Kategorie
Wymagania

Koszty zdobycia uprawnień budowlanych w 2022 roku

Ile kosztuje uzyskanie uprawnień budowlanych w 2022 roku. Ceny za postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane.

Opłaty związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych ustala każdorazowo Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w formie uchwały. Ostatnia aktualizacja tego dokumentu miała miejsce 28 kwietnia 2021 roku ( uchwała 8/R/21). Stawki określone w niniejszym dokumencie będą także obowiązywały w 2022 roku.

Koszty ponoszone przez osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane można podzielić na opłaty związane z procesem kwalifikacyjnym – dotyczą przede wszystkim z weryfikacji dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę zawodową. Drugą część opłat stanowią koszty przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane – testowego i ustnego.

Koszty zdobycia uprawnień budowlanych w 2023 roku

Cena za uprawnienia budowlane w 2022 roku

Osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane łączone projektowe i wykonawcze w 2022 roku zobowiązane będą do poniesienia następujących kosztów:

  • 1500 zł – I rata opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
  • 1500 zł – II rata opłaty za przeprowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane

Łączny koszt to więc 3000 zł. Podana cena uzyskania uprawnień budowlanych przy założeniu, że egzamin testowy i ustny zostanie zaliczony za pierwszym podejściem. W przypadku niezaliczenia części ustnej, opłatę związaną z II ratą należy ponowić. Natomiast gdy niepowodzenie będzie dotyczyć jedynie części ustnej egzaminu, opłata za ponowny egzamin ustny będzie mniejsza i wyniesie 850 zł.

Kandydaci ubiegający się o oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zapłacą:

  • 1000 zł opłaty związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym ( I rata )
  • 1000 zł opłaty za egzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane ( II rata )

Łączna opłata za uzyskanie oddzielnych uprawnień budowlanych to 2000 zł. Tutaj także podobnie jak w przypadku uprawnień łączonych występują dodatkowe opłaty. Za powtórne przystąpienie do całego egzaminu na uprawnienia budowlane 1000 zł. W przypadku konieczności powtórzenia jedynie części ustnej egzaminu wysokość opłaty to 600 zł.

Uchwała KR PIIB w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne.

Cennik komisji kwalifikacyjnych niezmienny od 7 lat

Opłaty związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych nie zmieniały się przez blisko 7 lat. Polska Izba Inżynierów Budownictwa utrzymywała je na stosunkowo niskim poziomie od 2014 roku. Dopiero ostatnia aktualizacja z początku kwietnia 2021 wprowadziła istotne podniesienie opłat ponoszonych przez osoby zainteresowany uzyskaniem uprawnień. Możesz sprawdzić jak zmieniały się koszty uzyskania uprawnień budowlanych i architektonicznych na przestrzeni ostatnich lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *