Wykształcenie do uprawnień budowlanych

Jakie wykształcenie jest wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych? Zasady kwalifikacji i weryfikacji wykształcenia przez izby. Dokumenty potwierdzające wykształcenie. Wykształcenie uzyskane za granicą a polskie uprawnienia.