Zachęcamy do wpisywania w komentarzach Waszych wspomnień z egzaminu na uprawnienia budowlane. Prosimy o podawanie terminu egzaminu (rok, sesja), izby, w której się zdawało oraz specjalności. Interesujące będą w szczególności porady i odczucia z przebiegu egzaminu, wylosowane / zadawane przez komisję pytania oraz niestandardowe informacje i problemy na egzaminach.

Pamiętajcie wszelkie komentarze mogą okazać się bezcenne, w starciu z zespołem egzaminacyjnym! Jeżeli korzystasz przed egzaminem, nie zapomnij tutaj wrócić by ułatwić życie przyszłym zdającym.

 

Aktualne pytania na egzamin ustny na uprawnienia budowlane – Interaktywny zbiór

549 KOMENTARZE

 1. Witam wszystkich, wybaczcie mały offtopic ale nigdzie nie mogę odnaleźć odpowiedzi na 2 pytania:
  1. Jak długo trwa postępowanie kwalifikacyjne?
  2. Co dzieje się z opłatą za postępowanie kwalifikacyjne jeżeli kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminów ( pomijam powody oraz możliwość uzupełnienia dokumentacji)? Przechodzi na następną sesję, czy też przepada?

  • 1. zwykle do 2 miesięcy od złożenia wniosku otrzymuje się decyzje o dopuszczeniu do egzaminu ( wariant pozytywny ) lub pismo o konieczności uzupełnienia braków formalnych.
   2. Opłata przepada gdyż płaci się za samą weryfikację niezależnie od jej rezultatu. Ewentualnie jest określony czas na rezygnacje ale wniosek należy złożyć przed faktycznym jej rozpoczęciem.

 2. witam – chciałem „dołożyć” pytania (tak jak je pamiętam) z ustnej sesji maj 2018 w specjalności kolejowej z dolnośląskiej izby:
  1.co to jest tor bezstykowy
  2. jak podłącza się uszynienia indywidualne sygnalizatora w przypadku gdy:
  a)klasycznej niezajętości
  b)punktowych urządzeń niezajętości
  c) licznikowej niezajętości
  3.co to jest EON
  4. jakie warunki muszą być spełnione żeby przejazd był kat. F
  5. jakie warunki muszą spełniać słupy sieci, oświetlenia i sygnalizatory żeby linia była dostosowana do prędkości 200km/h [chodziło o skrajne budowlaną]
  6.kro może pracować w czynnych urządzeniach srk, jakie warunki musi spełnić żeby móc pracować.
  7.ssp kat.B – jak jest uruchomiana, jakie urządzenia wchodzą w skład [chodzi o sygnalizatory, napędy, drągi, czujniki i tarcze ostrzegawcze], jaka jest widoczność lampek na drągach, jak długo baterie mają zapewnić działanie.
  życzę powodzenia

 3. Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń, mazowiecka izba. sesja lato 2018:
  Pytania z programów do nauki pokrywają się ale w małej ilości, może ok 50/60%
  Jedynym wyjściem aby zdać egz pisemny (co w tym roku udało się prawie wszystkim oprócz 4 osób) należy wkuć te najważniejsze ustawy i rozporządzenia.
  POLECAM w 300% iść na kurs który organizuje izba, tam jest dużo teorii i wykładowcy podpowiadają co było na poprzednich egzaminach. Zagadnienia, które zostały na kursie mocniej wyszczególnione zostały powtórzone w 90% a egz pisemnym + duża dawka informacji na temat pytań na ustnym.
  Co do egz ustnego to duża loteria jaki zestaw pytań się wylosuje, ale z zasady komisja nastawiona jest, aby podpowiadać i drążyć temat. Na koniec dostaje się pytanie z praktyki projektowej oraz z praktyki budowlanej. Polecam zapoznać się bardzo dobrze z projektami i najważniejszymi aspektami/robotami budowlanymi wykonywanymi na danej budowie. Nie bójcie się przyznać, że akurat przy jakiejś danej robocie nie byliście, bo jak zaczniecie opowiadać bajki oni od razu to wyczują.
  Pierwsze pytanie spośród zestawu zawsze jest rysunkowe z wiedzy ogólnej np; stropodachy, dylatacje, przekrój sciany zewn z oknami, przesłanianie, toalety…
  Kolejne dwa to pytania z ustaw, wystarczy wiedzieć gdzie szukać i zapisać odpowiedź.
  Dwa ostatnie pytania to tak jak wspomniałam – pytania z proj i bud.
  Życzę wszystkim powodzenia na kolejnych sesjach !!

 4. Podkarpacka izba, Kb do kierowania bez ograniczeń:
  1. Ściana murowana z cegły pełnej o wysokości 3.5m obciążona stropem. Opisać metodologię wykonania otworu w ścianie o wymiarach 1.1m x 2.1m (głównie chodziło o to, że nadproże nie będzie przenosić obciążeń od stropu ponieważ naprężenia rozchodzą się pod kątem 60 stopni.
  2. Opisać wykonanie i sprawdzanie połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych.
  3. Obowiązki pracownika wobec pracodawcy (z normy)
  4. Charakterystyka dachu nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem (z normy)
  5. Kiedy budynki przechodzą okresowe kontrole (z normy)
  6. Czy pracownik traci prawo do wynagrodzenia jeśli nie podejmie pracy z powodu nie spełnionych warunków BHP oraz poinformuje o tym niezwłocznie przełożonego (z normy)
  7. W jakich miejscach najczęściej występują zarysowania konstrukcji żelbetowych (chodziło o miejsca gdzie występują największe naprężenia – najmniejszy przekrój).
  8. Wymienić warstwy stropów.

 5. Izba Mazowiecka, upr. KB do kierowania bez ograniczeń

  1. Przewody kominowe – rodzaje, z czego i jak powinny zostać zbudowane?
  2. Hydroizolacja mineralna – rodzaje i w jaki sposób się wykonuje?
  3. O czym pracodawca musi poinformować pracownika przystępującego do pracy w zbiornikach?
  4. Opisać przewiązanie murów
  5. Ścianki szczelinowa – opisać sposób wykonania
  6. Odbiór papy termozgrzewalnej – na co zwrócić uwagę?
  7. Budujesz dom, okazuje się, że grunt jest nienośny, co zrobić?
  8. Co to jest zawiesina bentonitowa?

  Zasłyszane:
  – Prace młodocianych,
  – Zbrojenie w ścianie oporowej,
  – Połączenia ciesielskie,
  – Rodzaje pali,
  – Jak składować materiały sypkie,
  – Maty bentonitowe,
  – Oznaczenia śrub,
  – Ppoż na budowie,
  – Jaką pełnią funkcję kotwy gruntowe,
  – Rodzaje cementów,
  – Posadzki przemysłowe (dylatacje, wykonanie itd.),
  – Powierzchniowe odwodnienie wykopu,
  – Rodzaje zabezpieczeń placu budowy,
  – Kontrola robót murarskich,
  – Otulina w betonie,
  – Domieszki do betonu (ile można dodać, wymienić rodzaje),
  – Podwieszany sufit z płyt GK

 6. na świeżo po egzaminie wrzucam swoje pytania z wczorajszego ustnego.
  Mazowiecka Izba, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania:

  1 Jakie ja kryteria doboru cementu do masywnych budowli hydrotechnicznych. (Chodziło o CEM V, i parametry takie jak skurcz oraz ciepło hydratacji)
  2 Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwolenia na rozbiórkę (PB)
  3 Rodzaje stropodachów: wentylowany i niewentylowany oraz odwrócony. Wymienić warstwy, czym się różnią itp
  4 Ściana berlińska pogrążana wibracyjne – kiedy można stosować ten sposób pogrążania profili. Krótka dopytka o kantówce drewnianej (jak się ja układa, jakie grubości itp – 7-14cm jest dobrą odpowiedzią 🙂
  5 Sposób kotwienia słupów hali stalowej (chodziło o śruby fajkowe, płytkowe i młoteczkowe) Kilka pytań problematycznych np: co zrobić jeśli fundament jest za nisko (odp o podniesieniu poprzez warstwę wylewki jest ok). Trzeba też pamiętać o śrubach rozporowych i wklejanych.
  6 Urządzenia do wibrowania betonu (trzeba pamiętać o stołach wibracyjnych w zakładach prefabrykacji)
  7 Dwie wolnopodoparte belki obciążone tym samym obciążeniem, o tej samej długości i przekroju wykonane z innego materiału (jedna ze stali druga z aluminium). Która ugnie się bardziej? Jak to policzyć? – Wystarczy znać wzór na ugięcie belki wolnopodpartej  f=5/384 qL4/EI
  8 Definicja podłoża uwarstwionego. Dopytywali w jaki sposób według EC określa się głębokość ,,podłoża gruntowego”.

 7. izba mazowiecka, upr. KB do kierowania bez ograniczeń

  1. Obowiązki pracodawcy przy organizacji ręcznych prac transportowych (jest oddzielne rozporządzenie na ten temat)
  2. Omówić wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (obowiązkowo trzeba wykonać izolację przeciwwilgociową pod płytkami)
  3. Wymienić obciążenia działające na rusztowania
  4. Omówić sposób uzupełniania otworów technologicznych w stropach żelbetowych (np. po demontażu żurawia)
  5. W jaki sposób wybijesz otwór na drzwi w ścianie nośnej? (wykucie bruzdy z jednej strony ściany i obsadzenie nadproża, z drugiej strony to samo i wywalamy otwór)
  6. W jaki sposób należy projektować i wykonywać budynki i związane z nimi urządzenia aby spełniały zasady bezpieczeństwa pożarowego? par. 207 WT
  7. Podział warunków gruntowych ze względu na stopień skomplikowania (proste, złożone, skomplikowane z omówieniem)
  8. Sposób pracy koparki zgarniakowej.

 8. Śląska Izba, uprawnienia KB do kierowania bez ograniczeń:

  1. Co to jest oddzielenie przeciwpożarowe
  2. Dziennik rozbiórki – kto dokonuje wpisów?
  3. Co to jest kondygnacja (definicja z WT)
  4. Izolacje w budynkach podpiwniczonych
  5. Strop TERIVA
  6. Jak zaizolować wieniec w ścianie jednowarstwowej
  7. Kontrola przy oddawaniu obiektu do użytku – jakie kary w przypadku niezgodności (PB 59a)
  8. Betonowanie w obniżonych temperaturach

  Powodzenia 🙂

 9. Dolnośląska Izba IS do projektowania b/o.
  1. Obowiązki projektanta.
  2. Ujęcia wody dla służby zdrowia.
  3. Nie pamiętam dokładnie treści pytania ale chodziło o racjonalne wykorzystanie energii i prawo energetyczne.
  4. Posadowienie fundamentów bezpośrednie.
  5. Kiedy na rurach gazowych stosuje się w terenie rury osłonowe.
  6. Wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
  7. Kiedy stosujemy regulatory przepływu ciepła na grzejnikach.
  8. Narysować studnię rewizyjną na kanalizacji sanitarnej.

 10. Lubelska uprawnienia architektoniczne projektowe b.o. (IARP)

  Do projektowania bez ograniczen:

  1. Wysokosc przeslaniania
  2. Oswietlenie dzienne pomieszczen
  3. Warunki dla przedpokoju w budynku galeriowym

  1. Staly obieg cieplej wody – kiedy
  2. Projektowanie terenow rekreacyjnych i zielonych
  3. Obnizenie wysokosci pomieszczen pracy

  1. Wymagania co do okien w przypadku braku wentylacji
  2. Odwodnienie dachow i tarasow
  3. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko – co zawiera

  1. Schody zewnetrzne
  2. Bramy przejazdowe – warunki p.pozarowe
  3. Trafostacja – odleglosci

  1. Dojscia i dojazdy
  2. Kuchnia w budynku mieszkaniowym
  3. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawca – kiedy

  1. Miejsca postojowe na osiedlu
  2. Co to jest opinia geotechniczna
  3. Zroznicowanie poziomow posadzek – dostep dla niepelnosprawnych

  Do projektowania i kierowania bez ograniczen:

  1. Mieszkania w budynku wielorodzinnym
  2. Wniosek o umieszczenie reklamy na budynku zabytkowym – co trzeba dolaczyc?
  3. Dokumentacja odbioru koncowego robot ziemnych

  1. Zaprawy – ogolna charakterystyka
  2. Posadzki powyzej 0,20m
  3. pomieszczenie operacyjne banku – ulatwienia dla niepelnosprawnych

  1. Wniosek o oddzialywaniu obiektu na srodowisko – kiedy, co zawiera
  2. Roboty betonowe
  3. Tereny rekreacyjne i zielone

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here