Kategorie
PIIB

Komisja Prawno Regulaminowa PIIB

Zadania jakie pełni Komisja Prawno Regulaminowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kiedy powstała KPR i kto wchodzi w jej skład?

Komisja Prawno Regulaminowa została powołana w 2018 roku uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich okręgowych izb inżynierów.

Zasadniczym celem działania Komisji Prawo Regulaminowej jest bieżąca analiza procesów legislacyjnych związanych z budownictwem, samorządem zawodowym inżynierów oraz opiniowanie planowanych do publikacji aktów prawnych, a także zmian w tych już istniejących.

Szczegółowe zadania KPR PIIB

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • Bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych istotnych dla budownictwa oraz sfery działania samorządu zawodowego i jego członków.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych.
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych lub zmian obowiązujących przepisów.
 • Opracowanie mechanizmu pomocy członkom Izby w wykonywaniu zawodu poprzez pomoc w interpretacji i wyjaśnianie przepisów prawa.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i organizacjami związanymi z branżą budowlaną w zakresie legislacji.

Komisja Prawno Regulaminowa informuje o zmianach przepisów

KPR na bieżąco informuje o przepisach i zmianach jakie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, natomiast nie weszły jeszcze w życie. Każdy zainteresowany może więc zapoznać się z planowanymi zmianami zanim zaczną one obowiązywać. Aby wyświetlić wszystkie informacje komisji należy skorzystać z serwisu KPR PIIB.

Masz wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów lub chcesz zaproponować zmianę w przepisach istniejących? Zgłoś się do KPR.

Każdy członek PIIB ma możliwość zgłoszenia uwag do aktualnie przygotowywanych projektów przepisów lub zmian do nich. Komisja Prawno Regulaminowa:

 • udziela wyjaśnień w związku ze stosowaniem przepisów związanych z budownictwem;
 • przyjmuje propozycje zmian obowiązujących przepisów prawa dotyczących członków PIIB;
 • przyjmuje propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych związanych z działalnością samorządu zawodowego inżynierów;

Komisja przygotowuje materiały szkoleniowe

Komisja Prawno Regulaminowa opracowuje materiały szkoleniowe dla członków PIIB dotyczące stosowania przepisów prawnych. W szczególności dotyczy to istotnych kwestii prawnych lub zmian dotyczących najważniejszych przepisów budowlanych. Na chwile obecną publikacje komisji dotyczą:

 • istotnych zmian w Ustawie Prawo budowlane jakie weszły w życie w 2020 roku;
 • ochrony danych osobowych w kontekście pracy inżyniera budownictwa;
 • procedur administracyjnych dotyczących pracy inżyniera budownictwa;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *