Kategorie
Praktyka Wymagania

Kalkulator wykształcenia i praktyki

Kalkulator wykształcenia i praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Podaj specjalność, rodzaj i zakres uprawnień jakie Cię interesują i sprawdź jakie wymagania musisz spełnić.

Kalkulator wykształcenia i praktyki podaje wymagane wykształcenie oraz związane z nim okresy praktyki zawodowej niezbędne dla poszczególnych rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych. Kalkulator opracowano na podstawie przepisów artykułu 14 Ustawy Prawo budowlane oraz załączników nr 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Sprawdź jakiego wykształcenia i praktyki potrzebujesz

Podaj specjalność, rodzaj i zakres uprawnień, o które planujesz się ubiegać i sprawdź jakie wykształcenie jest wymagane oraz ile czasu potrwa Twoja praktyka zawodowa.

Specjalność uprawnień

Rodzaj i zakres uprawnień

Dodatkowe informacje

  • Zasady weryfikacji wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień budowlanych określono w par. 4 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  • Jeżeli nazwa ukończonego kierunku studiów nie odpowiada bezpośrednio wymaganiom dla kierunków odpowiednich i pokrewnych dla danego rodzaju i zakresu uprawnień - nie zawsze musi to oznaczać odrzucenia takiego wykształcenia. Komisja kwalifikacyjna ma możliwość porównać zakres przedmiotów ukończonych przez wnioskodawcę z kierunkiem podstawowym dla danej specjalności uprawnień oraz wybrać przedmioty, które stanowią 1/3 programu studiów. Umożliwi to w konsekwencji kwalifikację takiego wykształcenia nawet jeżeli nazwa kierunku jest niezgodna z wymienionymi w rozporządzeniu. Więcej informacji...
  • Ostateczną decyzją o kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki zawodowej podejmuje okręgowa komisja kwalifikacyjna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez niego dokumentami.

Zobacz również

5 odpowiedzi na “Kalkulator wykształcenia i praktyki”

Dzień dobry, w roku 2017 ukończyłam studia inżynierskie 1 stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w Pol. Śląskiej, specjalność OWiK- czy mogę się starać o uprawnienia do kierowania robotami dotyczących instalacji sanitarnych bez ograniczeń? Jakie warunki muszę spełnić by pomyślnie przejść kwalifikacje? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Witam, czy po kierunku Gospodarka Przestrzenna mogę się ubiegać o uprawnienia konstrukcyjno – budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami?

Nie. Kierunek Gospodarka przestrzenna na obecną chwilę nie pozwala na zrobienie jakichkolwiek uprawnień budowlanych.

Czy kierunek studiów Mechanika u budowa maszyn ze specjalnością systemy mechaniczne i automatyzacja zezwalają na jakiekolwiek uprawnienia?

Skomentuj Małgorzata Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.