Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia telekomunikacyjne uprawniają do projektowania lub kierowania robotami na obiektach budowlanych w zakresie: telekomunikacji przewodowej oraz powiązaną infrastrukturą telekomunikacyjną, telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Uprawnienia telekomunikacyjne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży telekomunikacyjnej jako projektant, kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Przyznawane są przez komisje kwalifikacyjne PIIB osobom posiadającym odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które dodatkowo przeszły proces kwalifikacyjny i zdały egzamin.

Zakres i rodzaje

uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami na obiektach budowlanych w zakresie:

 • telekomunikacji przewodowej  oraz powiązaną infrastrukturą telekomunikacyjną
 • telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

uprawnienia telekomunikacyjne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą telekomunikacyjną na obiektach budowlanych takich jak lokalne linie oraz instalacje.

Wymagania

Uzyskanie uprawnień telekomunikacyjnych wiąże się koniecznością posiadania odpowiedniego wykształcenia. W zależności od niego różne są także wymagania odnośnie okresu wymaganej praktyki zawodowej.

Wymagania dla podstawowych rodzajów uprawnień telekomunikacyjnych:

Aby ubiegać się o uprawnienia telekomunikacyjne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym w odpowiednich kierunków studiów:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja

oraz odbyć:

 • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów
 • roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy

Aby zdobyć uprawnienia telekomunikacyjne do kierowania robotami bez ograniczeń potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach wymienionych powyżej dla projektowania oraz odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy.

Opcjonalnie jest możliwość ukończenia jedynie studiów I stopnia na wspomnianych wcześniej kierunkach. W takim wypadku jednak okres praktyki wykonawczej na budowie wydłuży się dwukrotnie aż do 3 lat.

W przypadku łączonych zakresów uprawnień telekomunikacyjnych oraz w ograniczonym zakresie wymagania mogą się zmienić.

Kto nadaje?

Nadawanie uprawnień budowlanych w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przejściu procesu kwalifikacyjnego i zdobyciu uprawnień telekomunikacyjnych należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć?

Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia i odbyciu praktyki zawodowej, każdy kandydat musi przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać wymagający egzamin.

Egzaminy PIIB organizuje dwa razy do roku: w maju oraz listopadzie, na terenie okręgowych komisji egzaminacyjnych mających siedziby w miastach wojewódzkich.

Egzaminy złożone są z dwóch części: testowej w formie pisemnej na której sprawdzana jest znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz przepisów BHP oraz części ustnej, w które komisja egzaminuje z zakresu praktycznej wiedzy budowlanej nabytej przez kandydata przy projektowaniu lub na budowie.

Koszty uzyskania

Uzyskanie uprawnień telekomunikacyjnych to znaczny wydatek. Zależnie od rodzaju uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w specjalności telekomunikacyjnej konieczne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości prawie 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Możliwości

Inżynierowe z uprawnieniami w specjalności telekomunikacyjnej mają możliwość pracy na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

 • sporządzaniu projektów sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej jako projektant
 • kierowania robotami przy wykonywaniu sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej jako kierownik budowy lub kierownik robót
 • nadzorowaniu robót w zakresie telekomunikacyjnym jako inspektor nadzoru inwestorskiego

Wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane rodzaje

47 odpowiedzi na “Uprawnienia telekomunikacyjne”

Pytanie . Jak rozumiem jeśli skończę studia I stopnia to mogę się ubiegać o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń jeśli ukończę przynajmniej 3 letnią praktykę na budowie .

Nigdzie nie widzę , aby uzyskać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń po odbyciu przynajmniej 3 letniej praktyki przy sporządzaniu projektów .

Czyli nie można robić uprawnień bez ograniczeń do projektowania po ukończeniu studiów I stopnia , ale do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń można ?

Tak dokładnie to działa. Wykonawcze BO są dozwolone po I stopniu studiów, a projektowe BO już niestety nie.

Czy jest szansa aby znowu uprawnienia telekomunikacyjne połączyć z elektrycznymi tak by była jedna specjalność?

Dzień dobry,
czy w ramach uprawnień telekomunikacyjnych można projektować zasilanie układów telekomunikacyjnych np. rozdzielnice zasilające 48 V DC, traktując je jako infrastrukturę telekomunikacyjną, o której mowa w rozdziale „Zakres i rodzaje” powyższego artykułu?

Niestety zakres właściwie każdej specjalności uprawnień sformułowany jest bardzo ogólnie i nieprecyzyjnie. Jeśli aparatura wykorzystywana będzie wyłącznie do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych to wydaje się możliwe traktowanie tych urządzeń jako całość infrastruktury telekomunikacyjnej. Natomiast jest to już zapewne kwestia interpretacji i na podstawie obowiązujacych przepisów nie da się jednoznacznie odpowiedzieć.

Czy do uprawnień pełnych jest brany sylabus studiów inżynierskich i magisterskich czy tylko magisterskich??

Wg aktualnego rozporządzenia istotne jest ukończenie II stopnia studiów dla uprawnień bez ograniczeń. Natomiast pojawiały się informacje, iż komisja wymagała także odpowiedniego kierunku studiów I stopnia. Tak więc nie należy mieć całkowitej pewności w tym względzie.

Czy przy sprawdzaniu suplementu z przedmiotami (które miałem na studiach) brane są pod uwage tylko te z magisterki czy też z studiów 1 stopnia. Czyli czy jest brany pod uwage cały 5 letni okres przy ubieganiu się o uprawnienia bez ograniczeń?

Komisja może brać pod uwagę cały okres studiów, w zależności od wymagań. Niestety analiza wykształcenia nie podlega szczegółowym regulacjom w przepisach i może być tutaj różna interpretacja w zależności od komisji.

Witam,

Mam pytanie co dają uprawnienia telekomunikacyjne w ograniczonym zakresie. „Uprawnienia telekomunikacyjne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą telekomunikacyjną na obiektach budowlanych takich jak lokalne linie oraz instalacje.” – jak rozumieć zakres prac objętych definicją „lokalne linie” oraz „instalacje”. Instalację to wszystko co projektujemy i wykonujemy w obrębie budynków lub zespołu budynków objętych opracowaniem, a lokalne linie? Czy pod lokalne linie można uznać przyłącze telekomunikacyjne lub linie o zakresie lokalnym – czyli jakim? osiedle? wieś? od punktu rozgałęźnego do obiektu końcowego/instalacji wewnętrznej?

Tutaj niestety ustawodawca nie sprecyzował dokładnie wymagań w tym zakresie. W praktyce właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć obowiązek posiadania konkretnych uprawnień przez osoby projektujące/kierujące pracami lub istotne będą wymagania zamawiającego w tym zakresie.

Czy „Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” są wystarczające, żeby zostać Kierownikiem Robót Telekomunikacyjnych na inwestycji dotyczącej budowy linii tramwajowej?

Po nazwie zakresu uprawnień widać, iż zostały one wydane już jakiś czas temu tak więc mogą nie odpowiadać zakresowi aktualnych uprawnień telekomunikacyjnych. Najprościej zwrócić się do właściwej izby samorządu zawodowego o wyjaśnienie zakresu uprawnień. Mają oni ustawowy obowiązek to robić na wniosek zainteresowanego:

Witam serdecznie, uprzejmie prosze o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy po pierwszym stopniu studiów elektroniki i telekomunikacji moge starac sie o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń? Gdy odbędę dłuższą praktykę w projektowaniu i na budowie? Bo w tekście piszecie:
,,Opcjonalnie jest możliwość ukończenia jedynie studiów I stopnia na wspomnianych wcześniej kierunkach. W takim wypadku jednak okres praktyki wykonawczej na budowie wydłuży się dwukrotnie aż do 3 lat,,
2. Czy wiecie czy w Polsce mozna gdzieś zaocznie zrobić studia 2 stopnia umożliwiające do zrobienia uprawnień bez ograniczeń.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry,
szukam już długo odpowiedzi i nie mogę otrzymać jednoznacznej odpowiedzi. Czy mam jakiekolwiek szanse uzyskania uprawnień do projektowania w telekomunikacji mając jedynie tytuł inżyniera z niepowiązanym kierunkiem? Jestem po logistyce, pracuję półtora roku jako asystent projektanta, zależy mi na uzyskaniu własnych uprawnień

Witam,
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Czy po ukończeniu studiów II st. na kierunku elektrotechnika, będę mógł ubiegać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie, pomimo że studia I st. ukończyłem na zupełnie innym kierunku?(niezwiązanym z branżą telekomunikacyjną)

W przepisach jest mowa o ukończeniu studiów na II stopniu kierunku odpowiedniego lub pokrewnego. Niektóre izby jednak wymagają także uzupełnienia różnic programowych. Przy kwalifikacji na II stopień takie wymagania powinny zostać już spełnione.

Dzień dobry,

chciałbym dowiedzieć się jak wygląda sytuacja z uprawnieniami w takiej sytuacji:

– skończone studia inżynierskie, (inny wydział)
– skończone studia magisterskie, (inny wydział)

Jednak dowiadywałem się, że ze względu na pokrycie się wielu przedmiotów mam możliwość na mojej politechnice rozpoczęcia studiów II stopnia na kierunku Telekomunikacji. Czy w tym wypadku tylko studia II stopnia na Telekomunikacji i tytuł magistra da możliwość ubiegania się o uprawnienia. Z góry dzięki za odpowiedź.

Zdobycie uprawnień wymaga wykształcenia na odpowiednim kierunku. Więc jeżeli znalazłeś odpowiedni kierunek do uprawnień które Cię interesują to II stopień powinien być wystarczający gdyż takie wymagania są podane w przepisach.

Dzień dobry,

Mam 2 pytania:
1. Jeżeli mam praktykę w telekomunikacji „na budowie” jak i „przy projektowaniu ” już 6 lat, a dopiero teraz zacznę studia 2 stopnia w kierunku telekomunikacja to czy po skończonych studiach ta praktyka jest / będzie się wliczać przy składaniu dokumentów do egzaminu na uprawnienia? Czy praktyka jest liczona dopiero po uzyskaniu dyplomu po studiach 2 stopnia?

2. A drugie pytanie jeżeli mam technika telekomunikacji to jakie są wymagania do uprawnień w ograniczonym zakresie?

1. Praktykę można zaliczyć po 3 roku studiów lub uzyskaniu tytułu inżyniera lub magistra inżyniera na odpowiednim kierunku. Kwestia jaki kierunek I stopnia ukończono w tym przypadku.
2. 4 lata praktyki na uprawnienia wykonawcze ograniczone.
W tym wypadku po zdobyciu uprawnień ograniczonych można po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia ubiegać się o uprawnienia wykonawcze pełne, bez potrzeby powtarzania praktyki zawodowej.

Dzień dobry,

Zdobyłem wykształcenie w 2009r. na kierunku: Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalność: Technika komputerowa i informatyka. Tytuł licencjata. (Uniwersytet). Pracowałem 2 lata w T.P S.A przy różnego rodzaju instalacjach, 1,5 roku przy projektowaniu POPC2, oraz mam dwa lata praktyki na budowie przy nadzorowaniu prac teletechnicznych i elektrycznych. Czy w związku z moim doświadczeniem i ukończonym kierunkiem studiów (zdobytym w 2009 roku) mogę ubiegać się o uprawnienia telekomunikacyjne (bez ograniczeń) do kierowania robotami, lub do projektowania ?

Z góry uprzejmie dziękuję za informację.

Niestety jest tutaj kilka problemów do rozwiązania:
1/ Kierunek studiów jest nieodpowiedni do wnioskowanych uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej. Akceptowane są jedynie te wymienione we wpisie. Teoretycznie jest możliwość zaliczenia wykształcenia jeżeli 1/3 programu studiów się pokrywa natomiast jest to procedura kłopotliwa i uznaniowa. To oznacza, iż co komisja to inne zwyczaje i podejście.
2/ Komisje w większości uznają jedynie wykształcenie z tytułem inżyniera. Tak więc tytuł licencjata w tym wypadku może okazać się niewystarczający. Oczywiście nie ma nic na ten temat w przepisach, natomiast pojawiają się takie interpretacje. Rozwiązaniem w tym wypadku mogłoby być ukończenie studiów drugiego stopnia na odpowiednim kierunki i tytuł mgr inż.
3/ Praktyka zawodowa powinna spełniać szereg wymagań m.in. odpowiedni zakres do wnioskowanej specjalności uprawnień oraz nadzór kierownika praktyki z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Nic na ten temat nie podano w pytaniu więc pozostaje to niewiadomą.

Dziękuję za szybką odpowiedź.

Ad.3

Praktykę zawodową odbyłem ( i nadal odbywam) pod okiem osoby z uprawnieniami do kierowania i projektowania w telekomunikacji bez ograniczeń, oraz osoby z uprawnieniami do kierowania robotami w elektryce

Przyznam, że miałem nadzieję, iż będzie to bardziej korzystna odpowiedź dla mojej sytuacji. Co do wykształcenia (kierunków studiów który się nie pokrywa z rozporządzeniem) liczę na wyrozumiałość Komisji, która zechciała by wziąć pod uwagę również inne przepisy prawa np. o Szkolnictwie Wyższym, albo §23 Rozporządzenia, który wg. mój interpretacji daje furtkę takiej osobie jak ja.

Ad. 2

A co w przypadku osób które mają tytuł technika, lub mistrza?
Czy to oznacza, że zamiast iść na studia tak jak w moim przypadku licencjackie korzystniej byłoby ukończyć technikum np. budowlane odbyć 5 letnią praktykę na budowie i wtedy można byłoby starać się o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń (jeśli dobrze interpretuję Rozporządzenie)?. Zadaje te pytanie ponieważ zastanawiam się, czy tytuł licencjata + 5 letnie doświadczenie może być tyle samo warte dla Komisji (lub mniej warte), co tytuł Technika lub Mistrza z tym samym okresem praktyk na budowie.

Pozdrawiam
Mariusz

Proszę próbować, będziemy trzymać kciuki. W takim przypadku kwalifikacja to loteria, ale ryzyko to około 1000 zł. Mając perspektywę konieczności robienia kilku lat studiów może ten koszt nie będzie taki duży. Będziemy wdzięczni za info w tym wątku jak się dalsze sprawy potoczą.

Co do technika to umożliwia on jedynie uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie… nic więcej.
https://uprawnieniabudowlane.pl/kalkulator-specjalnosci-uprawnien/

Nie uzyskasz uprawnień bez ograniczeń do projektowania nie ważne czy masz licencjat, inżyniera czy technika. Uprawnienia bez ograniczeń możesz tylko uzyskać legitymując się mgr inż. Twoje interpretacje nic tu nie pomogą.
Swoją droga gdzie wyczytałeś, że technik dostanie upr. bez ograniczeń ? Na dzień dzisiejszy obowiązuje Cię PB, rozporządzenie na które sie powołuje nic Ci nie da. Swoją drogą już od 1995 jest jasno opisane w rozporządzeniu, że technik to maks upr. w ograniczonym zakresie, kolejne przepisy tylko to powielają. Jedynym wyjątkiem był okres gdzie inż. mógł dostać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Poza tym praktyka pod kierunkiem osoby posiadającej upr. elektryczne nie będzie brana pod uwagę (nie ten zakres).

Witam, czy projektowanie instalacji zabezpieczeń technicznych (alarmów) w budynkach również wymaga posiadania opisanych wyżej uprawnień? Czy są jakieś przepisy regulujące to zagadnienie?

Odpowiedź podana w tym linku wyświetla się jedynie w mikrorkzmiarze. Po kliknięciu na miniaturę link prowadzi do nikąd.

Witam
Chcialem się zapytać czy mając uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w energetyce, ukończone studia I stopnia na PWSZ Elblag, ukończone również dwa semestry studiów II stopnia na UTP Bydgoszcz kierunek Elektronika i telekomunikacja brakuje mi praktycznie jednego semestru i napisania pracy mgr. Posiadam również dyplom technika Telekomunikacji. To czy mogę ubiegać się o upr wykonawcze w Telekomunikacji bez ograniczeń. Sytuacja zmusiła mnie iż nie jestem w stanie dalej studiować…. Stąd moje pytanie

Powyżej masz zapis „ukończone studia I lub II stopnia” nic nie wskórasz. Tytuł technika pozwala Ci tylko na uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie. Pozostaje Ci tylko umęczyć ten ostatni semestr i uzyskać tytuł mgr w telekomunikacji.

Proszę o pomoc w problemie a mianowicie, ukończyłem studia I oraz II stopnia o kierunku elektrotechnika, w myśl zapisów załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego, kierunek elektrotechnika(umożliwiający uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji) jest kierunkiem odpowiednim do uzyskania uprawnień do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w telekomunikacji. Po złożeniu wniosku (z suplementami z studiów I i II stopnia) do okręgowej izby dostałem informację iż „tytuł magistra inżyniera na kierunku elektrotechnika nie umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji”. Nadmieniam iż na studiach miałem przedmioty takie jak: podstawy telekomunikacji, metrologia, kompatybilność, elektronika itp. Wg mnie program studiów obejmował zajęcia w tym zakresie.Na domiar tego zakupiłem również licencję uprawnienia budowlane na państwa stronie. Proszę o poradę w temacie jak rozumieć interpretację izby i czy były podobne przypadki.

To naprawdę zaskakująca informacja gdyż kierunek elektrotechnika jest faktycznie wymieniony w rozporządzeniu jako odpowiedni dla uprawnień Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Także zgodnie z rozporządzeniem kwalifikacja wykształcenia odbywa się wg nazwy kierunku więc w tym przypadku wszystko się zgadza.
Jeżeli I i II stopień studiów ukończono na tej samej uczelni, to jedyną kwestią jest stopień jej renomy. Jeżeli jest to uczelnia państwowa typu politechnika, to warto złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia ( w tym przypadku Krajowa Komisja Kwalifikacyjna) – w decyzji o odmowie nadania uprawnień powinno się znaleźć pouczenie na ten temat. Gdyż na pierwszy rzut oka ta odmowa wydaje się być nieuzasadniona.

Jeżeli chodzi o licencję to możemy przyjąć zwrot, jeżeli nic nie uda się załatwić. W razie takiego wyboru proszę o kontakt na nasz email oraz oczywiście informacje w komentarzu jak się sprawa zakończyła.

Jeżeli chodzi o program to możemy

Ok. Dziękuję za odpowiedź. W piśmie jakie otrzymałem przysługuje mi 14 dni na „wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody i materiały celem wykazania spełnienia przesłanek” .Uczelnie jakie ukończyłem to Politechnika Krakowska, natomiast w rozporządzeniu w załączniku nr 2 są dodatkowe zapisy które nie znajdują się przy kierunku telekomunikacja oraz miernictwa elektrycznego i telekomunikacji a mianowicie: elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji, i właśnie tego zapisu trzyma się izba. Zauważyłem w załączniku iż przy innych specjalnościach również są tego typu zapisy. Dlatego pytałem też czy miał już ktoś podobny przypadek. Znam osobiście przypadki przed wejściem tego rozporządzenia iż po kierunku elektrotechnika kandydat nie miał problemu z uzyskaniem uprawnień dlatego idąc tą droga byłem pewny swego. Jeżeli jest to możliwe proszę o podpowiedź w tej sprawie. Pozdrawiam

Do tej pory nikt nie zgłaszał tego typy problemów – być może to nowy trend albo jednorazowa interpretacja konkretnej izby.
Warto byłoby się dowiedzieć o dokładniejsze uzasadnienie, o ile nie zostało podane w piśmie.

Polecam także porównać przedmioty na kierunku akceptowanym bez uwag tj, np. telekomunikacja oraz przedmioty, które miał Pan na swoim kierunku. Porównanie należy zrobić w oparciu o par.4 ust.4 wspomnianego rozporządzenia ( 1/3 programu studiów)

„zsuplementu do dyplomu albo zaświadczenia oprzebiegu studiów wynika, że nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego wpunktach ECTS, októrych mowa wustawie zdnia 20 lipca 2018r. – Prawo oszkolnictwie wyższym inauce, lub liczbie godzin zajęć obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę iumiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów „

Michał, mógłbyś powiedzieć jak zakończyła się twoja historia co do uprawnień telekomunikacyjnych? Niedługo kończę elektrotechnikę II stopnia i zastanawiam się czy nie spróbować sił w telekomunikacji.

Nie wiem skąd u kolegi takie zdumienie, sprawa jest wyjaśniona w rozporządzeniu kończysz elektrotechnikę OK, ale w programie studiów musisz mieć coś około 30% pkt. ECTS lub liczby godzin dla przedmiotów związanych z telekomunikacją w stosunku do całkowitej liczby pkt. ECTS/godzin na studiach… z tego co pamiętam.
Samo skończenie elektrotechniki nic nie daje.

Pytanie dotyczące uprawnień. Czy mogę liczyć cudzoziemc na pobycie stałym/czasowym na jakiekolwiek uprawnienia w zakresie telekomunikacji gdy on posiada: wykształcenie licencjata (inżynier) studiów I st. kierunku informatyka specjalności „informacyjne technologię projektowania” państwowego uniwersytetu Ukrainy z apostiłem i pełnym tłumaczeniem przysięgłym dyplomy oraz min. 10 letnim doświadczeniem w budowie linii telekomunikacyjnych oraz min.trzyletnim doświadczeniem w projektowaniu linii światłowodowych dla POPC (CCPC) na stanowisku projektanta na terenie RP?

Czy kierownikiem lub patronem praktyki zawodowej w przypadku uprawnień telekomunikacyjnych może być osoba posiadająca uprawnienia elektryczne uzyskane w 1987 roku, czyli w okresie kiedy uprawnień telekomunikacyjnych jeszcze nie było?

Jest bardzo prawdopodobne, iż taka osoba nie zostanie uznana za właściwego kierownika praktyki ze względu na niezgodność zakresów uprawnień tych nadanych przed kilkudziesięciu laty oraz obecnych uprawnień telekomunikacyjnych.

Nie wiem skąd masz takie informacje, ale uprawnienia w zakresie telekomunikacji były wydawane w latach 1975-1994 w zakresie sieci telekomunikacyjnych. Jedyna różnica była taka, że przedmiotowe uprawnienia nie wydawał wojewoda tylko kierownicy zakładów. Po za tym uprawnienia w zakresie elektrycznym wydane po 1974 roku nie upoważniają do projektowania bądź kierowania pracami w telekomunikacji. Jedyne uprawnienia elektryczne które „mają moc sprawczą w telekomunikacji” to te wydane przed lutym 1974. Poszukaj wyroków sądu w tej sprawie tam masz wyłożone co i jak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *