Kategorie
Zmiany

Uchylenie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Z dniem 8 stycznia 2010 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Ustawa ta będzie jeszcze przedmiotem obrad Senatu. Uchyla ona ustawę
z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Natomiast do kodeksu cywilnego zostają wprowadzone przepisy dot. gwarancji zapłaty. Zgodnie z tymi przepisami jeżeli wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora. W takim przypadku Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych jeżeli wykonawca był gotów je wykonać. Jednakże Inwestor może odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *