Kategorie
Aktualności

Inżynierowie mogą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Inżynierowie budownictwa mogą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Umożliwia to ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy   Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami opublikowana 30 września br. w Dzienniku Ustaw nr 161 pod poz. 1279. Ustawa ta rozszerza krąg osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych o inżynierów posiadających uprawnienia budowlane. O zmianę tę zabiegała Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane przyjmuje, że świadectwa energetyczne budynków i lokali będą mogły wystawiać osoby, które ukończyły studia magisterskie lub inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych i które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo też złożą z wynikiem pozytywnym egzamin lub ukończą odpowiednie studia podyplomowe w zakresie oceny energetycznej budynków. Nowe przepisy umożliwiły sporządzanie świadectw inżynierom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane.

Oceny budynków będzie mógł także dokonywać obywatel państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA, po uznaniu jego kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z ustawą z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Na osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej budynków nałożono również obowiązki związane z ich działalnością oraz udostępnianiem, sporządzaniem i przechowywaniem świadectw (przez 10 lat), a także wprowadzono obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa.

3 odpowiedzi na “Inżynierowie mogą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków”

Warto dodać że od dnia 09.03.2015 zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków znosi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania. Obowiązek dotyczy tylko sprzedawanych/wynajmowanych budynków/lokali oraz dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Wszystkie odstępstwa od wykonywania obecnie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarłem na stronie.

Przepis dotyczy zarówno inżynierów budownictwa jak i architektów. Wystarczą zarówno uprawnienia projektowe jak i wykonawcze.

Szkoda, że PIIB nie zajęła się przywróceniem inżynierom budownictwa realnych uprawnień do projektowania zamiast zajmowania się uprawnieniami do świadectw, które tak naprawde niczemu i nikomu nie służą.

Czy przepis ten dotyczy osob, ktore posiadaja uprawnienia budowlane do kierowania robotami czy tylko do projektowania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *