Kategorie
Praktyka

Opiekun praktyki zawodowej

Według obowiązujących przepisów osoba będąca opiekunem praktyki musi nie tylko posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o jaką się staramy lecz także mieć opłacone składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, które de facto uprawniają go do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku nieopłacenia składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy(okres liczony od nieopłacenia w całości terminowo, którejkolwiek ze składek członkowskich, osoba zostaje zawieszona w prawach członka, co skutkuje między innymi (za regulaminem PIIB):

  • zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem

 

Warto o tym pamiętać wybierając swego opiekuna praktyki zawodowej, gdyż w przypadku nieopłacenia składek wszelkie wpisy przez niego dokonane zostaną uznane za nieważne. Przepis ten jest rygorystycznie przestrzegany przez komisje weryfikacyjną.

Jak sprawdzić czy opiekun praktyki posiada odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie?

Jak i gdzie można sprawdzić uprawnienia budowlane?

Informację taką uzyskamy niezwłocznie odwiedzając internetowy rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane: REJESTR

Mamy możliwość wyszukiwania po nazwisku, numerze uprawnień oraz okręgu do jakiego dana osoba przynależy. Możemy także w łatwy sposób sprawdzić „historię” opiekuna w PIIB, m.in. sprawdzić czy był członkiem izby i posiadał ubezpieczenie OC w danym okresie czasu.

43 odpowiedzi na “Opiekun praktyki zawodowej”

Mam pytanie dotyczące kierownika robót sanitarnych na budowie. Na budowie, na której pracowałam robotami sanitarnymi kierowały dwie osoby ze względu na duży zakres prac. Jedna wykonywała wpisów do dziennika budowy. Czy możliwe jest potwierdzenie praktyki na budowie przez tego kierownika, który nie figuruje w dzienniku?

Dobrą praktyką jest by kierownik był wpisany w dziennik, wtedy nie ma problemów w razie wątpliwości komisji kwalifikacyjnej.

Witam. Mam pytanie co w przypadku śmierci projektanta – projekty były wykonywane w 2020 – niestety praktykę projektowa wypisuję teraz, projektant już nie żyje – czy mogę wpisać te projekty do zbiorczego zestawienia a podbije mi je osoba która ma uprawnienia o jakie ja się staram (była też sprawdzającym) pracujemy razem w tej samej firmie? Dziekuję za odpowiedź

Jeżeli podczas praktyki nie było innej osoby z odpowiednimi uprawnieniami, która mogłaby potwierdzić praktykę, to niestety w takiej sytuacji praktyka przepada.

Czy opiekun potwierdzający odbycie praktyki musi widnieć w dokumentach budowy jako kierownik przez cały okres odbywania praktyki?
Dokładniej: przez pierwszy rok na budowie kierownikiem budowy z uprawnieniami była osoba nr 1, przez następne pół roku (na tej samej budowie) kierownikiem z uprawnieniami była osoba nr 2.
Czy osoba nr 2 może być opiekunem (podpisującym dziennik )przez cały ten okres (1,5roku)? Czy może wymagane są podpisy obu kierowników?

To zależy kto był faktycznie kierownikiem praktyki. Jeżeli było 2 to należy złożyć 2 oświadczenia i zestawienia praktyki.

Czy „sprawdzający” widniejący na projekcie ( branża elektroenergetyczna) może być kierującym praktyką ( praktyka w latach od 2008 – 2014)?

Witam, czy mając tytuł mgr inż. na kierunku budownictwo o specjalności konstrukcje budowlane mogę wpisywać odbywanie praktyki zawodowej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych a za rok zacząć studia magisterskie na tym kierunku?
Czy praktyka taka będzie liczyła się jesli była odbywania przed uzyskaniem magistra na tym kierunku?

Witam, szukałem wszędzie informacji jednak nigdzie nie mogłem znaleźć. Praktykę zawodową zacząłem na początku sierpnia. Ktoś mi powiedział że przed rozpoczęciem praktyki muszę zgłosić ją do izby, czego nie uczyniłem. Wydawało mi się, że wszystkie dokumenty zanoszę po ukończeniu, kiedy otrzymam podpis kierownika. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam

Witam
Może ktoś kto ostatnio zdawał egzamin będzie w stanie odpowiedzieć mi na pytanko, a mianowicie:
Zgodnie z informacją na stronie DOIIB do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć następujące dokumenty:
– decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką
– zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby kierującej praktyką
Zaznaczone jest, że mają być to dokumenty oryginalne.

Czy w takim razie muszę prosić prowadzącego aby poszedł do izby po oryginalne odpisy? Ktoś może potwierdzić jak to się odbywa w rzeczywistości?

Niestety jest to dosyć powszechne w izbach, iż wymagane są oryginały dokumentów ( bądź poświadczone przez notariusza). Kierujący kilka oryginałów powinien posiadać na starcie ( chyba, że wykorzystał już na innych zdających). Często też potrzebne mu są w wykonywanej pracy, więc nie powinno być problemu.
Jako ułatwienie izby czasem nie wymagają oryginałów jeżeli kierownik ma uprawnienia wydane przez tą samą izbę, w której kandydat będzie zdawał.

Dzień dobry, mam kilka pytań odnośnie praktyki. Chciałem rozpocząć praktykę do uprawnień budowlanych sanitarnych (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,) do kierowania robotami w pełnym zakresie (posiadam tytuł inż. inżynierii środowiska). Mam możliwość odbycia praktyki u osoby, która posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z 1974 r., gdzie stwierdzono, że:
OSOBA „posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych:
1/do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci cieplnych uzbrojenia terenu,
2/ do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów sieci cieplnych.”
Jest to osoba czynna zawodowo z dłuższą niż 5-letnią praktyką zawodową, przynależącą do PIIB i opłacającą OC.

Moje pytania są następujące:
1) czy taka osoba może być patronem mojej praktyki? (wiem, że uprawnienia na podstawie ustawy z ’74 są kontrowersyjne)
2) OSOBA jest jednocześnie kierownikiem każdej budowy, w której biorę udział – zarówno sieci, jak i węzłów. Czy może to być jednocześnie kierownikiem na obiekcie, która podpisuje się w Zbiorczym Zestawieniu?
3) chciałbym zrobić praktykę w oparciu o własną działalność, jakie dokumenty muszę przedstawić, by praktyka została uznana za ważną?

Niestety osoby z zapisem w uprawnieniach” w budownictwie osób fizycznych” nie są akceptowanie przez PIIB jako kierownicy praktyk.

Witam! Jestem w trakcie odbywania praktyki zawodowej w celu zdobycia uprawnień do kierowania budową bez ograniczeń, tak mi się przynajmniej wydawało. Mój opiekun ma takie uprawnienia w pożądanej przeze mnie specjalizacji, tylko nie ma 5 letniego stażu, wcześniej przy dokonywania wyboru patrona praktyk, wydawało się, że zapis ten dotyczy osób sporządzających projekty, a w przypadku wprowadzenia zmian
https://uprawnieniabudowlane.pl/planowane-zmiany-w-uprawnieniach-2017-praktyka-zawodowa/#comments
„Osobą nadzorującą praktykę zawodową może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych oraz pełniąca funkcję projektanta lub kierownika budowy lub robót w danej specjalności.”

Czyli rozumiem to w ten sposób, posiadanie uprawnień i 5 lat na budowie? Czy tyczy się to tylko osoby sporządzające projekty?

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Opisane w linkowanym artykule zmiany mają na razie charakter projektu ustawy zgłoszonego przez PIIB i nie są obowiązujące.
Wymóg 5 letniej praktyki obowiązuje tylko dla patrona praktyki ( przy praktyce projektowej). Dla kierownika praktyki nie ma obecnie wymagań odnoście minimalnego stażu w zawodzie.

Witam
Prosze o rade jak najlepiej rozwiazać moją sytuacje tak aby została przyjęta. odbywam praktyke u Kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami bez ograniczeń zakres robót i moj udział w nich nie powinien budzić wątpliwości, kierownik także zgodził sie podpisać zestawienie zbiorcze praktyki lecz boi sie on o pewną kwestie: staram sie o uprawnienia wykonawcze i musze być zatrudniony na etacie. jestem zatrudniony na pełnym etacie lecz w firmie która nie zawsze wykonywała prace na budowach które mam wpisane w zestawieniu zbiorczym ( po prostu pracuje w tamtej firmie a kierownikowi budowy pomagam) kierownik nie widzi problemu żeby podpisać to zestawienie bo to prawda że brałem udział w tamtych pracach tylko boi sie że zostanie posądzony o potwierdzenie nieprawdy bo jak na zestawieniu napisze że byłem zatrudniony na etacie to będzie wyglądało jakbym był zatrudniony u niego lub przez gównego wykonawce danych budów. czy izba jest w stanie sprawdzić jakie firmy brały udział w danej budowie bo przecież jest mnóstwo podwykonawców? dodam iż moja izba dolnośląska z tego co mi wiadomo nie wymaga przynoszenia potwierdzenia umowy ale na zestawieniu zbiorczym każdy musi wpisać „pełny etat”. czy dobrym rozwiazaniem było by wpisanie w rubryce pełny etat w firmie „nazwa” tak aby kierownik był kryty i liczyć że nie sprawdzą wykonawców (moim zdaniem nie sprawdzaja na 100% ) chodzi żeby nie napisać nieprawdy na zestawieniu i żeby zostało przyjęte. pozdrawiam i proszę o szybką odp

Witam! Pracuję ponad rok w PKP Intercity S.A. na stanowisku Specjalista, a w karcie charakterystyki pracy mam wpisane: wykonywanie czynności związanych z robotami i oględzinami torów i rozjazdów (posiadam tytuł magistra inżyniera Budownictwa w specjalności Drogi i Mosty). Pracuję w grupie torowej, którą kieruje Mistrz (wykształcenie: technikum) z uprawnieniami budowlanymi nadanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996r. Posiada on „uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe do kierowania robotami budowlanymi tj. a) budowy i remontów linii kolejowych, węzłów i stacji, z wyłączeniem kierowania pomiarami geodezyjnymi; b) budowy i remontów bocznic kolejowych; c) budowy i remontów obiektów technologicznie związanych z układem torowym, zaliczanym do specjalności linie, węzły i stacje kolejowe”. Jeżeli chcę starać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (takie jak wyżej) to czy Mistrz może mi taką praktykę podpisać? Jeżeli tak to jaki jest okres praktyki 1,5 roku czy 3 lata? Skoro w Rozporządzeniu nie ma informacji że musi to być osoba posiadające uprawnienia bez ograniczeń, to jak Mistrz ma z ograniczeniami i ja o takie się staram to chyba taka praktyka powinna być zaliczona? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Uprawnienia budowlane nadane zostały w 2001 roku, więc nie są to takie „stare uprawnienia”. Poza tym, treść nadanych uprawnień Mistrzowi jest zgodna z zakresem obowiązującym obecnie w specjalności kolejowej, nie widzę żeby coś zostało dodane w obecnym zakresie. Napisałem maila do MOIIB wraz z skanem decyzji o nadaniu uprawnień i zobaczymy co odpiszą. Dam znać w przyszłości 🙂

Lepiej dmuchać na zimne. Znamy bardzo dużo przypadków gdy osoba dowiedziała się, że kierownik nie spełnia wymagań… niestety już po odbyciu praktyki.

Właśnie otrzymałem odpowiedź na maila w przedmiotowej sprawie opisanej powyżej.

„Odnosząc się do Pana pytań wszystkie informacje znajdzie Pan w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. (poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( dokumentacja praktyki zawodowej).

Informacje na temat czasu praktyki znajdzie Pan w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami).

Praktykę potwierdza kierownik budowy/robót lub autor projektu /projektant. Osoby te powinny posiadać odpowiednie uprawnienia tj. 1) bez ograniczeń w przypadku ubiegania się o uprawnienia b/o , 2) w ograniczonym zakresie w przypadku ubiegania się o uprawnienia w ograniczonym zakresie.

Odnośnie dalszych ewentualnych wątpliwości zapraszamy na dyżur Przewodniczącego KK w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16-18.

Komisja Kwalifikacyjna ( parter, wejście drugie) tel. bezpośrednie 22 878 04 03, 22 878 04 04 ”

Wysłałem im również skan decyzji o nadaniu uprawnień, ale nie odnieśli się konkretnie do tych uprawnień więc dalej nie mam sto procent pewności że moja praktyka zostanie zaakceptowana.

Odpowiedź wygląda na wysłaną z automatu;-) tak by coś zostało wysłane.
To niestety kwintesencja podejścia komisji do kandydatów starających się o uprawnienia.

Na dyżur natomiast pewnie przychodzi przewodniczący bardziej zaznajomiony z tematem.

Witam.
Dostałem wezwanie z DOIIB o uzupełnienie wniosku – cytuję:
Prosimy wyjaśnić na jakich zasadach odbywała się Panska praktyka projektowa „pod patronatem” Pana Tadeusza M…
Nie rozumiem żadnego pytania.
Może ktoś z was jest w stanie pomóc mi udzielić odpowiedzi

Czy patron praktyki, w momencie jej rozpoczęcia posiadał 5 letnie doświadczenie zawodowe w ramach posiadanych uprawnień?
Czy praktyka pod patronatem odbywała się po 09.2014 roku?
Czy przez cały okres praktyki miał opłacone składki?

Witam,
Przymierzam się do uprawnień budowlanych do Projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Opiekun mojej praktyki projektowej posiada uprawnienia bez ograniczeń i z nim jest sprawa jasna. Przez rok pracowałem na budowie budynków wielorodzinnych, gdzie opiekunem mojej praktyki był Kierownik Budowy. Jak się okazało na koniec praktyki zawodowej, posiada on „uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ograniczeniem do konstrukcji stalowych” z roku 1981 (na podstawie rozporządzenia z 1975r). W dalszych podpunktach decyzji o nadaniu uprawnień wymienione są czynności do jakich jest uprawniony (m.in. kierowanie budowy, montażu konstrukcji stalowych i związanych z nimi robotami przy konstrukcjach żelbetowych i betonowych). Dodam, że na obiektach na których pracowałem nie było konstrukcji stalowych. Stąd moje pytanie jak interpretować zapis z obowiązującego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: Rozdz. 2 §3.1 „Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, (…) jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane”. We wcześniejszym rozporządzeniu zapis ten brzmiał: „§ 3. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, (…) pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.” Zatem w poprzedniej wersji był zapis o obowiązkowym posiadaniu przez opiekuna praktyki uprawnień bez ograniczeń. Obecnie takiego zapisu nie ma. Czy zatem jeśli wnioskuję o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i mój opiekun praktyki takowe posiadał, odbyłem wymaganą praktykę na budowie w odpowiedniej specjalności (tj. konstrukcyjno-budowlaną) kierowaną przez kierownika budowy ale posiadającego uprawnienia wykonawcze z ograniczeniami to praktyka taka powinna być zaliczona?

Istnieje ryzyko, iż taka praktyka nie zostanie zaliczona, ze względu na niezgodność uprawnień kierownika praktyki z tymi o jakie się Pan ubiega. W przypadku kierowników ze „starymi” uprawnieniami to niestety powszechny przypadek.
Trzeba sprawdzić zapisy w decyzji o nadaniu uprawnień kierownika – za Pomorską PIIB

osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub „w budownictwie osób fizycznych” nie mogą kierować praktyką zawodową.

Polecamy więc udać się do swojej okręgowej Izby i dowiedzieć się więcej.

Czy jeśli posiadam tytuł magistra inżyniera, to opiekunem mojej praktyki może być osoba z tytułem technika budowlanego? I czy jeśli ta osoba ma uprawnienia w ograniczonym zakresie, to ja mogę ubiegać się o uprawnienia w zakresie nieograniczonym, czy też tylko ograniczonym? I czy musi być to kierownik tej budowy, czy może być też np inspektor budowy?

Zakres uprawnień musi być odpowiedni uprawnieniom o jakie się ubiegamy. Tak więc dla uprawnień bez ograniczeń, kierownik praktyki powinien także takie posiadać.
Izby preferują kierownika budowy lub robót jaki kierownika praktyki na budowie.
Inspektor nadzoru nie jest akceptowany w PIIB.
Dodatkowo technicy z uprawnieniami zdobytymi wg starych przepisów ( przykładowo na podstawie rozporządzenia z 1974 roku), posiadający uprawnienia „do wszystkiego” w danej specjalności także nie są akceptowani jako kierownicy praktyki zawodowej.

czy opiekunem praktyki może być osoba posiadajaca uprawnienie wydane na podstawie rozporzadznia z dnia 24 października 1974 ro treści:
„przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcj technicznej projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych:
1) Do sporządzania projektów instalacji cieplnych;
2) Do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz do kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji cieplnych”

Czy dana osoba może pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych przy modernizacji węzła cieplnego oraz wymianie instalacji c.o. ?

Problem znany i komentowany przez Izby oraz podawany jako przykład niewłaściwego doboru kierownika praktyki.

Niestety taka osoba z uprawnieniami na podstawie rozporządzenia z 1974 nie może potwierdzać praktyki zawodowej gdyż jej uprawnienia nie obejmują całego zakresu obecnych uprawnień sanitarnych ( gdyż nie ma w zakresie tamtych uprawnień sieci sanitarnych)

Czy kierownik z uprawnieniami nieograniczonymi w kierowaniu robotami budowlanymi może być patronem praktyk gdy ma wyksztalecenie techniczne? To jest kierownik starej daty i wtedy do otrzymania uprawnień wystarczył tylko technik.

To zależy co ma konkretnie wpisane w uprawnienia. Jeśli są sam takie zapisy ” o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub w „budownictwie osób fizycznych” itp to raczej nie ma szans by izba go zatwierdziła, gdyż jego uprawnienia nie będą odpowiadać zakresem tym obecnym.

Witam
Prowadziłem 7 lat działalność gospodarczą ( budowa dróg ) – przez ten czas moja firma wykonała dziesiątki robót publicznych, a także robót zleconych jako podwykonawca. Wartość robót dochodziła do 2 000 000 pln. Nie zatrudniałem nigdy na stałe kierownika z uprawnieniami. Czasami gdy wymagały tego warunki przetargowe zatrudniałem na umowę zlecenie jednak całość nadzoru i kierowaniem budową wykonywałem zawsze osobiście.
Za rok kończę studia inżynierskie moje pytanie więc brzmi :

Czy na podstawie umów o roboty budowlane, protokołów odbioru robót … można zaliczyć praktyki zawodowe lub skrócić ich okres.

Witam, mam pytanie, czy opiekunem praktyki może być osoba z pełnymi uprawnieniami wykonawczymi ale nie posiadająca wyższewgo wykształcenia, jedynie tytuł technika?

Cześć,
czy to dobre miejsce na zadanie pytania, czy opiekunami praktyki mogą być na raz 2 osoby? Pracuję w biurze, gdzie konstruktorzy opracowują tematy na przemian i mogę uczestniczyć w każdym projekcie jako asystent. Nie znam podstawy prawnej. Pozdrawiam.

Nie jest to kwestia jednoznacznie uregulowana w przepisach, ale jednocześnie też nie jest to zabronione. Ostatecznie decyzję o zaliczeniu podejmuje konkretna komisja kwalifikacyjna, a tutaj jak wiadomo bywa rożnie.

Ważne jest aby wszyscy kierownicy praktyki spełniali wymagania. Oczywiście 2 lub więcej kierowników nie wpływa na przyspieszenie odbywania praktyki. Jest to jedynie kwestia czysto organizacyjna.

Prowadzący praktykę powinien być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale nie wynika to z ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów tylko wprost z rozp. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Rozdział 2
§ 3. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu
dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *