Kategorie
Praktyka

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik praktyki zawodowej nadzoruje wykonywanie obowiązków przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Jest odpowiedzialny za merytoryczny zakres praktyki. Sprawdź jakie wymagania powinien spełnić aby praktyka została zaliczona.

Kategorie
Praktyka

Patron praktyki zawodowej

Kiedy patron praktyki zawodowej może nadzorować praktykę osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych. Na czym polega praktyka pod patronatem. Jakie warunki formalne musi spełnić patron, aby komisja zaliczyła praktykę przez niego nadzorowaną.

Kategorie
Praktyka

Książka praktyki zawodowej

Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest książka praktyki zawodowej. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania uprawnień budowlanych, warto więc poświęcić szczególną uwagę przy jego…