Kategorie
Pytania egzamin ustny

Lubelska projektowe konstrukcyjne

Parę zestawów pytań na egzamin ustny z Lubelskiej OIIB:

PROJEKTOWE uzupełnienie
1. Zakres audytu energetycznego.
2. Kiedy warunki przyczepności betonu do stali uznajemy za dobre?
3. Czym jest katastrofa budowlana?
4. Ugięcie belek i płyt żelbetowych – od czego zależy i jak sprawdzać stan graniczny ugięcia?
5. Rola trzpieni żelbetowych w ścianach budynku murowanego i zasady ich projektowania.
6. Jakie stany graniczne należy sprawdzać projektując fundamenty budynku?

PROJEKTOWE
1. Zasady zbrojenia jednokierunkowych płyt żelbetowych.
2. Żebra rozdzielcze w stropach gęstożebrowych.
3. Zasady rozmieszczenia łączników w konstrukcjach drewnianych.
4. Od czego zależą współczynniki bezpieczeństwa w konstrukcjach murowych.
5. Narysować momenty zginające i siły tnące w dwóch przypadkach belek swobodnie podpartych: 1 – obciążonych obciążeniem równomiernym, 2 – obciążonych dwoma siłami skupionymi
6. Na jakich mapach projektujemy PZT oraz co powinien zawierać PZT?
7. Sposoby wymiarowania pali fundamentowych.
8. Od czego zależy głębokość posadowienia budynku?

PROJEKTOWE
1. Co zawiera część rysunkowa planu BIOZ?
2. Zasady projektowania tarcz.
3. Scharakteryzować stropy gęstożebrowe. Jaka różnica jest między nimi a stropami żebrowymi?
4. Kiedy stosujemy zbrojenie poprzeczne w ławach żelbetowych?
5. Jak obliczamy powierzchnię użytkową na poddaszu?
6. Osiadanie fundamentów bezpośrednich.
7. Nośność kotew w połączeniu konstrukcji stalowych z fundamentem.
8. Projektowanie konstrukcji z uwzględnieniem obciążeń wyjątkowych.

PROJEKTOWE+WYKONAWCZE
1. Zasady projektowania żeber usztywniających.
2. Klasy drewna litego wg Eurokodu.
3. Klasy pożarowe budynku.
4. Kogo informuje kierownik budowy w przypadku katastrofy budowlanej?
5. Balustrady ochronne.
6. Ściana szczelinowa.
7. Schody płytowe.
8. Skurcz betonu.
9. Zabezpieczenie głębokich wykopów (ściana berlińska).
10. Schematy obciążeń ścian działowych na strop.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *