Kategorie
Wymagania

Rozszerzenie zakresu uprawnień

Ustawa Prawo budowlane w art. 12 ust. 4d daje możliwość zmniejszenia zakresu egzaminu na uprawnienia budowlane inżynierom rozszerzającym zakres swoich uprawnień.


„Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane.”


Dla osób spełniających warunek określony w ustawie tzw. rozszerzenia, pytania przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych. Skutkiem tego jest mniejsza ilości pytań, przy egzaminie pisemnym, jak i ustnym, wynikająca z ograniczenia zagadnień objętych zakresem egzaminu. Zgodnie z informacjami podkarpackiej OIIB:

Interpretacja warunku rozszerzenia uprawnień

Warunek rozszerzenia uprawnień obejmuje dwa przypadki występujące w obrębie tego samego rodzaju uprawnień (osobno dla projektowania i osobno dla kierowania robotami budowlanymi):

  • wniosek o uprawnienia w zakresie „bez ograniczeń” w przypadku posiadanych uprawnień w tej samej specjalności w „ograniczonym zakresie”
  • wniosek o uprawnienia w innej specjalności niż posiadane (niezależnie od zakresu ograniczonego lub bez ograniczeń)

Określony w ustawie warunek „rozszerzenia” nie dotyczy sytuacji ubiegania się o uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w przypadku posiadania uprawnień wyłącznie do kierowania robotami budowlanymi i na odwrót (nawet w ramach tej samej specjalności).

Prawo do ograniczonego zakresu egzaminu nie przysługuje osobom, które legitymują się posiadaniem decyzji o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wydanych w trybie administracyjnym bez egzaminu do 31.12.1994 r.)

Przykłady spełniające warunek rozszerzenia:

  • Kandydat posiada uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i występuje o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w tej samej specjalności.
  • Kandydat  posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
  • Kandydat posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przykłady nie spełniające warunku rozszerzenia:

  • Kandydat posiada uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej samej specjalności.
  • Kandydat posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie.

Zmniejszony zakres egzaminu

 

4 odpowiedzi na “Rozszerzenie zakresu uprawnień”

Powyższy tekst nie wyjaśnia czy egzamin na uprawnienia wykonawcze bez.ogr. w spec K-B przy posiadanych już uprawnieniach projektowych bez. ogr. w spec K-B jest rozszerzeniem czy nie jest. Prosze o wyjasnienie.

Co z sytuacją gdy posiadam uprawnienia bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej i podchodzę do uprawnień do kierowania robotami bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej.

Jeżeli pierwotna praktyka zawodowa do uprawnień w ograniczonym zakresie była odbywana pod kierownictwem osoby z uprawnieniami bez ograniczeń w danej specjalności to nie ma potrzeby jej ponownego odbywania.

Witam.
Czy żeby rozszerzyć zakres z uprawnień ograniczonych na nieograniczone należy od zera dokumentować praktykę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *