Odpowiedzialność cywilna w budownictwie

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane i wykonująca samodzielne funkcje techniczne na budowie oprócz odpowiedzialności zawodowej i karnej, może podlegać także odpowiedzialności cywilnej. Powstaje ona gdy na skutek działania lub zaniechania zostaje wyrządzona szkoda drugiej osobie. Odpowiedzialność cywilna w budownictwie wiąże się z koniecznością naprawienia wyrządzonych szkód poprzez przywrócenie stanu pierwotnego, a gdy nie jest to możliwe … Czytaj dalej Odpowiedzialność cywilna w budownictwie