Kategorie
Egzamin

Niezdany egzamin na uprawnienia budowlane

Jakie konsekwencje powoduje niezaliczenie egzaminu na uprawnienia budowlane? Czy warto się odwoływać? Kiedy składać wniosek o ponowny egzamin?

Niezdany egzamin do duży kłopot dla kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Niezaliczenie egzaminu testowego lub ustnego nie przekreśla jednak szans na uzyskanie wnioskowanych uprawnień, a jedynie odsuwa taką możliwość w czasie. Podpowiadamy jak postępować gdy pod nie uda się egzaminu zaliczyć, czy warto składać odwołanie od decyzji komisji egzaminacyjnej oraz jakich formalności dopełnić.

Niezdany egzamin na uprawnienia budowlane – jakie konsekwencje?

Podstawowym skutkiem niezaliczenia egzaminu na uprawnienia budowlane jest oczywiście brak możliwości uzyskania uprawnień budowlanych w bieżącej sesji egzaminacyjnej. W zależności o tego czy niepowodzenie dotyczy egzaminu testowego, czy ustnego okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję o odmawiającą dopuszczenia do części ustnej egzaminu ( gdy nie zaliczymy testu )

odmowa dopuszczenia do egzaminu ustnego - decyzja

lub też decyzją odmawiającą nadania uprawnień budowlanych we wnioskowanej specjalności. ( niepowodzenie na egzaminie ustnym )

Decyzja odmawiająca nadania uprawnień budowlanych

Opłaty kwalifikacyjne przepadają ale kwalifikacja zachowuje ważność

Kolejną negatywną konsekwencją niezdania egzaminu na uprawnienia budowlane jest konieczność ponownego dokonania opłaty kwalifikacyjnej. Dokładnie chodzi tutaj o drugą ratę opłaty tzw. opłatę za przeprowadzenie egzaminu. Gdy niepowodzenie dotyczy testu, w kolejnej sesji należy dokonać opłaty w pełnej wysokości. W przypadku niezaliczenia jedynie części ustnej, wysokość opłaty będzie mniejsza blisko o połowę. Cena w tym wypadku jest duża gdyż koszt za przeprowadzenie egzaminu ponoszony przez zdającego to od 2021 roku 1000 zł.

Na pocieszenie osobom, którym się nie powiodło pozostaje jednak brak konieczności ponownej kwalifikacji. W przypadku gdy nasze wykształcenie oraz praktyka zawodowa zostanie pozytywnie zweryfikowana przez komisję kwalifikacyjną, nie ma potrzeby powtarzania tego procesu. Kwalifikacja zachowuje ważność w kolejnych sesjach egzaminacyjnych – nie ma więc konieczności ponoszenia żadnych opłat z tym związanych.

Odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej – czy warto

Zgodnie z pouczeniem od każdej z decyzji przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inżynierów Budownictwa. Odwołanie takie wnosi się za pośrednictwem komisji kwalifikacyjnej, która decyzję wydała, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia kandydatowi.

Warto jednak mieć bardzo dobry powód, do złożenia takiego odwołania oraz w odpowiedni sposób go uzasadnić. Składanie odwołania w sytuacji gdy jedynie nie zgadzamy się z decyzją komisji kwalifikacyjnej nie ma najmniejszego sensu. Należy tutaj dodać, iż większość odwołań od decyzji okręgowych komisji kwalifikacyjnych jest rozpatrywanych nie po myśli odwołującego.

Gdy Twój wynik na egzaminie testowym na uprawnienia budowlane jest blisko progu zaliczenia, warto poprosić komisję o wgląd do udzielonych odpowiedzi i przyznanej punktacji. Szczegółowy przegląd odpowiedzi, da pewność sprawiedliwej oceny. Warto pamiętać, iż pomyłki zdarzają się także członkom komisji kwalifikacyjnych.

Przebieg egzaminu ustnego i reakcje komisji kwalifikacyjnej na udzielone odpowiedzi pozwalają już na tym etapie wywnioskować o ocenie danego pytania jak i całego egzaminu. Tutaj także jest możliwość wglądu do punktacji komisji kwalifikacyjnej. W przypadku gdy uznasz, że zostałeś niesprawiedliwie oceniony udowodnienie tego będzie łatwiejsze, gdyż egzamin ustne są nagrywane.

Niezaliczony egzamin na uprawnienia budowlane – co dalej?

Osoby, które nie zdały egzaminu na uprawnienia mogą spróbować swoich sił w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Ze względu na zwyczajowy harmonogram przeprowadzania egzaminów przez izby, może to nastąpić najwcześniej za pół roku, po terminie sesji z negatywnym wynikiem.

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane oraz uregulować drugą ratę opłaty kwalifikacyjnej w odpowiedniej wysokości. Terminy składania wniosków ograniczone do kilku tygodni i w poszczególnych okręgowych izbach mogą się różnić. Warto śledzić więc informacje o terminach na stronach swojej izby, na co najmniej kilka miesięcy przed planowanym terminem egzaminów.

W przypadku gdy ponownie przystępujemy do testu na uprawnienia budowlane czas jaki upłynął od momentu niezaliczenia nie ma większego znaczenia. Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku gdy test zakończył się wynikiem pozytywnym, a nie zaliczono jedynie egzaminu ustnego. Zgodnie z informacją zawartą na decyzji odmawiającej nadania uprawnień budowlanych:

Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane zachowuje ważność przez 3 lata od jego uzyskania.

Jeżeli nie uda się zaliczyć części ustnej w tym okresie, cały egzamin będzie trzeba przeprowadzić od początku.

Przeanalizuj przyczynę niepowodzenia

Przed ponownym przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane warto zastanowić się nad przyczynami niepowodzenia, tak by lepiej przygotować się podczas „kolejnego podejścia”. W przypadku testów na uprawnienia budowlane częstym błędem jest brak poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na naukę przed egzaminem. Sam test nie jest trudny, natomiast duża ilość pytań teoretycznych i koniecznych do zapamiętania danych powoduje brak możliwości zaliczenia go „z marszu”.

Na egzaminie ustnym połowa pytań to także teoria, i podobnie jak na testach można się do tego wcześniej przygotować. Dużo gorzej gdy nie udało się zaliczyć tej części z powodu pytań z praktyki zawodowej. Nauka tego zakresu z książek jest praktycznie niemożliwa, tak więc najlepiej zdobywać praktyczne informacje podczas pracy na budowie lub w biurze projektowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *