Skip to main content

Praktyka zawodowa a forma zatrudnienia

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

686 wyświetleńPraktyka zawodowa

Jaka forma zatrudnienia jest wymagana przy odbywaniu praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych?

Podstawą do dokumentowania praktyki zawodowej może być dowolna forma zatrudnienia w rozumieniu umowy cywilno-prawnej. Obowiązujące przepisy nie ograniczają formy wykonywania pracy. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, będące załącznikiem do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wprost podaję, iż formą zatrudnienia może być:  praca na cały etat, część etatu, umowy zlecenie i umowy o dzieło oraz inne. Praktykę zawodową można także odbywać w formie stażu u pracodawcy.