Zachęcamy do wpisywania w komentarzach Waszych wspomnień z egzaminu na uprawnienia budowlane. Prosimy o podawanie terminu egzaminu (rok, sesja), izby, w której się zdawało oraz specjalności. Interesujące będą w szczególności porady i odczucia z przebiegu egzaminu, wylosowane / zadawane przez komisję pytania oraz niestandardowe informacje i problemy na egzaminach.

Pamiętajcie wszelkie komentarze mogą okazać się bezcenne, w starciu z zespołem egzaminacyjnym! Jeżeli korzystasz przed egzaminem, nie zapomnij tutaj wrócić by ułatwić życie przyszłym zdającym.

 

Aktualne pytania na egzamin ustny – interaktywny zbiór

591 KOMENTARZE

 1. Podkarpacka Izba . Sanitarne do projekt. i wykonaw. Mam pytanie do tych którzy przebrnęli przez wiosenną sesję. Czy na egzaminie pisemnym zdarzają się pytania z dróg, kolei, lotnisk, i innym mało związanych ze specjalnością ?

 2. Witam! Czy miał ktoś taką sytuację, że nie miał podpisu jednego z kierowników budowy będącego opiekunem praktyki w tabeli zbiorczej oraz na oświadczeniu odbycia praktyki (niestety kierownik jest aktualnie nieosiągalny…) i złożył niepodpisane do wniosku o uprawnienia? (izba dolnośląska)
  Będę mogła to uzupełnić w ciągu tych 30 dni czy od razu odrurzucą mój wniosek i opłata kwalifikacyjna przepadnie?
  Moją praktykę dokumentuje 3 opiekunów, ale nie mam podpisu tego jednego, który uzupełni mi to za 2 tygodnie. Boję się, że automatycznie odrzucą mi wniosek…

  • W nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zapis o uzupełnieniu braków formalnych w dokumentach kwalifikacyjnych został wykreślony, więc tak naprawdę nie wiadomo jak będą zachowywać się komisje kwalifikacyjne.

 3. Mazowiecka Izba egzamin czerwiec 2019r.:
  1. Materiały geosyntetyczne, rodzaje takich materiałów i gdzie się stosuje.
  2. Oświetlenie przeciwpożarowe, kiedy i w jakich pomieszczeniach stosuje się.
  3. Posadzki przemysłowe – rodzaje i jakie parametry techniczne powinny spełniać.
  4. Badania geotechniczne w jakim celu się wykonuje.
  5. Połączenia konstrukcji stalowych – wymienić i powiedzieć jakie obliczenia wytrzymałościowe należy wykonać.
  6. W jaki sposób dobieramy szalunki stropowe.
  7. Podać jaka temp. powinna być w pomieszczeniu, gdzie na stałe przebywają ludzie.
  8. Powiedzieć jakie dokumenty należy złożyć i gdzie w przypadku zmiany użytkowania budynku.

 4. Instalacja sanitarne
  Mazowiecka Izba
  Uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, sesja wiosna 2019

  1. Obowiązki organu nadzoru budowlanego po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie.
  2. Kiedy wymagana jest izolacja cieplna i przeciwwilgociowa.
  3. Przepad w kanalizacji – opisz
  4. Czy piony cyrkulacji się izoluje ?
  5. Czy na instalacji wentylacji wymagana jest próba szczelności. Dlaczego?
  6. Wymagania co do wentylacji w zbiorniku w przepompowni ścieków
  7. Zawór MAG- gdzie się stosuje, zasada działania, funkcja
  8. Czy przedsiębiorstwo energetyczne może odmówić przyłączenia do sieci?

  • Hej,
   Mam wielką prośbe, Mógłbym ci zadać kilka pytan odnosnie egzaminu ustnego jako osobie która przebrneła przez owe formalnosci :)? otóz sam planuje przystąpic do sesji jesiennej ( IS wykonawcze bez ogranicznen) i trochę nie do konca rozumiem jak sie przygotowac do czesci ustnej :).
   był bym bardzo zobowiazany
   dziekuje z góry Adam

 5. Dolnośląska, sesja wiosenna 2019, uprawnienia do projektowania i kierowania, branża KB

  1. Definicja „strony”
  2. Omówić kwestię podmiotową Ustawy o zamówieniach publicznych
  3. WT dla stacji trafo przy pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi
  4. Zasady wykonywania robót impregnacyjnych.
  5. Metodologia obliczania powierzchni użytkowej przed zgłoszeniem do użytkowania.
  6. Stężenia dachu hali (gdzie, jakie, po co itd.)
  7. Więźba płatwiowo-kleszczowa (przekrój poprzeczny i podłużny, wykresy sił, długości obliczeniowe, połączenia, rozpiętość, zasadniczo wszystko – to chyba jeden z ich ulubionych tematów)
  8. Dozbrojenie ławy fundamentowej w miejscu otworu o szerokości 3 m.
  9. Metody zagęszczania zasypów w wykopie.
  10. W jaki sposób należy chronić wejścia do budynków wielorodzinnych (daszki).

  Najważniejsze – dużo rysować! Choć to niełatwe, gdy ręka drży. Czasu jest bardzo mało, więc moja rada jest taka, aby po odnalezieniu definicji i regułek typowo do przepisania z przepisów, zająć się szkicami, a dopiero później (jeśli czasu starczy) próbować sobie poukładać w głowie odpowiedzi na pozostałe pytania.
  Komisja serdeczna i naprowadzająca, ale trzeba trafić w ich klucz odpowiedzi. Sporo daje przerobienie pytań z forum.
  Egzamin zdany.
  Życzę powodzenia !

 6. Sesja wiosna 2019. Izba kujawsko-pomorska. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, łącznie do projektowania i wykonawstwa. Komisja życzliwa.

  1. Zadanie – nośność na ściskanie dwuteownika stalowego (bez wyboczenia).
  2. Nadproże L19.
  3. Balkony wspornikowe żelbetowe z uwzględnieniem błędów wykonawczych.
  4. Jakie dane umieszcza się na 1 stronie dziennika budowy i kto je wpisuje.
  5. Odległość budynku ZL od lasu.
  6. Badania odbiorowe kominów murowanych.
  7. Pochylnie dla niepełnosprawnych.
  8. Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej przy możliwości spadania przedmiotów z wysokości.
  9. Od czego zależy przekazywanie naprężeń ze stali zbrojeniowej do betonu.
  10 Obowiązki nadzoru budowlanego przy katastrofie.

 7. Dolnośląska Izba – KB – do projektowania i kierowania robotami

  1. Kiedy należy przeprowadzić ekspertyzę budynku niewykończonego lub nieużytkowanego?
  2. Co to jest kondygnacja ?
  3. Co rozumiemy pod pojęciem „sieci uzbrojenia terenu” ?
  4. Jak powinny być skonstruowane murowe przewody spalinowe w budynkach mieszkalnych ?
  5. Omów organizację placu budowy z uwzględnieniem planu BIOZ.
  6. Sposoby zagęszczania gruntu w wykopach.
  7. Narysuj konstrukcję klatki schodowej z dowolnie przyjętym schematem statycznym.
  8. Jak zabezpiecza się konstrukcję palną dachu oraz jego palne pokrycie na poddaszu użytkowym w budynkach użyteczności publicznej i mieszkania zbiorowego ze względów przeciwpożarowych ?

  Egzamin zaliczony 🙂 Komisja całkiem fajna. Jak dwa lata temu zdawałem na uprawnienia mostowe to było znacznie gorzej. Komisja się czepiała i ciężko było. Teraz dużo przyjemniej. Chyba coś w tym jest, że komisja mostowa we Wrocławiu jest baaaardzo wymagająca.

  Powodzenia dla wszystkich

 8. Instalacje Elektryczne
  Małopolska Izba Inzynierów Budownictwa
  Sesja Wiosenna 2019

  1. Podaj osoby podlegające odpowiedzialności zawodowej wg prawa budowlanego
  2. Przy jakich warunkach atmosferycznych nie można prowadzić prac z wykorzystaniem rusztowania
  3. Co to są uziomy i jakie występują typy uziomów
  4. nie pamietam
  5. Połączenia wyrównawcze typu S i typu M urządzeń elektronicznych np. w serwerowni. Narysować oba typy schematycznie oraz omówić wykonanie.
  6. Typy uziomów. Na podstawie domu jednorodzinnego omówić który typ uziomu będzie korzystniejszy.
  7. Obostrzenia linii napowietrznych, kąty w zależności od napięcia linii. Do czego służą obostrzenia.
  8. Połączenia wyrównawcze, definicja, do czego śluza, typy.
  9. Jakie urządzenia powodują największe skutki powstawania harmonicznych. Co to są infraharmoniczne i subharmoniczne.
  10. Był rzut mieszkania z naniesiona instalacja elektryczna i teletechniczna, schemat rozdzielnicy, legenda. Należało omówić wykonanie takiej instalacji w mieszkaniu.
  1. Omów prawa kierownika budowy
  2. Prawa projektanta
  3. Obowiązki projektanta
  4. Obowiązki kierownika budowy
  5. Typy oświetlenia. Awaryjne, ewakuacyjne, specjalne, itp
  6. Oświetlenie placu budowy, co należy zrobić przed przystąpieniem do prac
  7. Jak się zabezpiecza kable w obiektach inżynierskich
  8. Jakie prace można wykonywać bez polecenia pisemnego
  9. Jakie warunki należy spełnić aby zlokalizować stacje trafo w budynku
  10. Słup przelotowy, co to i jakie katy może niech linia
  11. Zabezpieczenia temperaturowe transformatora suchego, omówić.
  12. Warunki wykonania instalacji w mieszkaniu. Strefy w łazience
  13. Wykonanie instalacji odgromowej na budynku z praktyki. Krok po kroku omówić np posadowienia masztu i podłączenie do instalacji
  14. Klasa ochronności urządzeń.
  15. Kim jest osoba upoważniona i uprawniona
  16. Specyfikacja techniczna (STWiORB) omówić co zawiera, ile punktów
  17. Omówić typy uziomow A i B

 9. Kraków uprawnienia elektryczne łączne bez ograniczeń :

  Wiosna 2019:
  1. Kompetencje wojewódzkiego inspektora nadzoru
  2. Wymienic elementy zagospodarowania terenu
  3. Wymienić i scharakteryzować 5 elementów podnoszących bezpieczeństwo instalacji ele.
  4. Oględziny LPMS i badania probiercze
  5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
  6. Scharakteryzować rodzaje tablic ze względu na bezpieczeństwo ,lokalizacjie i rodzaj.
  7. Omówić sposób wykonania kartogramu mocy.
  8. Omówić wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu, na podstawie zaprezentowanego projetu.
  9. Wykonanie okablowania w kanałach i tunelach, wytyczne dla przewodów sterowniczych i U <30kV

  Zima 2019:
  1. Przewód powrotny , dodatkowe jak wygląda, do czego służy co zasila trakcje, co potrzebne aby działał
  2. Uziemienie instalacji pow 1kV,
  3. Przewód uziemiający, minimalny przekrój, opisać itp – pow 1kV
  4. Główny wył pożarowy,
  5. Budowlne rolcznie projektowanie isntalacji i ochorna przed wyładowaniami atmosferycznymu opisać.
  6. Samodzielne funkcje w budownictwie
  7. oznakowanie kabli 0,4kV i 15 kV opisać, rodzaj oznakowania
  8. Projekt lazienki, kuchni, mieszkania
  9. wysokość rozdzielnicy mieszkaniową minimalna.
  10. Stacja transformatorowa, ochrona , uziemienia, pkt gwiazdowy, itp 15/0.4V

  Dodatkowe od innych wiosna 2019
  1. Interharmoniczne, harmoniczne itp
  2. połączenia wyrównawcze
  3. Regulacja terenu słupem SN gdy właściciel zmarł, kroki przy przebudowie.

 10. Mam pytanie odnoście jednego z pytań z egzaminu ustnego.
  Czy jednostki organizacyjne mogą być uczestnikami procesu bud. Wg mnie mogą, inwestorem może być np wspólnota mieszkaniowa, ale spotkałam się z opinią że nie mogą, bo cytuje uczestnik musi ponosić odpowiedzialność personalna za wypełnienie obowiązków ustawowych. Nigdzie nie mogę znaleźć aktu prawnego na który możnaby powołać się na egzaminie, będę wdzięczna za pomoc!

  • Tak jednostka organizacyjna może uczestniczyć w procesie budowlanym pełniąc funkcję inwestora. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane. Niestety w przepisach budowlanych nie ma jasno i jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia inwestora więc wskazanie podstawy prawnej nie będzie możliwe.

   Dodać należy, iż jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną nie działa przez swoje organy lecz za pomocą przedstawicieli więc w takim przypadku odpowiedzialność ponoszą personalnie np wspólnicy lub członkowie wspólnoty. Więc także w jednostce organizacyjnej możliwa jest odpowiedzialność personalna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here