpowiednim kierunku.

Witam! Jestem na 5 semestrze studiów inżynierskich budowlanych i przede mną wybór specjalnosci. Pracuje w branży drogowej. Moje pytanie brzmi czy po skonczeniu specjalności budownictwo pasywne (ponieważ nie ma specjalności drogowej) bede mogł ubiegać się o uprawnienia drogowe bez ograniczeń?

Witam, w jaki sposób mogę sprawdzić czy jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczba godzin zajęć obejmujących zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów. Czy jest możliwość wcześniej konsultacji z izbą ?. Chodzi mi o to, że nie chcę zaczynać praktykach w danej specjalizacji budowlanej a później okaże się, że moje wykształcenie nie spełnia minimum 1/3 programów studiów i nie będę mógł przystąpić do egzaminu. ?

Dzień dobry. Czy do kompletu dokumentów o nadanie uprawnień niezbędne są suplementy do dyplomów ukończenia studiów czy wystarczą same odpisy dyplomów ?

Witam. Czy OKK ma prawo dopuścić mnie do egzaminu na uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a po pół roku od dopuszczenia mnie do egzaminu (gdy nie podchodziłam jeszcze do egzaminu) wysyła mi Zawiadomienie o tym, że moje wykształcenie zostało jednak błędnie uznane za odpowiednie i błędnie zawiadomiono mnie o dopuszczeniu do egzaminu, a co za tym idzie OKK jednak zmienia decyzję na odmowną bez przeprowadzenia egzaminu? Co jeśli w tym czasie OKK nadałaby mi uprawnienia budowlane we wnioskowanej specjalności? Czy to nie jest absurd? Czy OKK może zmieniać tak zdanie, gdy w tym czasie nie zmieniły się przepisy w Prawie Budowlanym?

W uzasadnieniu podano następującą informację: „Z analizy suplementu do dyplomu wynika, że mniej niż 1/3 programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub liczbie godzin zajęć obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do kierunku studiów. Dlatego nie można uznać, że wykształcenie uzyskane na kierunku energetyka jest odpowiednie dla uzyskania uprawnień we wnioskowanej specjalności bez ograniczeń.”
Tylko, że OKK wiedziała od początku jaki mam dyplom i suplement do dyplomu, przeliczała moje przedmioty i wyszło im, że więcej niż 1/3 programu studiów (…) obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do kierunku studiów jakim jest Elektrotechnika. Taka zmiana przez OKK zdania w tym temacie jest co najmniej delikatnie mówiąc nieobiektywna, jeżeli w tym czasie skład OKK się nie zmienił, mój suplement do dyplomu się nie zmienił oraz przepisy PB w tej kwestii się nie zmieniły.
Czy w takiej sytuacji mogę żądać od OKK dokładnych wyjaśnień i obliczeń na podstawie, których zmienili swoją decyzję?

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o przepisy KPA, więc na tym etapie można się odwołać do organu wyższej instancji jakim jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. W decyzji o odmowie nadania uprawnień powinna Pani znaleźć pouczenie o takiej możliwości. W odwołaniu można zamieścić prośbę o szersze uzasadnienie tej decyzji.

Na pierwszy rzut oka wygląda natomiast na to, iż ktoś w komisji się pomylił początkowo.

Dzień dobry, a można wiedzieć w jakiej to było komisji? Mi np. w ZOIIB nawet nie chcieli rozpatrywać takiego samego przypadku. Od razu odrzucono, nawet nie weryfikowano suplementu. Mimo, że udowodniłam, że zakres jest ponad 1/3. :/

Witam,
jak mogę sprawdzić czy uczelnia na której planuję studiować będzie odpowiednia dla mojej specjalności? Oczywiście mam na myśli specjalność architektoniczną, nie chciałbym dopuścić do sytuacji gdzie poświęce 5 lat na naukę, a później OKK powie mi że spędziłem za mało godzin w odpowiedniej specjalności. Chciałbym podjąć naukę w SAN Warszawa (może nie będę wklejać linku, łatwo znaleźć przez google)

Podstawową sprawą jest zgodność nazwy kierunku lub zakresu przedmiotów z wymaganiami dla danej specjalności uprawnień budowlanych. To można w sposób łatwy ustalić np za pomocą naszego kalkulatora praktyki i wykształcenia: https://uprawnieniabudowlane.pl/kalkulator-wyksztalcenia-i-praktyki/

W przypadku uczelni powiedzmy „mniej renomowanych” jak w tym przypadku warto dodatkowo się upewnić czy program studiów nie jest okrojony więc można porównać zakres z zakresem architektura np. na jednej z politechnik.

Warto także zapytać podczas rekrutacji bezpośrednio w dziekanacie czy ukończenie tego kierunku umożliwia ubieganie się o konkretne uprawnienia. Dla pewności zapytanie można złożyć w formie pisemnej – oficjalna odpowiedź będzie na pewno bardziej wiarygodna.

Ostatecznie można także zapytać w swojej okręgowej izbie inżynierów budownictwa lub architektów. Tutaj już niestety zależy na kogo się trafi raz odpowiedź będzie konkretna, innym razem może nie być jej wcale.

Po ukończeniu Szkoły średniej i odbyciu odpowiedniej praktyki uzyskałem w 1991 roku Decyzję o „Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego” dotyczącą wykonawstwa.Od Tego czasu zatrudniony byłem w PKP PLK na stanowisku toromistrza . Czy ten okres można zaliczyć do praktyki w ubieganiu się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Aktualnie jest mowa o tytule technika więc sprawa jest dyskusyjna. Takie przypadki PIIB rozpatruje indywidualnie, więc należy bezpośrednio do komisji kwalifikacyjnej PIIB zadać pytanie. Natomiast wydaje się niestety mała szansa na zaliczenie takiej praktyki.

Przy składaniu Izba Inżynierów podobno ma prawo do wglądu do umowy o pracę/zlecenie między przystępującym do egzaminu, a pracodawcą. Co Izba inżynierów może sprawdzić jeszcze? PIT? ZUS? Skarbówkę? Np czy pracodawca zgłosił pracownika (chociażby na umowę zlecenie) do ubezpieczalni??? A jeśli nie zgłosił, bo nie zdążył???
A jeśli chodzi o pracę na budowie, to proszą o ksero pierwszej strony, czy np. kierownik był na pewno kierownikiem, czy nie majstrem z uprawnieniami bez ograniczeń? Może komisja weryfikuje to w Nadzorze Budowlanym?

Reasumując: Gdzie komisja może sprawdzać prawdziwość przedstawianych dokumentów, jeśli chodzi o umowy?

Proces kwalifikacyjny prowadzony jest w oparciu o KPA, w związku z tym komisja może prosić o każdy dokument, który ma znaczenie dla sprawy. Dokumenty Zus i Pit raczej nie mają, natomiast ksero dziennika budowy już jak najbardziej.
W ogólności komisja opiera się na dokumentach przedstawianych przez kandydata. Za posługiwanie się dokumentami niezgodnymi z prawdą ( fałszywymi) grożą konsekwencje karne.

Co w przypadku gdy praktyka przebiegała na podstawie umowy cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą? Izba ma prawo wymagać przedstawienia ww umowy? co jeśli umowa była ustna?

Tak, niektóre izby wymagają przedstawienia umowy na podstawie, której praktyka była odbywana. W przypadku umowy ustnej, może zajść zatem konieczność udowodnienia, iż faktycznie taka praktyka miała miejsce, np. poprzez przedstawienie innych dokumentów, zeznania świadków lub wymagania przedstawienia dokumentów z odpowiednich organów.

ps. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym umowa o roboty budowlane powinna mieć formę pisemną.

Po ukończeniu Szkoły średniej i odbyciu odpowiedniej praktyki uzyskałem w 1980 roku Decyzję o „Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego” dotyczącą wykonawstwa. W 1993 roku ukończyłem studia wyższe o kierunku odpowiednim do uzyskanej decyzji. Przez cały okres od ukończenia studiów pełniłem funkcje Kierownika Budowy/Robót lub Inspektora Nadzoru. Jak mam postąpić aby zmienić Decyzję o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego na Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń dotyczących wykonawstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *