Kategorie
Egzamin Statystyki

Statystyki egzaminów 2009

Ponad 2300 osób w całym kraju  zdało egzamin na uprawnienia budowlane podczas zimowej sesji egzaminacyjnej w 2009 r. Średnia zdawalność wyniosła 91%. W sumie podczas dwóch sesji ubiegłorocznych – wiosennej i zimowej – uprawnienia otrzymało blisko 4500 osób.

Do pierwszego etapu zimowej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego przystąpiło w całym kraju ponad 2530 zainteresowanych. Najwięcej zdających było w izbie mazowieckiej (ponad 260 osób), następnie śląskiej i pomorskiej (w każdej ponad 250), dolnośląskiej (ponad 240) i małopolskiej (ponad 230 osób). Najmniej osób zdecydowało się na egzamin pisemny w izbach: lubuskiej (ponad 50) oraz opolskiej (ponad 60). Pomyślnie test zaliczyło we wszystkich okręgowych izbach około 2330 osób.

Do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane dopuszczono w kraju ponad 2480 osób, w tym także zdających ponownie egzamin poprawkowy. W sumie we wszystkich izbach okręgowych egzamin ustny zdało ponad 2310 osób i średnia zdawalność tej części zimowej sesji egzaminacyjnej wyniosła ok. 93%. Najlepiej odpowiadali zdający egzamin ustny w izbach: opolskiej, podlaskiej i pomorskiej.

Należy zauważyć, że podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej średnia zdawalność wynosiła ok. 90%. Test pisemny zdało ponad 2210 osób, natomiast do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych ponad 2330 osób (120 osób zdawało egzamin poprawkowy) we wszystkich 16 izbach, zaś pozytywnie zdało około 2150. Najwięcej zdających egzamin ustny było w izbach: podlaskiej, pomorskiej i zachodniopomorskiej.

W ubiegłym roku uprawnienia budowlane podczas obydwu sesji egzaminacyjnych otrzymało ponad 4470 osób.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane, otrzymują decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania nowo uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Przyrzekają oni m. in. kierować się w swym postępowaniu dobrem publicznym i zasadami uczciwości zawodowej, podnosić kwalifikacje zawodowe, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i procesów budowlanych.

Uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdawały egzamin w zimowej sesji egzaminacyjnej 2009 r. odbyły się już we wszystkich izbach, jako pierwsza zaś była izba podlaska.

źródło: Polski Izba Inżynierów Budownictwa

3 odpowiedzi na “Statystyki egzaminów 2009”

Szkoda, że nikt nie podał statystyk zdawalności w zimowej sesji 2009 na uprawnienia w specjalności architektonicznej. Wyniki tego egzaminu zakrawają o utrudnianie dostępu do zawodu, a egzamin został przeprowadzony niezgodnie z regulaminem. Izba łamie regulamin, który sama ustanawia… Obłęd

Czy masz jakieś uzasadnione podstawy żeby tak sądzić ? Czekamy na konkretniejsze informacje .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *