Kategorie
Praktyka Przydatne

Planowane zmiany w uprawnieniach 2017 – praktyka zawodowa

Pragniemy przedstawić planowane przez PIIB zmiany w uprawnieniach budowlanych dotyczące praktyki zawodowej zawarte w projektach rozporządzeń zgłoszonych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pod koniec 2016 roku. 1.Czas trwania praktyki zawodowej Do uzyskania uprawnień budowlanych w…

Kategorie
Praktyka

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej to bardzo istotny dokument wymagany w procesie kwalifikacji do uzyskania uprawnień budowlanych. Podpisuje go kierownik praktyki, który jednocześnie potwierdza, iż kandydat uczestniczył w pracach projektowych lub w pełnił funkcje techniczną…

Kategorie
Wymagania

W jakim województwie egzamin na uprawnienia budowlane

Coraz więcej osób zwraca się do redakcji z pytaniem o możliwość zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane w województwie innym niż to , w którym pobrały książkę praktyki zawodowej: ” Witam! Jestem zameldowana na stałe w…

Kategorie
Praktyka

Książka praktyki zawodowej

Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest książka praktyki zawodowej. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania uprawnień budowlanych, warto więc poświęcić szczególną uwagę przy jego…