Skip to main content

Opiekun praktyki zawodowej

Według obowiązujących przepisów osoba będąca opiekunem praktyki musi nie tylko posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o jaką się staramy lecz także mieć opłacone składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, które de facto uprawniają go do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku nieopłacenia składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy(okres liczony od nieopłacenia w całości terminowo, którejkolwiek ze składek członkowskich, osoba zostaje zawieszona w prawach członka, co skutkuje między innymi (za regulaminem PIIB):

 • zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem


Warto o tym pamiętać wybierając swego opiekuna praktyki zawodowej, gdyż w przypadku nieopłacenia składek wszelkie wpisy przez niego dokonane zostaną uznane za nieważne. Przepis ten jest rygorystycznie przestrzegany przez komisje weryfikacyjną.

Jak sprawdzić czy opiekun praktyki posiada odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie?

Jak i gdzie można sprawdzić uprawnienia budowlane?

Informację taką uzyskamy niezwłocznie odwiedzając internetowy rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane: REJESTR

Mamy możliwość wyszukiwania po nazwisku, numerze uprawnień oraz okręgu do jakiego dana osoba przynależy. Możemy także w łatwy sposób sprawdzić „historię” opiekuna w PIIB, m.in. sprawdzić czy był członkiem izby i posiadał ubezpieczenie OC w danym okresie czasu.

5 myśli na temat “Opiekun praktyki zawodowej

 1. Prowadzący praktykę powinien być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale nie wynika to z ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów tylko wprost z rozp. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  Rozdział 2
  § 3. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu
  dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.

 2. Cześć,
  czy to dobre miejsce na zadanie pytania, czy opiekunami praktyki mogą być na raz 2 osoby? Pracuję w biurze, gdzie konstruktorzy opracowują tematy na przemian i mogę uczestniczyć w każdym projekcie jako asystent. Nie znam podstawy prawnej. Pozdrawiam.

 3. Witam, mam pytanie, czy opiekunem praktyki może być osoba z pełnymi uprawnieniami wykonawczymi ale nie posiadająca wyższewgo wykształcenia, jedynie tytuł technika?

 4. Witam
  Prowadziłem 7 lat działalność gospodarczą ( budowa dróg ) – przez ten czas moja firma wykonała dziesiątki robót publicznych, a także robót zleconych jako podwykonawca. Wartość robót dochodziła do 2 000 000 pln. Nie zatrudniałem nigdy na stałe kierownika z uprawnieniami. Czasami gdy wymagały tego warunki przetargowe zatrudniałem na umowę zlecenie jednak całość nadzoru i kierowaniem budową wykonywałem zawsze osobiście.
  Za rok kończę studia inżynierskie moje pytanie więc brzmi :

  Czy na podstawie umów o roboty budowlane, protokołów odbioru robót … można zaliczyć praktyki zawodowe lub skrócić ich okres.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *