Kategorie
Wymagania

Uprawnienia budowlane gdy jedynie drugi stopień studiów jest odpowiedni

Czy osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie jedynie na II stopniu studiów, może ubiegać się o uprawnienia budowlane? Jakie wymagania należy spełnić?

Wykształcenie wymagane do zdobycia poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych to temat budzący wiele wątpliwości wśród osób planujących swoją karierę zawodową. Obowiązujące przypisy teoretyczne wskazują jednoznacznie wymagane kierunki odpowiednie lub pokrewne. Natomiast nadal w wielu przypadkach pojawiają się problemy interpretacyjne. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy osoba, która posiada uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim lub pokrewnym jedynie na drugim kierunku studiów, może ubiegać się o uprawnienia budowlane.

Uprawnienia budowlane gdy jedynie kierunek studiów II stopnia jest odpowiedni

Obecnie obowiązujący dwustopniowy system kształcenia na studiach wyższych pozwala studentom na dużą dowolność w wyborze ścieżki kształcenia. Jedną z jego zalet jest możliwość wyboru kierunku studiów na poszczególnych stopniach kształcenia. Tak więc studenci mogą rozpocząć naukę na jednym z kierunków podczas studiów I stopnia, a następnie kontynuować ją na studiach II stopnia, ale już na innym kierunku.

Tutaj dosyć często pojawia się wśród osób ubiegających się o uprawnienia budowlane następująca wątpliwość. Co w przypadku gdy ukończyli studia II stopnia na odpowiednim lub pokrewnym kierunku określonym w rozporządzeniu, ale ich kierunek studiów I stopnia nie odpowiada już tym wymaganiom?

Przykłady

Osoba, która ukończyła studia I stopnia na kierunku logistyka, oraz studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska ubiega się o uprawnienia nieograniczone w specjalności instalacyjnej sanitarnej. Kierunek inżynieria środowiska jest odpowiedni dla tych uprawnień, ale transport już nie.

Kandydat ukończył studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, natomiast planuje kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku elektrotechnika. W przyszłości zamierza ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej elektrycznej bez ograniczeń. Kierunek studiów drugiego stopnia będzie więc spełniał wymagania, natomiast ten ze studiów pierwszego stopnia już nie.

Czy można ubiegać się o uprawnienia w takim wypadku?

Ustawa Prawo budowlane w artykule 14 określa wymagania jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane. I tak dla uprawnień projektowych:

oraz wykonawczych:

Z zapisów Ustawy wynika więc jednoznacznie, iż w tym wypadku brane jest pod uwagę wykształcenie uzyskane jedynie na studiach II stopnia. Studia I stopnia, są pomijane.

Nie oznacza to jednak, że istnie tutaj pełna dowolność. W praktyce bowiem aby takie wykształcenie zostało uznane, należy spełnić kilka dodatkowych warunków:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia powinno wiązać się z uzyskaniem tytułu inżyniera;
  • studia pierwszego stopnia powinny odbywać się na uczelni technicznej;
  • ukończenie studiów stopnia drugiego powinno wiązać się z uzyskaniem tytułu magister inżynier na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności uprawnień;

Dodatkowe ograniczenie dla praktyki zawodowej

W wypadku gdy ubiegając się o uprawnienia budowlane kierunek studiów I stopnia, nie będzie odpowiadał wymaganiom rozporządzenia, praktykę zawodową możemy rozpocząć dopiero po ukończeniu studiów II stopnia na odpowiednim kierunku. Czyli po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia.

Natomiast osoba, która studiowałaby od początku studiów na właściwym kierunku, taką praktykę może rozpocząć już po ukończeniu trzeciego roku. Warto pamiętać o tym ograniczeniu.

Wyjątek dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w IARP

Powyżej opisana zasada nie obowiązuje niestety w przypadku osób ubiegających się o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej. Według interpretacji IARP uzyskanie uprawnień architektonicznych do projektowania bez ograniczeń jest możliwe jedynie po ukończeniu studiów I i II stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka.

Tak więc w tym wypadku najwięcej tracą na tym osoby z tytułem inżyniera kierunku budownictwo, które kontynuowały naukę na kierunku architektura, na studiach drugiego stopnia.

21 odpowiedzi na “Uprawnienia budowlane gdy jedynie drugi stopień studiów jest odpowiedni”

Szanowani Państwo,
Ukończyłem studia niestacjonarne I stopnia na kierunku mechanika I budowa maszyn na politechnice, obecnie zacząłem studia niestacjonarne II stopnia na kierunku elektrotechnika. Czy jak skończę elektrotechnikę będę mógł starać się o uprawnienia elektryczne bez ograniczeń? Dziękuję za odpowiedź.

Witam czy jeżeli ukończyłem I stopień studiów na kierunku budownictwo to czy po skończeniu II stopnia z elektrotechnika mogę ubiegać się o uprawnienia elektryczne nieograniczone ?

Kończę studia magisterskie na kierunku wzornictwo ze specjalizacją projektowania wnętrz czy mogę starać się o uprawnienia konstrukcyjno budowlane bez ograniczeń? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!

Szanowni Państwo,

Ukończyłem studia I stopnia na kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami oraz studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska. Czy mogę starać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji ?

Kierunek inżynieria środowiska jest kierunkiem odpowiednim dla uprawnień w specjalności instalacje sanitarne więc teoretycznie będzie to możliwe. Natomiast ostateczna weryfikacji następuje po złożeniu dokumentów przez komisję kwalifikacyjną PIIB.

Szanowni Państwo,

Czy po skończeniu obydwóch stopni architektury (magister, inżynier arch.) mogę rekrutować się na którąś z uczelni (która na to pozwala) na stopnień magisterki, i z uzupełnieniem ewentualnych braków programowych ukończyć je? Oraz czy w takim przypadku, po odbytej praktyce na budowie – 18 miesięcznej, mam możliwość podchodzenia do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, i rozpoczęcie prawy na stanowisku samodzielnego kierownika budowy?

Pozdrawiam

Kierunek architektura pozwoli na zdybcie jedynie uprawnień w zakresie ograniczonym. Co do rekrutacji na studia to należy pytań na konkretnej uczelni gdyż są to indywidualne decyzje.

Szanowni Państwo,

Skończyłem studia stacjonarne na I stopniu na kierunku IT i jestem Inżynierem Systemów Komputerowych. Gdy pójdę na studia zaoczne drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika, będę mógł starać się o uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!

Niestety studnia podyplomowe nic nie wniosą w temacie uprawnień budowlanych. Tutaj jedynie studia po których uzyskuje się tytuł inżyniera lub mgr inżyniera.

Witam,
Jestem absolwentem studiów inżynieria środowiska I oraz II stopień mgr inż. Posiadam uprawnienia budowlane sanitarne bez ograniczeń do kierowania robotami oraz projektowania.
Teraz rozpocząłem studia II stopnia na kierunku Budownictwo (dodatkowo robię różnice programowe z I stopnia) gdzie tytuł będzie mgr inż. Czy w takim przypadku będę mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane konstrukcyjne ?? Jak napisałem wyżej nie kończyłem studiów I stopnia na Budownictwie. I czy praktyka będzie mi zaliczona jeśli rozpocznę ją sobie teraz ?
Dziękuję za odpowiedź.

Po ukończeniu studiów na II stopniu na kierunku odpowiednim można ubiegać się o uprawnienia KB. Praktyka powinna zostać uznana po ukończeniu studiów gdyż pierwszy stopień był nieodpowiedni.

Szanowni Państwo,

Skończyłam studia stacjonarne na I oraz II stopniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Po studiach trafiłam do pracy jako inżynier budowy, przez co zafascynowało mnie budownictwo i chcę rozwijać się w tym kierunku. Gdy pójdę na studia zaoczne drugiego stopnia na kierunku Budownictwo, będę mogła starać się o uprawnienia konstrukcyjno budowlane bez ograniczeń? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!

Jest taka możliwość w tym wypadku. Niektóre izby wymagają zgodności I i II stopnia kierunku studiów lub uzupełnienia różnić programowych. Proszę zwrócić na to uwagę.

Szanowni Państwo,

Ukończyłem architekturę 1 oraz 2 stopnia uzyskując dyplom magistra inżyniera architekta. W trakcie studiów zafascynowałem się budownictwem w charakterze kierownika budowy. Czy gdy rozpoczne studia budownictwa 2 stopnia uzupełniając braki programowe lub nie (w zależności od wymogów uczelni na którą będę się rekrutował ponieważ nie każdą uczelnia na to pozwala) i je ukończę, bede mógł podejsc do uprawnień konstrukcyjno budowlane bez ograniczeń, I rozpocząć pracę w charakterze kierownika?

Cześć, jestem w takiej samej sytuacji. Czy po tym czasie jesteś w stanie powiedzieć jak Ci to wyszło i jak to przebiegało?

Tak. Ukończenie architektury już po pierwszym stopniu, umożliwia rekrutację na drugi stopień budownictwa, oraz jego ukończenie, z uzupełnieniem braków programowych wnikających z różnic między budownictwem a architekturą, i uzyskaniem dzięki temu dyplementu do dyplomu. Po odbyciu praktyki na budowie, można podchodzić do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń na pewno w zakresie kubaturowym, przedstawiajac przy tym dyplom wraz z suplementem w lokalnej izbie inzynierów.

Szanowni Państwo,

zatem z powyższego artykułu wynika, że osoba która uzyskała tytuł inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka na wydziale elektrycznym na uczelni technicznej, może ubiegać się o nieograniczone uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jeżeli w przyszłości uzyska tytuł magistra inżyniera na kierunku Elektrotechnika?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *