Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Praktyka projektowa i wykonawcza na uprawnienia architektoniczne

Do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wymagane jest odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu oraz/lub na terenie budowy. Wymagany okres praktyki zawodowej ustalany jest w oparciu o posiadane wykształcenie kandydata oraz rodzaj ( projektowe, wykonawcze,…

Kategorie
Praktyka

Patron praktyki zawodowej

Kiedy patron praktyki zawodowej może nadzorować praktykę osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych. Na czym polega praktyka pod patronatem. Jakie warunki formalne musi spełnić patron, aby komisja zaliczyła praktykę przez niego nadzorowaną.

Kategorie
Praktyka

Kierownik i patron praktyki zawodowej

Kierownik praktyki to osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Potwierdza on odbywanie praktyki zawodowej oraz dokonuje ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień.…