Kategorie
Egzamin Statystyki

Statystyki nowych uprawnień i zdawalność egzaminów w 2019 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła statystyki dotyczące osób, które zdobyły uprawnienia budowlane w 2019 roku oraz ujawniła informacje dotyczące zdawalności na egzaminach pisemnych i ustnych. W wiadomości zawarto również dane dotyczące osób, które uzyskały tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Jak informuje PIIB 2019 roku 6272 osoby uzyskały uprawnienia budowlane.

Średnia zdawalność na egzaminie testowym dla dwóch sesji egzaminacyjnych wyniosła 84%. W przypadku egzaminu ustnego zanotowano średnią zdawalność poziomie 78%.

Nowe uprawnienia budowlane w 2019 roku wg specjalności

W 2019 nadano:

  • 2979  uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • 1166 uprawnień w specjalności instalacyjnej sanitarnej
  • 824 uprawnień w specjalności instalacyjnej elektrycznej
  • 691 uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej
  • 253 uprawnień w specjalności inżynieryjnej mostowej
  • 143 uprawnień w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
  • 100 uprawnień w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej
  • 72 uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
  • 44 uprawnień w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie  sterowania ruchem kolejowym

W 2019 nie nadano więc żadnych nowych uprawnień w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej.

 

W 2019 roku 21 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce. Są to osoby, które zdobyły swoje uprawnienia w krajach należących do Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Łotwie. Wydano decyzje w specjalnościach:  9  – konstrukcyjno-budowlanej; 7 – instalacyjnej sanitarnej, 2 – instalacyjnej elektrycznej, 1 –  inżynieryjnej mostowej, 1 –inżynieryjnej kolejowej do SRK oraz 1 – inżynieryjnej drogowej.

W 2019 roku tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadano 25 osobom.

Zobacz także statystyki i zdawalność w sesji wiosennej 2019 oraz statystyki PIIB w 2019 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *