Kategorie
Praktyka

Uprawnienia budowlane bez praktyki zawodowej

Omawiamy warunki i zasady zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane. Czy uprawnienia budowlane bez praktyki są możliwe?

Kategorie
Praktyka Przydatne

Kiedy nie trzeba odbywać praktyki zawodowej?

Informacje w jakich przypadkach nie jest konieczne odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych. Jakie dodatkowe wymagania należy spełnić?

Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Praktyka projektowa i wykonawcza na uprawnienia architektoniczne

Do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wymagane jest odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu oraz/lub na terenie budowy. Wymagany okres praktyki zawodowej ustalany jest w oparciu o posiadane wykształcenie kandydata oraz rodzaj ( projektowe, wykonawcze,…