Kategorie
Aktualności

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dla inżynierów bez uprawnień

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, rozszerza listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Od dnia 09.03.2015 ( dzień wejścia w życie Ustawy ) świadectwa takie będą mogli sporządzać także inżynierowie odpowiednich kierunków studiów, nie posiadający uprawnień budowlanych.

Zgodnie z ustawą świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  3. ukończyła:
    1. studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
    2. studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

4. posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Ustawa wprowadza także wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

4 odpowiedzi na “Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dla inżynierów bez uprawnień”

Dokładnie od 09.03.2015 nie są wymagane świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków nowo budowanych a jedynie dla sprzedawanych i wynajmowanych. Nie wiem jak długo bo słyszałem różne wersje ale na pewno od 2021 mają być już certyfikowane wszystkie budynki.

czy to oznacza, że mając uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie możemy sporządzać świadectwa?

No tak zmiana wow super. Tyle tylko że od 09.03.2015r. nie ma obowiązku sporządzania świadectwa do budynków oddawanych do użytkowania. Rynek się zamyka to i uprawnienia sk…ny dają inżynierom – o łaskawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *