Kategorie
Praktyka

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – Wzór jesień 2014

Wobec licznych pytań związanych z wejście w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dniu 25.09.2014 publikujemy wzór zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej. Wzór ten będzie zastępował tradycyjnie wydawaną książkę praktyki zawodowej.

Zbiorcze zestawienie praktyki

POBIERZ WZÓR ZESTAWIENIA W FORMACIE PDF

103 odpowiedzi na “Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – Wzór jesień 2014”

Pytanie czy w przypadku uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zbiorczym zestawieniu w 2 kolumnie należy wypisać parametry dla każdej z instalacji czy tylko realizowanej przez moją firmę czyli np. kanalizację.

Parametry mają być odpowiednie dla danej specjalności. Można wpisać wszystkie które pasują, bo to ma bardziej opisać obiekt na jakim się pracowało oraz pokazać skalę prac.

Witam,

Czy w kolumnie 5 dot. charakteru wykonywanych czynności wystarczy umieścic wpis inżynier budowy czy trzeba się rozpisywać co się dokładnie robiło. Bardzo proszę o pilną odpowiedź/ przykład

Chciałbym odnieść się do pytania i odpowiedzi ” co znaczy ogólnie”? Czy w przypadku asystenta projektanta wystarczy napisać: „opracowywanie schematów konstrukcyjnych, wykonywanie obliczeń elementów konstrukcji, przygotowywanie rysunków wykonawczych” ?

Wg przepisów wymaga się jedynie opisania charakteru czynności, co można zawrzeć w 1 zdaniu.
W każdej komisji kwalifikacyjnej ogólnie znaczy niestety co innego. W jednej będzie to wystarczające, a w drugiej nie. Natomiast w razie gdyby nie wystarczyło, komisja wzywa do uzupełnienia opisu.

Tutaj na uwadze należy mieć, że niektóre wpisy mogą zostać niezaliczone do praktyki.
Chętnie bym zobaczyła przykładowe wpisy, które są dobrze przyjmowane przez komisje dla uprawnień wykonawczych w specjalności sanitarnej. Coś poza „udział przy nadzorze nad wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej itd.”

Mam pytanie dotyczące praktyki zawodowej na uprawnienia projektowe bez ograniczeń w zakresie instalacji sanitarnych. Chciałbym zapytać jakie projekty-realizacje mogę wpisywać do zbiorczego zestawienia odbytej praktyki?
Od 3 lat pracuje jako projektant w dużej firmie zajmującej się wentylacja i filtrowentylacją przemysłową. Wykonujemy rożne rodzaje projektów, które zawsze kończą się realizacją ale nie zawsze jest to projekt wykonawczy czy powykonawczy. Większa cześć projektów jakie realizujemy nie wymaga takiej formy- np są to modernizacje systemów wentylacyjnych. Dla takich projektów wykonywana jest jedynie cześć rysunkowa- jedyna różnica. Wspomnę jeszcze ze całość jest wykonywana pod okiem opiekuna praktyki.
Czy tego typu doświadczenie, również można wpisywać jako praktykę ?
Jeśli ktoś ma jakaś wiedzę na ten temat, proszę o informacje.
Pozdrawiam.

Generalnie najprościej kierować się zasadą -> jeżeli do sporządzania takich projektów wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych oraz czynne członkostwo w PIIB to jest duża szansa na zaliczenie takiej praktyki.

Witam, proszę o wiadomość czy definitywnie nie ma możliwości uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności elektroenergetycznej do kierowania robotami bez ograniczeń z wykształceniem inżynierskim ? Chodzi przykłądowo o budowę z budynkiem o kubaturze przekraczającej 1000m3 – dajmy na to 1500 m3. W takim przypadku osoba z uprawnieniami w ograniczonym zakresie nie może pełnić roli kierownika robót elektrycznych ?

Witam
posiadam książkę praktyki od 2014 r
czy w związku ze zmianą sposobu ewidencji praktyki zmienia się też sposób rozliczenia godzinowgo praktyk
czy można nadal uzupełniać książke cz y tez trzeba przejść na nowy sposób ewidencji

Witam, czy jeśli mam tytuł inżyniera budownictwa i ukończył bym dokumentowac praktykę zawodowa, zdał bym egzamin na uprawnienia budowlane a później dopiero ukończył bym magistra to czy musiał bym od nowa robić praktykę zawodowa (tzn dokumentowac ja i zdawać egzamin) bo wtedy miałbym pełne uprawnienia?

Nie będzie potrzeby ponownie odbywania praktyki pod warunkiem, iż kierownik posiada uprawnienia bez ograniczeń w danej specjalności.
ps.
po studiach I stopnia także można uzyskać uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń tylko okres praktyki wydłuża się wtedy do 3 lat.

Witam,
pracuje na stanowisku elektryk/automatyk od września zeszłego roku. Od tamtego czasu byłem już na wielu budowach gdzie nie było kierownika ( z mojej firmy ) z UB. Nie wiem też czy dana budowa/modernizacja miała numer budowy. I tu pada moje pytanie, czy staż pracy na budowie może podpisać osoba mająca ponad 5 lat UB z zakresu wykonastwa oraz oplaconymi składkami ale nie będąca zatrudniona w mojej firmie ? I czy taka osoba może podpisać całą moją praktykę tj 1,5 roku ( + 3 mc zapasu ) ? Dodam że w mojej firmie nikt nie posiada UB ze specjalnosci elektrycznej.

Witam

Mam pytanie odnośnie czasu praktyki, ponieważ przez pół roku miałam umowę zlecenie ale co miesiąc dostawałam nową umowę, i tak zaczęłam 18.12.2015r a później w styczniu dostałam umowę od 04.01.2016 (ponieważ 01.01.2016 wypadał w piątek) do 29.01.2016 (bo 30.01 i 31.01 to weekend), czy jest to uznane jako ciągłość i mogę wpisać sobie okres praktyk od 18.12.2016 do 30.06.2017? Czy muszę napisać wszystko oddzielnie, tzn. 18.12.2015-31.12.2015; 04.01.2016-29.01.2016, 01.02.2016- 29.02.2016 itd
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam

To już zależy do konkretnej komisji kwalifikacyjnej. Dobra rada to przy takim układzie zapewnić sobie co najmniej 2-3 miesiące zapasu praktyki i nie martwić się pojedynczymi dniami.

Moje ostatnie pytanie: przy projektowaniu zbiorcze zestawienie praktyki wypisywałam na komputerze. Czy będzie ono uznane? Czy powinno być ręcznie? Siedząc w biurze na bierzaco uzupelniałam dane na podstawie opisu techniczengo budynku. wys, szer, etc, w konstrukcji wypisywałam: sciany…stropy, fundamenty, etc. każdy ellement z czego jest budowany. Czy to za nadto szczegółowy opis?

Forma wypełniania jest dowolna. W aktualnym zestawieniu raczej chodzi o podanie ogólnych danych obiektu oraz ogólnego zakresu obowiązkuów.

Witam,
Jak uzupełnić zbiorcze zestawienie jeżeli była to przebudowa pomieszczeń na podstawie wydanego pozwolenia na budowę gdzie min. wzmacniano konstrukcję, wyburzano ścianę nośną, wymiana stolarki wraz ze zmianą wielkości, zmieniano funkcję pomieszczeń itd.
Wg. tabeli jest określenie min.
powierzchni całkowitej oraz innych charakterystycznych parametrów technicznych bądź użytkowych danego obiektu, odpowiednich do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych,
Dla nowego obiektu wpisywałam np. takie dane:
Ilość kondygnacji nadziemnych: 3
Długość budynku: 55,00 m
Szerokość budynku: 35,40 m
Wysokość budynku do attyki: 12,40 m
Powierzchnia zabudowy: 1.872,42 m2
Powierzchnia użytkowa: 4.877,95 m2
Kubatura: 22.836,32 m3
Ale jak to wpisać przy przebudowie pomieszczeń (budynek 11 pięter, tylko 2 piętra były przedmiotem przebudowy i dla tego zadania wydano pozwolenie na budowę)?

Proponuje wpisać rzeczywiste parametry odnoszące się do przedmiotu praktyki , a nie wszystkie parametry budynku. Ewentualnie wpisać ogólny zakres przebudowy.

Witam,
Jeżeli podczas praktyki do uprawnień projektowych brałem udział w kilku projektach z różnymi projektantami to ma być uzupełnione kilka oświadczen i kilka zestawień zbiorczych czy jedno zestawienie zbiorcze ??

Każdy kierownik praktyki wypełnia jedno oświadczenie, do którego załącznikiem jest zestawienie odbytej praktyki zawodowej. Nie ma znaczenia liczba projektów a jedynie liczba kierowników.

Witam, jestem inżynierem budowy (drogownictwo), przy wpisywaniu praktyki nie jestem pewien co oznacza termin „charakter wykonywanych czynności”, co należy tu zawrzeć ? Pracuje w 100% na budowie zajmuję się dosłownie wszystkim zaczynając od pomiarów i rozdzielaniu prac poszczególnym ekipom, nadzorowaniu wykonania i ustalaniem w jaki sposób trzeba wykonać dany element, na zamawianiu materiałów i ustaleniami z inspektorem i inwestorem kończąc. Proszę o odpowiedź,
Pozdrawiam

To właśnie jedna z zagadek zmienionego w 2014 roku rozporządzenia. Generalnie do tej pory jeśli wpisało się stanowisko techniczne inżynier budowy / majster budowy to zakres obowiązków był znany. Natomiast w ostatnich miesiącach docierają informacje, iż niektóre izby wymagają także do tego „opisu”.
Najlepiej w kilku zdaniach opisać zakres obowiązków wykonywanych na budowie, skupiając się raczej na kwestiach technicznych.

Dzięki no nie ma wyjścia, trzeba będzie napisać po swojemu i liczyć że komisja nie będzie miała innego zdania co do tego co powinno się zawrzeć pod tym hasłem.
Jeszcze jedno pytanie: jak to jest formalnie w przypadku budów w których inwestorzy nie wymagali wskazania kierownika budowy (był tylko warunek doświadczenia- np 3 drogi z masy w ciągu ostatnich 3lat po 500tys. każda). Czy takie budowy można wpisać w zestawieniu? Kierownik jest etatowym pracownikiem firmy więc w praktyce on pełni funkcję kierownika na danej budowie, ale w papierach go nie ma bo nikt nie wymagał żeby był wskazany.

Zwykle takie rozwiązanie „przechodzi”. Oczywiście pod warunkiem, iż prace bez kierownika (” czyli zwykle mniejszej wagi”) nie stanowią większości praktyki.

A co do projektowania- zamiast „projektowanie” pisać „bezpośredni udział przy projektowaniu” ( i tu wyszczególnic prace projektowe)?

Tak, jest to dopuszczalne. Przede wszystkim należy unikać samodzielnego słowa PROJEKTOWANIE.

Witam,
W tym roku na stronie małopolskiej izby pojawił się na czerwono opis o konieczności wpisanią charakteru wykonywanych czynności tzn. wyszczególnić rodzaj wykonywanych prac na budowie lub przy projektowaniu. Co wpisać skoro pracowałem jako inżynier budowy i miałem z tysiąc obowiązków od nadzoru pracowników i prac po samodzielne rozruchy i montaże? Jak się to ma do pełnienia funkcji na budowie wg.prawa budowlanego. Czyli poprostu co wpisać bo mam wrażenie ze z tego zbiorczego zestawienia ktoś chce na powrót wrócić do pisania książki

Trochę wydaje się racja, iż Izby oczekują powrotu książki praktyki ( i nawet w projektowanym rozporządzeniu przygotowanym przez PIIB ona prawdopodobnie wróci).

Co do zestawienia proponuje bardzo ogólnie wpisać zakres wykonywanych czynności przykładowo
*pomoc przy sprawowaniu nadzoru nad robotami żelbetowymi, montażem konstrukcji stalowych, pracami murarskimi ( wymienić czym się faktycznie zajmowało)
*kontrola jakości i zaawansowania robót
*kontrola ilościowa i jakościowa wbudowywanych materiałów
* pomoc przy sprawowaniu kontroli nad stanem BHP na budowie
* kontrola i weryfikacja dokumentacji

Nie chodzi tu raczej o rozpisywanie wszystkiego tygodniami jak to miało miejsce w książce praktyki.

Witam, jakie prace można wpisać do uprawnień budowlanych projektowych? Czy np zagospodarowanie terenu także może być zaliczone jako praktyka? Przykładowo ile projektów trzeba mieć wpisanych w projektowaniu na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie? Pytam, bo nie wiem co komisja może zatwierdzić a co odrzucić, nigdzie nie ma takiego spisu.

Witam, ponowię pytanie, które już wcześniej zostało zadane, ale nie udzielono na nie odpowiedzi. Chodzi mi o kolumnę nr 5, w Zbiorczym Zestawieniu Praktyki. Czy wystarczy, wpisać w niej tylko formę zatrudnienia: pełen etat, jako majster robót instalacyjnych? Czy dodatkowo wypisać jeszcze trzeba poniższe czynności: wykonanie wykopu wraz z podsypką pod sieć wodociągową, montaż rurociągów żeliwnych sferoidalnych, obsypka rurociągu 30cm ponad wierzch rury wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej itp.? Pozdrawiam i z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Witam,
a jak w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej wpisać pobyt w zakładzie prefabrykacji? Co w takim wypadku należy wpisać w kolumnie zawierającej docelowo nr pozwolenia na budowę, charakterystyczne parametry techniczne bądź użytkowe, konstrukcję obiektu, itp.?
Pozdrawiam

W takim wypadku nie należy nic wpisywać w te rubryki.
Natomiast polecam w swojej okręgowej izbie dowiedzieć się jak jest tam interpretowane odbywanie praktyki w zakładzie prefabrykacji gdyż bywają w tym zakresie duże rozbieżności, łącznie z niezaliczaniem takiej praktyki
Generalnie Izby bardziej są skłonne uznać praktykę przy wytwarzaniu prefabrykatów ale bezpośrednio na budowie, natomiast w zakładzie prefabrykacji nie.

Dzień dobry,
Mam umowę o pracę u podwykonawcy i pracuję jako inżynier budowy- nadzór żelbetów i ścian. Rozumiem,że taki zakres będzie zaliczony przez komisję? Nie jest wymagana praca u generalnego wykonawcy.

Witam, prosze o male wyjasnienie.
Jak wyglada sprawa z wpisaniem informacji o danej budowie w kolumnie nr. 1 w momencie kiedy wykonujemy na danym obiekcie tylko instalacje wentylacji(Instalacje ogrzewania , wody itd wykonuja inne firmy) czy w takim wypadku rowniez trzeba opisywac parametry wchodzace w sklad instalacji np grzewczej czy wystarczy skupic sie tylko na swojej instalacji tj. wentylacji ? (nie mam dostepu do tych parametrow) . Rowniez chcialbym rozwiac swoje watpliwosci w przypadku jesli w okresie swojej pracy na budowie wykonywane byly w wiekszosci prace wentylacyjne a inne np instalacje wody i ogrzewania w mniejszym stopniu to jest jakies przeciwskazanie w otrzymaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacji wntylacji i sanitarnych ? Z gory dziekuje za pomoc.

Wskazane jest by opisać charakterystyczne parametry instalacji, przy których się odbywało praktykę. Pozostałe (ogólne) parametry budynku można podać dla podkreślenia jaka była skala i zakres prac. Nie ma natomiast potrzeby podawać parametrów innych istalacji, których się nie wykonywało.
Generalnie jest zasada, iż kandydat powinien zaznajomić się z jak najszerszym zakresem robót związanych ze specjalnością o jaką się ubiega. Przyda się to także na egzaminie ustnym, gdyż tam trafiają się pytania z całego zakresu wiedzy dla danej specjalności. Ostatecznie kwalifikuje praktykę komisja kwalifikacyjna, a tu już nie da się ustalić jednego schematu.

Jak uzupełniać kolumnę nr 5 w zbiorczym zestawieniu praktyki? Chodzi mi dokładnie o charakter zatrudnienia – wpisać inżynier budowy i Wielki Weryfikator wie co wchodzi w skład obowiązków inż. bud., czy wypisywać wykonanie ław fund., murowanie ścian nośnych, wykonanie dachu, wykonanie elewacji, itd. Ewentualnie jak bardzo szczegółowy miałby być taki opis? Z góry dziękuję za pomoc.

Witam proszę o pomoc. Pracuję w innej branży na pełen etat. Ale chciałbym zdobyć praktyki wykonawcze. Więc chcę się zatrudnić dodatkowo na umowę zlecenie w firmie budowlanej. Czy można wpisać pól etatu lub 3/4 etatu w zbiorczym zestawieniu praktyk? I czy tydzień pracy jest liczony tylko poniedzialek-piatek czy jest również respektowany wtorek-sobota?

Czy ma ktoś podobne doświadczenia ? Prosze o podpowiedź.

jak mam dokumentować praktykę na kilku budowach ? ?

jestem zatrudniony w jednej firmie ale realizujemy równolegle kilka drobnych inwestycji

jestem max 1-2 tygodnie na jednej budowie, jak zostanie zrealizowany jakiś etap idziemy dalej, wracamy jak podwykonawcy coś zrobią, dojdą materiały, strop zwiążę, ktoś coś wykopie, ewentualnie jakieś zmiany w projektach itd itd

jak mam to wpisać żeby to było sensowne ?

czy ktoś potem w ogóle jest w stanie sprawdzić czy faktycznie wtedy i wtedy byłem na konkretnej budowie ?

a jakbym rozpisał 4 budowy w roku, w czterech rubrykach po 3 miesiące ?

PS. dzwoniłem do izby ale siedzą tam chyba panie sekretarki bo żadna nie potrafi ani doradzić ani wziąć odpowiedzialności za swoje słowa; jedna z nich kazała mi rozpisywać praktyki tydzień po tygodniu – ale jak jej powiedziałem żeby mi podała imie i nazwisko żebym sobie zapisał że to faktycznie ona mi tak doradziła tego i tego dnia, to powiedziała że jej porady nie są w żadnym stopniu wiążące a weryfikacji praktyki dokona dopiero komisja kwalifikacyjna po zakończeniu praktyki;

PS. tak samo jak pytałem o formę zatrudnienia, nawet wysłałem im wzór umowy żeby mieć pewność że jest dobrze sformułowana – tak samo mi powiedziano – weryfikacja dopiero po zakończeniu praktyki – każdy doradza, pierdzieli głupoty ale nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje słowa

Tak jest niestety w Izbach, iż wszystko zależy od „wielkiego weryfikatora” i jego dyspozycji danego dnia.

Co do wpisywania praktyki, to teraz jest znacznie łatwiej gdyż wystarczy wypełnić po prostu zbiorcze zestawienie, wpisać wszystkie budowy zakres dat i tyle.
Zatrudnienie także nie ma znaczenia, zaliczona jest każda forma umowy cywilnoprawnej. W zdecydowanej większości umowy nie są nawet wymagane gdyż liczy się oświadczenie kierownika praktyki.

Komisje raczej na tym etapie nie robią trudności, gdyż każdy nowy członek PIIB to wiele korzyści dla Izby…

Witam serdecznie,
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi: co w przypadku, gdy byłam zatrudniona na umowę zlecenie i w tym czasie wykonałam projekt budowlany, ale przed ostatecznym wydaniem projektu zwolniłam się z pracy. Czy biuro może wpisać mnie jako opracowującą projekt do tabelki? A ja mogę wpisać ten projekt do mojego zestawienia zbiorczego praktyk?

Jak wygląda sprawa z uprawnieniami SEP ? Czy może być taka sytuacja, że praktykę będę miał zapisaną przykładowo styczeń 2015 – styczeń 2016 a uprawnienia SEP zrobię dopiero w lipcu 2016 ?

Witam. Otóż w tabeli zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej w pierwszej rubryce należy wpisać Numer decyzji o pozwoleniu na budowę. Czy do tej praktyki zaliczają się tylko prace wykonywane na podstawie pozwolenia? Czy także te podchodzące pod zgłoszenie lub nawet nie wymagające formalności? Pozdrawiam

Nie ma wymogu by prace przy których praktykant uczestniczy były wykonywane tylko na podstawie pozwolenia na budowę. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że jak nie potrzeba pozwolenia na budowę , to w ogólności nie ma potrzeby zatrudniania kierownika budowy ( robót) z odpowiednimi uprawnieniami, który do nadzorowania praktyki jest wymagany.

Dodatkowo jeżeli całą praktykę będą stanowić prace na zgłoszenie ( lub nawet bez ) to może powstać wątpliwość czy praktykant miał szanse uzyskać odpowiednio szeroką wiedzę z danego zakresu uprawnień budowlanych.

No tak, czyli dla własnego dobra i poziomu wiedzy najlepiej wpisywać roboty wymagające pozwolenie na budowę, ewentualnie zgłoszenie. Dziękuję za informację 🙂

Witam, czy na zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki winno być potwierdzenie projektanta/kierownika robót w okresach nie dłuższych niż co miesiąc, tak jak to było w zeszycie praktyki? W stylu: „Praktykę potwierdzam, opiniuję pozytywnie”?Czy oświadczenie załączone do zbiorczego zestawienia załatwia sprawę? A na zbiorczym zestawieniu wystarczy pieczątka i podpis + opinia po zakończeniu praktyki pod kierunkiem danej osoby?

Nie trzeba opiniować okresowo, wystarczy jedno potwierdzenie przez kierownika praktyki.

Myślę, że zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej jest lepszym pomysłem od książki praktyki zawodowej.

Czy jeżeli roboty prowadzone są na podstawie zgłoszenia robót niewymagającego pozwolenia na budowę to w 1 kolumnie należy wpisać numer zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia?

Jak komisja podchodzi do zestawienia praktyki jeżeli wszystkie roboty wpisane do zestawienia wykonywane były na zgłoszenie? Chyba nie jest to zbyt duży problem?

Mam proste pytanie,z tego co zrozumiałem po wrześniu 2014 praktykę wypisujemy w zestawieniu zbiorczym .Jednak jak wygląda procedura czy jeśli nie posiadałem książki a chcę wypełnić owe zestawienie muszę być gdzieś zarejestrowany (tak jak to miało m-ce w przypadku książki,że praktyki liczyły sie od zarejestrowania)? Czy po prostu wypełniam praktykę i zgłaszam się w celu jej weryfikacji?

Czy w zestawieniu cotygodniowym należy wpisywać ilość wykonanych instalacji dokładnie np.: ułożenie rurociągów stalowych Dn20 20metrów? czy wystarczy napisac ułożenie rurociągów stalowych instalacji wodociągowej?

Takich szczegółowych danych już się wogule nie podaje , w zestawieniu nie ma nawet takiej rubryki

Chciałbym zapytać co wpisywać w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki do uprawnień, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej. Czy jako charakterystyczne parametry techniczne, bądź użytkowe wystarczy wpisać np. : instalacje wodociągowa, kanalizacyjna itp? Czy należy po części opisać dane instalacje?

Jeżeli twoja specjalność to instalacje sanitarne to powinieneś podać charakterystyczne parametry instalacji ( np. średnica, długość, materiał ,ciśnienie robocze itp) tak by można było się zorientować co to za instaalcja.

Jestem studentką czwartego roku Budownictwa. Proszę o informację jaka powinna być liczba godzin praktyk osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło? Jak to udokumentować? Pojawiły się już podobne pytania w komentarzach niestety bez odpowiedzi.

Witam, jestem zatrudniony w firmie drogowej jako młodszy specjalista ds. ofertowania i tak mam wpisane na umowie (etat). Oprócz sporządzania kosztorysów nadzoruje od czasu do czasu budowę i chciałbym to doświadczenie wpisać do zbiorczego zestawienia praktyki. W zestawieniu powinienem wpisać zgodnie z prawdą czyli stanowisko zatrudnienia – „młodszy specjalista ds. ofertowania”. Czy jeżeli nie mam na umowie, że jestem np: majstrem/ inżynierem budowy to przyjmą taką praktykę czy odrzucą?

Kolejne pytanie czy jeżeli budowa jest prowadzona na zgłoszenie (a nie na decyzje) to należy jego numer wpisywać do zbiorczego zestawienia praktyki? Nr zgłoszenia rzadko jest podawany przez Inwestora i w tym przypadku musiałbym wystosować do nich prośbę o podanie nr zgłoszenia.

Z tego co wiem komisja bardzo zwraca uwagę na stanowisko, więc ze specjalistą ds. ofertowania będzie Ci bardzo ciężko udowodnić iż taką praktykę na budowie odbyłeś, bo praktyka ma polegać na bezpośrednim wykonywaniu czynności na budowie.

Czyli jeżeli mam w umowie wpisane specjalista ds. ofertowania to w zestawieniu praktyki muszę wpisać „specjalista ds. ofertowania”?

Chodzi mi o to, że na budowę chodzę i nadzoruje roboty i nie wykonuje tam funkcji, którą mam w umowie tylko „majster/inżynier budowy”. Pytanie czy jeżeli wpisze w zestawieniu inne stanowisko niż mam na umowie to nie jest to nadużycie z mojej strony?

Witam, mam dosyć proste pytanie i odpowiedź jest logiczna, ale wolę się upewnić. Jeśli pracuję przy dwóch różnych projektach lub też asystuję przy dwóch odrębnych budowach jednocześnie , powiedzmy od 1 maja do 30 czerwca – to tygodnie praktyki liczę podwójnie,czy mimo wszystko łączny czas liczę jako 8 tygodni, ponieważ praca przebiega w tym samym czasie.

Witam,
Może pytanie banalne, ale jak mam wypełniać oświadczenie, czy muszę długopisem czy mogę na komputerze pisac?

Witam. Czy mogę do zbiorczego zestawienia wpisać praktyki odbywane przed 25.09.1024.? Dodam że nie miałem książki przed tym okresem, natomiast mam za sobą wystarczający czas praktyk. Pozdrawiam

Praktykę w książce zaliczało się od momentu jej pobrania oraz zarejestrowania w Okręgowej Izbie, tak więc jeżeli książki nie ma to praktyka się nie będzie liczyła.

Czy to nowe zbiorcze zestawienie praktyk również trzeba rejestrować?
Czy po prostu drukuje się, wypełnia od-do i tylko potwierdza oświadczeniem odbycia praktyki?

Będę odbywał praktyki na podstawie umowy na odbycie bezpłatnej praktyki zawodowej po 4 h dziennie od pn do pt. Przykładowo pracowałbym tak od 03.08.-23.08.2015 to w rubryce „Czas praktyki” wpisuję powyższą datę; „Łączna ilość tygodni…” wpisuję 3; „Forma odbywania praktyki…” pół etatu, umowa inna? Czy w ten sposób prawidłowo wypełniłbym zestawienie? Pozdrawiam.

Witam, mam zacząć odbywać bezpłątną praktykę na budowie. Jak powinnam ją udokumentować żeby liczyła mi się do uprawnień budowlanych ?

Witam . Proszę powiedzieć jak ktoś już oddawał oświadczenia czyli zbiorcze zestawienie czy wypełnia się je tak jak książkę ? czy każdy tydzień opisuje się co się robiło ? czy ogólnie budowa trwała 5 miesięcy , opisać nazwę obiektu ,czy umowa itd ???

Witam!
Czy za praktykę zawodową (projektową) może być uznana praca w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie?
Pozdrawiam.

Czy do zestawienia zbiorczego przy sporządzaniu projektów wymagany jest numer pozwolenia na budowę ? dodam, że projekt został złożony na pozwolenie i jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia, także numeru jako tako nie posiadam.

Jak mam policzyć czas obywania praktyki. Interesuję mnie głównie informacja czy istotna jest ilość godzin przepracowanych w tygodniu (od listopada do czerwca byłam na budowie gdzie średnio spędzałam po 10 godzin), czy tylko sama liczba tygodni, niezależnie od czasu przepracowanego? Dodam że pracuję na cały etat.

W przypadku pracy na etat ważna jest tylko liczba tygodni ( oczywiście tylko w których byłaś na budowie i faktycznie odbywałaś praktykę)

Czy w świetle wprowadzonych zmian wypełnia się jedynie ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ? Czy do tego dodaje się jeszcze szczegółowy przebieg praktyki z podziałem tygodniowym i dokładnym opisem przebiegu budowy(w przypadku pracy na budowie)?

Jak w takim razie weryfikuje się umiejętności zdobyte podczas praktyki wykonawczej, w przypadku odbywania całej praktyki na jednej budowie?

Prosimy o odpowiedź jeśli ktoś orientuje się jak to wygląda. Ja chciałam się jeszcze zapytać czy daną firmę wpisujemy (nawet jeśli było kilka inwestycji) w jednej pozycji czy każda inwestycje osobno jako kolejne liczby porządkowe. Jeszcze mam pytanko odnośnie formy odbywania praktyki jeśli powiedzmy była najpierw umowa zlecenie/dzieło a następnie umowa o pracę czy pisać od do umowa taka a nastepnie od do umowa o prace?

Każda inwestycja powinna być wpisywana w kolejnej pozycji. Możesz wpisać umowa zlecenie w okresie od-do, a następnie etat w okresie od-do.

Witam, mam pytanie odnośnie wypisywania zbiorczego zestawienia praktyk wg nowego wzoru. Otóż, czy powinnam mieć w tym zestawieniu podział na tygodnie, tj. np. Budowa X trwała od października do grudnia, czy wystarczy że wpiszę w kolumnę „czas praktyki” 1.10-31.12.2014 a w kolumnie „łączna ilość tygodni odbytej praktyki” wpiszę liczbę 12, czy też powinnam każdy z tych 12 tygodni wypisywać osobno (od poniedziałku do piątku) ? z góry bardzo dziękuję za pomoc

Dołączam się do pytania, jak to wpisywać łączna ilość tygodni, tzn. trzeba co tydzień pisać? czy wystarczy np. od 10.XI.2014 do 10.II. 2015 i dana budowa?

Nie wpisujemy każdego tygodnia gdyż jest to jedynie zestawienie zbiorcze. Wpisujemy łączną liczbę tygodni.

Witam, całą praktykę budowlaną odbyłam na jednej budowie. Tzn, że w zestawieniu zbiorczym mam wpisać tylko jedną pozycję? Czy muszę to rozbić na etapy budowy w jakich uczestniczyłam? Czy poza zestawieniem zbiorczym i oświadczeniem kierownika budowy dostarczam jeszcze jakiś dokument mówiący o funkcjach jakie z osobna prowadziłam na budowie? ( rozbiórka obiektów istniejących, pomoc przy nadzorze wylewania fundamentów, itd., stawianie ścian, pomoc w montażu okien….) Jeśli tak, jakiego wzoru dokumentu mam szukać. Będę wdzięczna za link, ponieważ znalazłam tylko oświadczenie i zbiorcze zestawienie.

Jeśli była jedna budowa i jeden kierownik, to wystarczy jedna pozycja.
Niektóre izby życzą sobie opisu wykonywanych czynności, trzeba po prostu wypisać co się robiło pod daną pozycją i to wszystko.

Witam.
Mam pytanie: pobrałem książkę praktyk przed wejściem nowych przepisów dotyczących czasu trwania praktyk. Czy to oznacza, że muszę odbywać praktyki przez 2 lata, czyli tak jak to było po staremu? Czy może wystarczy rok, tak jak to jest według nowych przepisów?

Witam. Juz od 11 lat pracuje jako kierownik budowy w Norwegii. Postanowilem teraz wrocic do Polski i kontynuowac prace w zawodzie. Powiem szczerze, ze nie bardzo teraz sie orientuje jak moge zdobyc uprawnienia w Polsce z uwagi na to, ze pomimo posiadania odpowiedniej praktyki musialbym byc sam sobie opiekunem praktyki. Troche skomplikowane. Prosze o pomoc w tej kwestii.
Pozdrawiam Maciej

Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby nadzorującej, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Zaświadczenie powinno zawierać:

a) wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora;

b) potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych z określeniem charakteru wykonywanych czynności;

c) ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.

Pracuję w małej firmie budowlanej w której nie ma nikt uprawnień. Jestem inżynierem budownictwa i chciałbym nabyć uprawnienia. Moje pytanie jest następujące : Czy przy budowie domu kierownik budowy (niezatrudniony w tej samej firmie co ja) może być moim opiekunem praktyk?

Witam!
Czy jeśli mam wybraną książkę praktyk ale pracę zacząłem dopiero na początku września przed wejściem rozporządzenia, to wpisy do 25.09.2014 mam mieć w książce praktyk a resztę na zbiorczym zestawieniu? Czy wszystko w książce? (bo może obowiązują mnie stare zasady, jeśli wybrałem książkę) czy może mogę mieć też wpisy z początku września już na tej karcie zbiorczej?

wg. przepisów byłych a obowiązujących to do 24.09.2014 wpisy należy umieszczać w książce wg. starych przepisów a od 25.09.2014 w wyżej przedstawionym przykładzie zestawienia. Proponuje oficjalnie wysłać pytanie do Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla danego okręgu Izby.

Czy jest w jakimś rozporządzeniu określona potrzebna ilości godzin praktyki zawodowej w przypadku umowy na zlecenie i umowy na pełen etat? Interesuje mnie to ponieważ przez dwa miesiące zostałem zatrudniony na umowę o zlecenie a następnie już na pełen etat. Czy należy w przypadku umowy na pełen etat odejmować dni urlopowe od czasu praktyki?

Witam, mam pytanie odnośnie zbiorczego zestawienia odbytej praktyki, pełnię rolę inżyniera budowy na dużym obiekcie energetycznym od ponad roku – prace zróżnicowane w każdej z instalacji dot. uprawnień o które się staram (instalacje sanitarne). W jaki sposób opisać charakterystyczne parametry? Przy opisywaniu zdawkowych informacji może się to okazać nierzeczowe dla komisji, ale gdy zacząłem wypisywać w miarę dokładnie to co było robione, to wypisałem około 0,5 roku i już mam 10 stron (wąska rubryka dot. charakterystycznych parametrów). Czy mają Państwo pomysł jak udokumentować taki obiekt? Może ktoś miał podobne rozważanie przy wypełnianiu budowy, która trwa tak długo?

W kolumnie charakterystyczne parametry należy wpisać podstawowe informacje o obiekcie na którym była odbywana praktyka zawodowe z szczególnym uwzględnieniem specjalności. Czyli ogólna info to np. powierzchnia całkowita, zabudowy, moc łączna , kubatura plus info o instalacjach – wymienić jakie oraz podstawowe ich parametry np. ciśnienie , dominujące średnice rur, moc, itp + parametry kilku większych urządzeń bardzo ogólnie.

Nie chodzi tutaj o wypisywanie co było w jakim okresie robione ze szczegółami, bo i tak nikt tego nie przeczyta.

Czy w zestawieniu mogę wpisać czas praktyk jako projektant z okresu przed 25.09.14 ? Wtedy nie miałem książki praktyk a uczestniczyłem w projektowaniu i teraz chciałbym ubiegać się o uprawnienia bud. to czy tamte projekty też mogę do tego zaliczyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *