Kategorie
Praktyka

Zagubiona książka praktyki zawodowej- czy praktyka przepada?

Często pojawiającym się problemem w przypadku osób, które przed laty odbywały praktykę zawodową  jest utrata książki praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały i zarejestrowały książkę praktyki, ale z różnych względów nie przystąpiły do dzisiaj do egzaminów, nawet pomimo jej zagubienia lub zniszczenia, nadal mają szansę na uzyskanie uprawnień budowlanych bez ponownego odbywania praktyki zawodowej. Warto wiedzieć, iż przed wrześniem 2014 roku, książka praktyki zawodowej była podstawowym dokumentem dokumentującym czynności wykonywane podczas praktyki oraz ją potwierdzającym.

Utrata książki praktyki zawodowej – co dalej?

Opublikowane niedawno stanowisko Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, wskazuje, iż osoby, które straciły dostęp do swojej książki praktyki zawodowej nie stoją na straconej pozycji i nadal mają szansę zdobyć uprawnienia. Zgodnie z wytycznymi Izby w przypadku zagubienia książki, właściwym sposobem będzie zastosowanie przepisów obecnie obowiązujących oraz dołączenie dodatkowych załączników w postaci:

  1. zaświadczenia wydanego przez Organ, który rejestrował książkę praktyk, potwierdzającego kiedy książka praktyk została zarejestrowana i pobrana.
  2. oświadczeń od osób nadzorujących praktykę, potwierdzających dokonywanie wpisów/poświadczeń w zagubionej książce praktyk
  3. pisma wyjaśniającego, dlaczego praktyka jest dokumentowana na oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki wraz z zestawieniem, a nie w książce praktyki zawodowej (tj. zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi wdanym czasie)

Zastosowanie się to powyższych wytycznych pozwoli na zaliczenie praktyki zawodowej odbytej przez 2014 rokiem, nawet w przypadku utraty dostępu do książki praktyki zawodowej.

Oczywiście stanowisko okręgowej izby nie dotyczy wszystkich izb architektów jak i inżynierów budownictwa. Pozwala jednak mieć nadzieję, iż w podobnych sytuacjach pozostałe izby zastosują podobną interpretację.

Oficjalne pismo z w/w stanowiskiem mazowieckiej IARP w sprawie braku wymaganej książki praktyki zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *