Kategorie
Informacje

Narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB 1 / 2024

Informacje o spotkaniu szkoleniowym Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 stycznia 2024 roku.

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Spotkanie, które zaszczyciło obecnością 22 przedstawicieli, miało na celu zintegrowanie działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR) z działaniami okręgowych komisji rewizyjnych (OKR).

Przewodnicząca KKR PIIB, Urszula Kallik, miała zaszczyt prowadzić obrady. Narada skupiła się na istotnych aspektach funkcjonowania i przyszłych działaniach PIIB. Szczególną uwagę zwrócono na bieżące działania Krajowej Rady PIIB, które przedstawił jej prezes, Mariusz Dobrzeniecki. Informacje o powołaniu Rady Młodych, Zespołów doraźnych do spraw seniorów oraz opracowania standardów wykonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych, pokazały dynamiczny rozwój struktury i adaptację do aktualnych potrzeb środowiska.

W kontekście zbliżających się obchodów 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej, Polska przygotowuje się do przyjęcia roli gospodarza. Prezes Dobrzeniecki podkreślił także, że priorytetem dla PIIB w nadchodzącym czasie będzie wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD), który ma ruszyć już w pierwszym kwartale 2025 roku. W planach finansowych na 2024 rok, PIIB przewiduje również większe inwestycje w promocję zawodu inżyniera budownictwa.

Urszula Kallik przedstawiła dokonania KKR z poprzedniego roku, w tym sesje kontrolne i szkoleniowe, oraz omówiła plany na pierwsze półrocze 2024 roku. Zwróciła uwagę na potrzebę utrzymania wysokiej jakości nadzoru nad działaniami OKR, podkreślając znaczenie udostępnionych materiałów szkoleniowych, które zawierają zalecenia dotyczące procedur kontrolnych i administracyjnych.

Przedstawiciele OKR mieli okazję dzielić się doświadczeniami z minionego roku, przedstawiając wyniki kontroli i omawiając wyzwania związane z realizacją zadań statutowych. Wiele uwagi poświęcono także przygotowaniom do nadchodzących okręgowych zjazdów, zaplanowanych na kwiecień.

Sekcję szkoleniową poprowadził mecenas Krzysztof Zając, który szczegółowo omówił zagadnienia prawne związane z procedurami kontroli, prawomocnością uchwał komisji rewizyjnych oraz kompetencjami ich członków. Wymiana wiedzy i doświadczeń była nieoceniona, a zadawane pytania świadczyły o zaangażowaniu uczestników w proces doskonalenia praktyk rewizyjnych.

Pod koniec spotkania, przewodnicząca KKR PIIB poinformowała o stanie przygotowań do czerwcowej narady szkoleniowej w Gdańsku, która ma być współorganizowana przez Pomorską OIIB, co zwiastuje kolejny ważny krok w edukacji i integracji członków komisji rewizyjnych z całej Polski.

Narada stanowiła platformę wymiany doświadczeń, ale także forum dyskusyjne, które pozwoliło na wypracowanie nowych rozwiązań, które znacząco usprawnią pracę organów izby i ułatwią wymianę informacji pomiędzy jej członkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *