Zachęcamy do wpisywania w komentarzach Waszych wspomnień z egzaminu na uprawnienia budowlane. Prosimy o podawanie terminu egzaminu (rok, sesja), izby, w której się zdawało oraz specjalności. Interesujące będą w szczególności porady i odczucia z przebiegu egzaminu, wylosowane / zadawane przez komisję pytania oraz niestandardowe informacje i problemy na egzaminach.

Pamiętajcie wszelkie komentarze mogą okazać się bezcenne, w starciu z zespołem egzaminacyjnym! Jeżeli korzystasz przed egzaminem, nie zapomnij tutaj wrócić by ułatwić życie przyszłym zdającym.

 

Aktualne pytania na egzamin ustny – interaktywny zbiór

579 KOMENTARZE

 1. Kraków uprawnienia elektryczne łączne bez ograniczeń :

  Wiosna 2019:
  1. Kompetencje wojewódzkiego inspektora nadzoru
  2. Wymienic elementy zagospodarowania terenu
  3. Wymienić i scharakteryzować 5 elementów podnoszących bezpieczeństwo instalacji ele.
  4. Oględziny LPMS i badania probiercze
  5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
  6. Scharakteryzować rodzaje tablic ze względu na bezpieczeństwo ,lokalizacjie i rodzaj.
  7. Omówić sposób wykonania kartogramu mocy.
  8. Omówić wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu, na podstawie zaprezentowanego projetu.
  9. Wykonanie okablowania w kanałach i tunelach, wytyczne dla przewodów sterowniczych i U <30kV

  Zima 2019:
  1. Przewód powrotny , dodatkowe jak wygląda, do czego służy co zasila trakcje, co potrzebne aby działał
  2. Uziemienie instalacji pow 1kV,
  3. Przewód uziemiający, minimalny przekrój, opisać itp – pow 1kV
  4. Główny wył pożarowy,
  5. Budowlne rolcznie projektowanie isntalacji i ochorna przed wyładowaniami atmosferycznymu opisać.
  6. Samodzielne funkcje w budownictwie
  7. oznakowanie kabli 0,4kV i 15 kV opisać, rodzaj oznakowania
  8. Projekt lazienki, kuchni, mieszkania
  9. wysokość rozdzielnicy mieszkaniową minimalna.
  10. Stacja transformatorowa, ochrona , uziemienia, pkt gwiazdowy, itp 15/0.4V

  Dodatkowe od innych wiosna 2019
  1. Interharmoniczne, harmoniczne itp
  2. połączenia wyrównawcze
  3. Regulacja terenu słupem SN gdy właściciel zmarł, kroki przy przebudowie.

 2. Mam pytanie odnoście jednego z pytań z egzaminu ustnego.
  Czy jednostki organizacyjne mogą być uczestnikami procesu bud. Wg mnie mogą, inwestorem może być np wspólnota mieszkaniowa, ale spotkałam się z opinią że nie mogą, bo cytuje uczestnik musi ponosić odpowiedzialność personalna za wypełnienie obowiązków ustawowych. Nigdzie nie mogę znaleźć aktu prawnego na który możnaby powołać się na egzaminie, będę wdzięczna za pomoc!

  • Tak jednostka organizacyjna może uczestniczyć w procesie budowlanym pełniąc funkcję inwestora. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane. Niestety w przepisach budowlanych nie ma jasno i jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia inwestora więc wskazanie podstawy prawnej nie będzie możliwe.

   Dodać należy, iż jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną nie działa przez swoje organy lecz za pomocą przedstawicieli więc w takim przypadku odpowiedzialność ponoszą personalnie np wspólnicy lub członkowie wspólnoty. Więc także w jednostce organizacyjnej możliwa jest odpowiedzialność personalna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here