Kategorie
Prawo

Karalność a uprawnienia budowlane

Niektórzy kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane zastanawiają się czy fakt wcześniejszego wyroku karnego przekreśla ich szanse na zdobycie uprawnień. W przypadku karalności nie musi tutaj być mowy o poważnych przestępstwach. Warto mieć na uwadze, iż jeszcze do niedawna jazda na rowerze pod wpływem alkoholu była w Polsce przestępstwem. W przypadku życia studenckiego na politechnikach i uczelniach technicznych, takie wykroczenie wydaje się prawdopodobne.

Wyrok karny a uprawnienia budowlane

Przepisy regulujące proces nadawania uprawnień budowlanych w Polsce, w tym w szczególności Ustawa Prawo budowlane oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego nie zabraniają ubiegania się o uprawnienia budowlane osobom, które zostały skazane i odbyły karę w wyniku popełnienia przestępstwa. Tak więc jeżeli kandydat ubiega się po raz pierwszy o nadanie uprawnień budowlany nawet wcześniejszy wyrok skazujący, nie będzie w tym wypadku przeszkodą. Istnieją jednak sytuacje gdy możliwość uzyskania uprawnień budowlanych może zostać prawnie ograniczona.

Odpowiedzialność zawodowa

Warto wiedzieć, iż dostęp do uzyskania uprawnień budowlanych a nawet ich odebranie może zostać prawnie ograniczone, w wyniku ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Na osobę, która wykonując samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, popełniła określone czyny skutkujące odpowiedzialnością zawodową, może zostać nałożony obowiązek ponownego zdania egzaminu na uprawnienia, co w praktyce oznacza utratę posiadanych uprawnień budowlanych. Na osobę taką może także zostać nałożony zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nawet pomimo formalnego posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych.

Odpowiedzialność karna

Należy pamiętać, iż wykonywanie wszelkiej działalności budowlanej niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może także skutkować odpowiedzialnością karną.

Odpowiedzialność karna w budownictwie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *