Kategorie
Aktualności

Uprawnienia budowlane – najczęściej zadawane pytania.

Przedstawiamy zbiór najczęściej zadawanych pytań dotyczących uprawnień budowlanych. Lista będzie sukcesywnie powiększana o kolejne pozycje.

Pytania prosimy kierować na adres: kontakt@uprawnieniabudowlane.pl

Mam pytanie odnośnie niezbędnego wykształcenia do uzyskania uprawnień budowlanych. Mam tytuł magistra inżyniera po kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Czy ukończenie studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, lub energetyka będzie uprawniać mnie do ubiegania się o uprawnienia w specjalności instalacji i urządzeń gazowych oraz instalacji i urządzeń cieplnych?

Do uzyskania uprawnień budowlanych wymagane jest posiadanie wykształcenia odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności. Kwalifikowanie wykształcenia odbywa się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w rozporządzeniu MTiB z 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W Pana przypadku ukończenie studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, lub energetyka będzie umożliwiało staranie się o uprawnienia budowlane , na podanych poniżej warunkach :
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

  • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń – ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska (O).
  • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – ukończone studia zawodowe na kierunku inżynieria środowiska (O) lub wykształcenie wyższe na kierunku:budownictwo (P) lub energetyka (P)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *