Kategorie
Praktyka

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej WZÓR

Wzór jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej, który został pozytywnie zweryfikowany przez komisję kwalifikacyjną PIIB. Przykład przygotowano dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej oraz inżynieryjnej drogowej.

Kategorie
Praktyka

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – Wzór jesień 2014

Wobec licznych pytań związanych z wejście w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dniu 25.09.2014 publikujemy wzór zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej. Wzór ten będzie zastępował tradycyjnie wydawaną książkę praktyki zawodowej.…