Kategorie
Aktualności

W PIIB trwa sesja egzaminacyjna wiosna 2019

W całym kraju trwają egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2019. Egzaminy rozpoczęły się 17 maja 2019 roku od testu, który przeprowadzono w tym samym czasie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów. W nadchodzących dniach zaplanowano egzaminy ustne, które potrwają przez najbliższe tygodnie, a dokładny harmonogram ustalany jest indywidualnie.

Jak informuje PIIB w tym roku do egzaminu testowego przystąpiła rekordowa liczba ponad 4700 kandydatów. Podczas procesu kwalifikacyjnego złożono 3620 nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Tak więc ponad 1000 osób odroczyło na we wcześniejszych sesjach na własną prośbę termin egzaminu lub uzyskało wynik negatywny i teraz przystępują do egzaminu poprawkowego.

Jak co roku najbardziej popularną specjalnością uprawnień budowlanych była konstrukcyjno budowlana. Liczebność zdających w poszczególnych izbach także nie jest zaskoczeniem. Najwięcej zdających odnotowano w izbie Mazowieckiej – 717 wniosków, Śląskiej – 531 wniosków oraz Małopolskiej – 494 wnioski.

Do zaliczenia testu potrzebne jest co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi, a jego pozytywny wynik ważny jest przez 3 lata od jego uzyskania. Tak więc w razie niepowodzenia na ustnym, w kolejnych sesjach można przystąpić tylko do tej części egzaminu.

Rzutem na taśmę przywrócono już także podstawy prawne do nadawania uprawnień budowlanych po zamieszaniu z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2018 roku. Od 7 maja 2019 roku istnieją już wszystkie rozporządzenia wykonawcze i komisje kwalifikacyjne PIIB mogą ponownie nadawać uprawnienia budowlane.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *