Odpowiedzialność karna w budownictwie

Wykonywanie każdego rodzaju działalności budowlanej, przy projektowaniu, budowie oraz utrzymaniu obiektów budowlanych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Mogą podlegać jej wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nawet jeżeli formalnie nie mają do tego podstaw. Odpowiedzialność karna inwestoraOdpowiedzialność karna w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w … Czytaj dalej Odpowiedzialność karna w budownictwie