Kategorie
Pytania użytkowników

Praktyka uprawnienia ograniczone i bez ograniczeń

Książkę praktyk uzyskałem w grudniu 2013 roku (Jestem po kierunku Elektronika i Telekomunikacja). Zgodnie z wytycznymi mogę ubiegać się o uprawnienia w nieograniczonym zakresie w specjalizacji “telekomunikacyjnej”. W przypadku specjalizacji “elektrycznej” mogę ubiegać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie. Jeśli chodzi o zakres projektowy (to bez problemu za miesiąc/dwa) będę posiadał roczną praktykę w zakresie “elektrycznym” jak i “telekomunikacyjnym” (1+1). Moje pytanie jest następujące – jak wygląda sprawa uprawnień w nieograniczonym zakresie w specjalizacji “elektrycznej”. Czy po odbyciu studiów magisterskich na kierunku elektrotechniki będę musiał odbyć raz jeszcze praktykę projektową i na budowie? Czy będę mógł uwzględnić to co uzyskałem przed uzyskaniem mgr na kierunku elektrotechniki ? A może mogę podejść do egzaminu w ograniczonym zakresie , a po ukończeniu studiów automatycznie uzyskam uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie ?


Odpowiedź

Zgodnie z par.3 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie praktyka zawodowa może być odbywana:

  • po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
  • lub po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych

Jeżeli ukończył Pan już kierunek studiów to spełnia Pan w/w warunki i może Pan odbywać praktykę.

Wykształcenie w odpowiednim kierunku będzie Panu potrzebne dopiero w momencie składania wniosku o uprawnienia i egzamin.

Może Pan także podejść do egzaminu na uprawnienia w specjalności elektrycznej w ograniczonym zakresie już teraz, gdyż posiada Pan wykształcenie pokrewne.

Po uzyskaniu wykształcenia odpowiedniego, egzamin będzie musiał Pan zdać powtórnie, natomiast praktyka zawodowa zgodnie z art.15 ust.5 Ustawy Prawo Budowlane nie musi być powtarzana. ( Pod warunkiem, że kierownik pierwotnej praktyki posiadał uprawnienia nieograniczone):
“Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności,nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit.b i c”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *