Kategorie
Prawo

Uprawnienia budowlane a zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska lub imienia osoby, która wcześniej uzyskała uprawnienia budowlane to problem generujący wiele formalnych konsekwencji. Szczególnie dotyka on młode panie inżynierki, które po zawarciu związku małżeńskiego przyjęły nazwisko męża. Podczas wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wielokrotnie zachodzi potrzeba okazywania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych organom państwowym, samorządowym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego. W sytuacji gdy na uprawnieniach widnieje inne imię lub nazwisko niż to z którego obecnie korzystamy i które widnieje w naszych dokumentach tożsamości, udowodnienie może wymagać dodatkowych środków.

Czy można zmienić imię lub nazwisko w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych tak jak wymieniamy dowód lub prawo jazdy?

Kwestia zmiany nazwiska nazwiska w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nie została uregulowana w przepisach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych tj. ustawie Prawo budowlane oraz kodeksie postępowania administracyjnego. Przepisy nie dopuszczają takiej możliwości, więc okręgowe izby inżynierów budownictwa oraz architektów nie mogą zmienić już raz wydanych decyzji administracyjnych. Podejście takie potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego sygnatura II OSK 769/2005.

Pocieszeniem w takiej sytuacji wydaję się fakt, iż zmiana danych osobowych nie wpływa na ważność posiadanej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Nabyte uprawnienia przed zmianą imienia lub nazwiska nadal pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Jak sobie radzić gdy zmieniamy nazwisko?

Pierwszym sposobem na potwierdzenie ważności posiadanych uprawnień, jest załączanie do decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dokumentu potwierdzającego zmianę imienia lub nazwiska. Widnieje na nim zarówno poprzednio używane imię lub nazwisko jak i nowe dane osobowe oraz data zmiany. Udowodnienie, iż to my faktycznie jesteśmy tą osobą wymienioną w uprawnieniach budowlanych nie stanowi wówczas problemu, choć jest nieco bardziej kłopotliwe.

Drugim sposobem może być posługiwanie się zaświadczeniem elektronicznym, na którym widnieje nazwisko rodowe. Niektóre izby inżynierów wychodząc naprzeciw problemom młodych inżynierów wprowadziły możliwość dodania takiej dodatkowej informacji na zaświadczeniu. Wystarczy skontaktować się w tym celu z biurem swej okręgowej izby oraz podać nazwisko rodowe i numer posiadanych uprawnień w celu ich weryfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *