Uprawnienia telekomunikacyjne

uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia telekomunikacyjne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży telekomunikacyjnej jako projektant, kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Przyznawane są przez komisje kwalifikacyjne PIIB osobom posiadającym odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które dodatkowo przeszły proces kwalifikacyjny i zdały egzamin.

Zakres i rodzaje

uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami na obiektach budowlanych w zakresie:

 • telekomunikacji przewodowej  oraz powiązaną infrastrukturą telekomunikacyjną
 • telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

uprawnienia telekomunikacyjne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą telekomunikacyjną na obiektach budowlanych takich jak lokalne linie oraz instalacje.

Wymagania

Uzyskanie uprawnień telekomunikacyjnych wiąże się koniecznością posiadania odpowiedniego wykształcenia. W zależności od niego różne są także wymagania odnośnie okresu wymaganej praktyki zawodowej.

Wymagania dla podstawowych rodzajów uprawnień telekomunikacyjnych:

Aby ubiegać się o uprawnienia telekomunikacyjne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym w odpowiednich kierunków studiów:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja

oraz odbyć:

 • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów
 • roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy

Aby zdobyć uprawnienia telekomunikacyjne do kierowania robotami bez ograniczeń potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach wymienionych powyżej dla projektowania oraz odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy.

Opcjonalnie jest możliwość ukończenia jedynie studiów I stopnia na wspomnianych wcześniej kierunkach. W takim wypadku jednak okres praktyki wykonawczej na budowie wydłuży się dwukrotnie aż do 3 lat.

W przypadku łączonych zakresów uprawnień telekomunikacyjnych oraz w ograniczonym zakresie wymagania mogą się zmienić.

Kto nadaje?

Nadawanie uprawnień budowlanych w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przejściu procesu kwalifikacyjnego i zdobyciu uprawnień telekomunikacyjnych należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć?

Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia i odbyciu praktyki zawodowej, każdy kandydat musi przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać wymagający egzamin.

Egzaminy PIIB organizuje dwa razy do roku: w maju oraz listopadzie, na terenie okręgowych komisji egzaminacyjnych mających siedziby w miastach wojewódzkich.

Egzaminy złożone są z dwóch części: testowej w formie pisemnej na której sprawdzana jest znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz przepisów BHP oraz części ustnej, w które komisja egzaminuje z zakresu praktycznej wiedzy budowlanej nabytej przez kandydata przy projektowaniu lub na budowie.

Koszty uzyskania

Uzyskanie uprawnień telekomunikacyjnych to znaczny wydatek. Zależnie od rodzaju uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w specjalności telekomunikacyjnej konieczne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości prawie 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Możliwości

Inżynierowe z uprawnieniami w specjalności telekomunikacyjnej mają możliwość pracy na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

 • sporządzaniu projektów sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej jako projektant
 • kierowania robotami przy wykonywaniu sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej jako kierownik budowy lub kierownik robót
 • nadzorowaniu robót w zakresie telekomunikacyjnym jako inspektor nadzoru inwestorskiego

Wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane rodzaje

 

2 myśli na “Uprawnienia telekomunikacyjne”

 1. Czy kierownikiem lub patronem praktyki zawodowej w przypadku uprawnień telekomunikacyjnych może być osoba posiadająca uprawnienia elektryczne uzyskane w 1987 roku, czyli w okresie kiedy uprawnień telekomunikacyjnych jeszcze nie było?

  1. Jest bardzo prawdopodobne, iż taka osoba nie zostanie uznana za właściwego kierownika praktyki ze względu na niezgodność zakresów uprawnień tych nadanych przed kilkudziesięciu laty oraz obecnych uprawnień telekomunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *