Kategorie
Rodzaje

Specjalności uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane – Jakie specjalności uprawnień wprowadza ustawa Prawo budowlane. Które specjalności są najczęściej wybierane?

Kategorie
PIIB Prawo

Wyjaśnienia do decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

PIIB wyjaśni Twoje uprawnienia budowlane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Poznaj obowiązujące procedury oraz terminy.

Kategorie
Prawo

Uprawnienia majstra budowlanego – zakres i znaczenie

Rola i znaczenie uprawnień majstra budowlanego. Zakres uprawnień budowlanych i aktualny status na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów.

Kategorie
Prawo

Uprawnienia wodno-melioracyjne – znaczenie i zakres

Znaczenie i definicja uprawnień budowlanych wodno-melioracyjnych w budownictwie. Jaki jest zakres i znaczenie tych uprawnień.

Kategorie
Prawo

Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Kluczowa zmiana w interpretacji uprawnień budowlanych z klauzulą budownictwo osób fizycznych. Zmiany po wyrokach WSA wpływają na architektów i inżynierów.

Kategorie
Wymagania

Rozszerzenie zakresu uprawnień

Ustawa Prawo budowlane w art. 12 ust. 4d daje możliwość zmniejszenia zakresu egzaminu na uprawnienia budowlane inżynierom rozszerzającym zakres swoich uprawnień. „Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie…

Kategorie
Rodzaje

Rodzaje i specjalności

Rodzaje i specjalności dla jakich wydawane są uprawnienia budowlane obowiązujące na terenie Polski określono w ustawie Prawo budowlane z 1994 r. oraz rozporządzeniu z 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Określają one…