Kategorie
Liczebność Samorządy

Ciekawe statystyki dotyczące Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 roku

Prezentujemy najnowsze statystyki dotyczące Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na koniec 2014 roku do Izby należało 115 260 członków, z czego liczebność poszczególnych specjalności przedstawiała się następująco:

 • 61 557 stanowili reprezentanci budownictwa ogólnego
 • 21950 członków liczyła specjalność instalacje sanitarne
 • 16 859 członków w specjalnościach instalacje elektryczne
 • 8400 członków liczyło budownictwo drogowe
 • 1980 członków stanowiło budownictwo wodno-melioracyjne
 • 1966 członków liczyło budownictwo mostowe
 • 1595 członków liczyło budownictwo kolejowe
 • 931 członków należało do Izby w specjalności telekomunikacyjnej
 • zaledwie 22 członków reprezentowało budownictwo wyburzeniowe

W 2014 roku przyjęto 5422 nowych członków, z czego 55,7% było w wieku poniżej 36 lat.

Jednocześnie 72 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Dodatkowo zaledwie 12 osobom udało się uzyskać potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce. Osoby, które wystąpiły o uznanie kwalifikacji reprezentowały różne państwa oraz byli wśród nich Polacy, którzy swoje kwalifikacje zawodowe uzyskiwali poza granicami Polski.

Aktualna struktura PIIB wygląda następująco:

 • 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • 45 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach
 • 17 008 członków liczyła w 2014 r. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, największa w PIIB
 •  2642 członków należało do Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, najmniejszej w PIIB

Podział członków Izby ze względu na wykształcenie:

Wykształcenie wyższe posiada 65,65% członków PIIB. Natomiast 32,75% stanowią technicy, a 1,60% majstrowie.

Podział członków Izby ze względu na płeć:

Zdecydowaną większość, bo aż 88% członków Izby stanowią mężczyźni. Pozostała część czyli 12% to kobiety.

Podział członków Izby ze względu wiek:

Jeżeli chodzi to wiek to zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet największą ilościowo grupę stanowili członkowie w wieku 56-65 lat. Było ich odpowiednio 35247 mężczyzn oraz 5527 kobiet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *