Kategorie
Informacje PIIB

Mediatorzy w okręgowych izbach inżynierów budownictwa

Mediacja jako najlepsza droga do rozwiązywania sporów pomiędzy członkami samorządu zawodowego oraz kontrahentami. PIIB szkoli mediatorów oraz przygotowuje jednolite procedury mediacyjne.

Komisja do spraw Etyki powołana przy PIIB zorganizowała kurs dla kandydatów na mediatorów. W szkoleniu udział wzięło 18 osób, które reprezentowały wszystkie okręgowe izby inżynierów budownictwa. Kurs odbywał się w dwóch turach: w marcu oraz wrześniu 2020 roku i został zakończony egzaminem sprawdzającym.

Jak informuje PIIB celem przeprowadzenia szkolenia oraz powołania mediatorów jest:

przygotowanie we wszystkich okręgowych izbach kadry wspierającej przebieg negocjacji, łagodzącej powstałe nieporozumienia i pomagającej w rozwiązywaniu ewentualnych sporów między członkami samorządu zawodowego, a także partnerami z zewnątrz

Przeszkolone osoby mogą ubiegać się o rejestrację na liście mediatorów przy sądzie okręgowym izby inżynierów budownictwa. Pozwoli to na przeprowadzanie mediacji sądowych.

Komisja ds Etyki Krajowej Rady PIIB w ramach projektu zaproponowała powołanie Ośrodka Mediacyjnego PIIB. Omówiono dalszy plan działania oraz zaplanowano kolejne kierunki rozwoju.

Pierwszym krokiem ma być rozwiązywanie przez przeszkolonych mediatorów wewnętrznych sporów pomiędzy członkami samorządu zawodowego PIIB.

Kolejnym etapem będzie wypracowanie jednolitych zasad postępowania mediacyjnego oraz przygotowanie obowiązujących w PIIB procedur mediacyjnych.

Warto dodać, iż przeszkoleni mediatorzy już sprawują swoje funkcje i trafiają do nich pierwsze sprawy.

Aktualna lista mediatorów przy PIIB oraz dane kontaktowe

Podstawowe zasady obowiązujące podczas mediacji

  • Poufność.
  • Dobrowolność
  • Neutralność mediatora
  • Bezstronność mediatora
  • Niezależność i wolność stron w wypracowaniu rozwiązania

Jak podają eksperci rozwiązywanie sporów w ramach mediacji jest sposobem dużo tańszym i szybszym niż rozwiązania sądowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *