Zachęcamy do wpisywania w komentarzach Waszych wspomnień z egzaminu na uprawnienia budowlane. Prosimy o podawanie terminu egzaminu (rok, sesja), izby, w której się zdawało oraz specjalności.

Pamiętajcie wszelkie komentarze mogą okazać się bezcenne, w starciu z zespołem egzaminacyjnym!

 

Aktualne pytania na egzamin ustny na uprawnienia budowlane – Interaktywny zbiór

474 KOMENTARZE

 1. Czy można prosić o ,,dorzucenie” pytań z egzaminu ustnego z branży sanitarnej, jest ich tu bardzo mało – widać króluje KB 🙂 Czy ktoś jeszcze zdawał w Opolu – jakieś rady?

 2. Witam, strasznie mało zdających z mazowieckiej izby architektów do projektowania+kierowania bez ograniczeń. Czy aż tak trudno?Może z innych części Polski podzielą się pytaniami. Dzięki
  Pozdrawiam

 3. Izba Mazowiecka, uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń.
  Program pokrywał się w ok. 60% z egzaminem pisemnym.
  Egzamin ustny: 1.Rysunek – omówić rodzaje izolacji przeciwwodnej budynku 2. Metodologia opracowywania charaktersystyki energetycznej 3. Zakres i forma projektu budowlanego. 4, Pytanie z praktyki projektowej – omówić funkcję danego budynku 5. Pytanie z praktyki budowlanej – omówienie zastosowania specyficznego elementu na budowie, wraz z sposobem montażu itd.

 4. Izba Świętokrzyska, uprawnienia konstrukcyujno-budowlane bez ograniczeń. ( Pytanie przepisane kropka w kropkę z mojego zestawu pytań, więc się nie będziecie musieli domyślać czy czegoś nie brakuje)

  1. Omów wykonanie podłoży pod zabezpieczenia wodochronne w pomieszczeniach mokrych z podłoża z gładzi cementowej i płyty żelbetowej.
  2. Omów rodzaje i zakres wykonywania wykopów.
  3. W jakim czasie od rozpoczęcia murowania ściany o wysokości do 3,5 m można wznosić na niej następną kondygnację łącznie z stropem.
  4. Wykonując palowanie należy sporządzić metrykę pala, co zawiera metryka pala.
  5. Co należy dołączyć do wniosku pozwolenia na rozbiórkę
  6. Co należy rozumieć pod pojęciem pomieszczenia pracy w myśli rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  7. Czy wyżutnia powietrza może być usytuowana na poziomie istniejącego terenu.
  8. Podaj definicję otuliny zbrojenia, co powinno zapewnić otulenie minimalne.

 5. Kujawsko-pomorska , inżynieryjne drogowe – wykonawcze

  1 definicja i wymagania dla krzywej przejściowej
  2 badania zagęszczeń i nośności gruntów
  3 funkcje majstra budowy na autostradzie w dziedzinie bhp
  4 rodzaje kar okręgowego sądu w izbie inżynierów
  5 funkcje nadzoru budowlanego
  6 podać ogólną konstrukcję warstw nawierzchni i podbudów licząc od podłoża pod konstr. (z wymienieniem kategorii podłuż pod konstr.)
  7 wymagania dla mieszanek kruszyw do w-w podbudowy zasadniczej
  8 …

 6. aaa jeszcze pytania na ustnym- to co ludzie mówili:
  – Co to jest ład przestrzenny ?
  – Reguły zagospodarowania dla terenów zielonych w miejscach publicznych
  – Pochylnie dla osób niepełnosprawnych – opis+szkice
  – Balustrady w budownictwie – opis + szkice
  – Projektowanie przestrzenne i funkcjonalne budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  – Odporność ogniowa budynków
  – Zasady projektowania budowli rolniczych
  – Projektowanie w strefach ochrony konserwatorskiej
  – dodatkowe pytanie – kolory kasków na budowie- jaki kolor kasku mają architekci na budowie ?

 7. Sesja jesienna (zimowa) LOIA Lublin. Uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń. Egzamin pisemny – pytania pokrywają się z programem w ok. 40-50% – trzeba dokładnie czytać gdyż odpowiedzi są inaczej sformułowane.
  Ustny- pytania sformułowane od ogółu do szczegółu – proponuje wsiąść ze sobą zatyczki do uszu – gdyż osoba odpowiadająca przed Wami będzie Was rozpraszać. Obowiązkowo trzeba mieć materiały ze sobą- (ustawy, rozporządzenia i dodatkowo coś do rysowania i pisania- najlepiej czarny i niebieski).
  Opowiadałem 1,5 godziny na ustnym- dużo pytań (dopytań komisji) z praktyki zarówno projektowej jak i na budowie.
  życzę powodzenia

 8. Mazowiecka Izba, Konstrukcyjno – Budowlane Wykonawcze BO.
  Teoria:
  1. Co może zrobić organ nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
  2. Różnica pomiędzy piwnicą a sutereną.
  3. Co zawiera dokumentacja badań podłoża.
  4. BHP przy wbijaniu pali na bagnach, gruntach silnie nawodnionych.
  Praktyka:
  5. Połączenia w konstrukcjach stalowych.
  6, Rodzaje posadzek w budownictwie ogólnym. ( Przykłady oraz sposoby odbiorów).
  7. Rodzaje zagęszczania gruntów oraz sposoby sprawdzania.
  8. Jak przeciwdziałać skurczom w konstrukcjach masywnych. (np. fundament 4x4x4)

  Komisja bardzo w porządku, mało obchodzi ich teoria – takie jest moje zdanie. Warto podyskutować, jeżeli wiemy o czym mówimy.

  Egzamin do przodu !! Powodzenia.

 9. Izba: Dolnośląska
  Typ uprawnień: IS – projektowe bez ograniczeń
  Sesja: Jesień 2017
  1. Warunki jakie musi spełnić pomieszczenie lub studzienka dla lokalizacji wodomierza?
  2. Jak długo należy przechowywać dokumentację budynku?
  3. Kiedy nadzór budowlany nakazuje wykonanie przeglądu technicznego budynku?
  4. Zawory przeciwzwrotne – omówić?
  5. Jakie warunki musi spełnić izolacja wentylacji grawitacyjnej?
  6. Strefowanie sieci gazowych – kto wyznacza strefy i od czego zależą?
  7. Czy naczynie wzbiorcze przeponowe można stosować w każdym układzie centralnego ogrzewania?
  8. Narysować schemat i omówić węzeł dwufunkcyjny przepływowy szeregowo-równoległy?

 10. Podlaska Izba, ID, wyk. bez ogran.
  1. rzędne wysokościowe przy budowie dróg A, S, GP – w jaki sposób wykon. i dopuszczane odchylenia dla poszczególnych warstw.
  2. warstwa osaczajaca, odcinajaca
  3. ile warstw na obiekcie mostowym
  4. nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego proj. budowlanego, co powinien dokonac projektant
  5. roboty pomiarowe przed robotami ziemnymi przy budowie drogi
  6. załaczniki do wniosku o pozwolnie na budowe drogi
  7. nasypy
  8. nie pamietam niestety

 11. Śląska Izba, wykonawcze b.o. inżynieryjna sanitarna, ustny, jesień 2017
  1. Czy można prowadzić instalację gazową przez pomieszczenia mieszkalne
  2. Próba ciśnienia na instalacji sanitarnej, kto może przeprowadzić, kto musi być obecny, jaki sprzęt musimy użyć i czas prowadzenia próby
  3. Zadania pracodawcy wobec pracowników przed przystąpieniem robót w zbiorniku(BHP)
  4. Czy nadzór budowlany może przystąpić do kontroli w razie nieobecności inwestora(PB)
  5. Zamówić materiał do zabudowy studni wodomierzowej w terenie nawodnionym (policzyć ilość betony potrzebną do posadowienia studni)
  6. Zadanie ze studniami i kolizją z ciepłociągiem
  7. Narysować schemat zabezpieczenia instalacji wody ciepłej, z ogrzewaniem pośrednim z podgrzewacza (Norma)
  8. Badanie wydajności wentylacji mechanicznej na kratce wentylacyjnej 250×250 (zażyczyli sobie opisać badanie anemometrem skrzydełkowym)

 12. Izba Dolnośląska. IŚ, wykonawcze.

  1. Zasady prowadzenia przewodów instalacji wodociągowej.
  2. Zasady prowadzenia przewodów instalacji kanalizacyjnej.
  3. W jakim celu stosuje się magnetyzery w instalacji co cwu.
  4. Wymagania i zapewnienie warunków socjalnych dla pracowników wydelegowanych do pracy przy sieciach kanalizacyjnych.
  5. ‎próba ciśnieniowa dla instalacji gazów medycznych.
  6. ‎minimalna odległość równoległa układania przewodów instalacji gazowej od instalacji elektrycznej oraz odległość podczas krzyżowania tych przewodów.
  7. ‎projekt powykonawczy. Definicja i zasady.
  8. ‎kiedy można rozpocząć dostawę energii elektrycznej na budowę?

  egzamin zdany!
  Powodzenia

 13. Witam,
  Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
  Sesja jesień 2017
  Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  Moje pytania na ustnym:
  1. Co powinien zawierać projekt budowlany (chodziło o odpowiedź zgodnie z Prawem Budowlanym, a nie rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
  2. Warunki stosowania urządzeń dźwigowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
  3. Co powinna zawierać część rysunkowa planu BIOZ
  4. Co to są prace termomodernizacyjne
  5. Co to są stropy płaskie (trzeba było wymienić rodzaje), oraz jakie rozpiętości mogą mieć stropy żelbetowe.
  6. Właściwości betonu specjalnego do budowli geotechnicznych.
  7. Jakie są sposoby odwadniania balkonów i tarasów. Narysować przekrój warstw tarasu z odwodnieniem powierzchniowym i drenażowym
  8. Jakie obciążenia oddziałują na ścianę wypełniającą.
  9. W jaki sposób można naprawić bądź powiększyć nadproże w ścianie nośnej.
  10. W jaki sposób projektuje się płytę fundamentową na przebicie.

  Program do nauki bardzo się przydał, oceniam że na pisemnym powtórzyło się ok 80% pytań. Warto przeczytać najważniejsze rozporządzenia i ustawy (PB, WT, BHP, KPA – znajomość całości przepisów), oraz przeglądnąć pozostałe. tak żeby na ustnym wiedzieć gdzie można znaleźć odpowiedzi na pytania.

  Z pytań na pisemnym, których nie było w programie, pamiętam:
  1. Czy przy stanowiskach pracy z komputerem mogą być stosowane miejscowe doświetlenia – odp. poprawna: tak ale w oprawie niepowodującej olśnienia.
  2. Jeżeli Polska Norma przewiduje podział na klasy i gatunki, znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób wytworzony w – odp. poprawna najwyższej klasie i gatunku.
  3. Były dwa pytania z Prawa Geologicznego – jedno pytanie dotyczyło okresu do dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkód górniczych – odp. poprawna 5 lat.

  Powodzenia

 14. MOIIB K-B b/o sesja jesień 2017.

  Potwierdzam wszystkie opinie i porady zapisane powyżej. Należy bezwzględnie zrobić po swojemu spisy treści do rozporządzeń, ustaw i norm. Trzeba opanować materiał tak, żeby wiedzieć gdzie jakie zagadnienie się znajduję i na egzaminie szybko przepisać na kartki, jednocześnie ucząc się odpowiedzi, tak żeby mówić pewnie i ze zrozumieniem tematu i tylko zerkać na kartkę. Jeśli chodzi o pytania z praktyki, to podstawą jest rysunek. Poradnik Majstra oraz wszelkie inne opracowania, dachy, schody, więźba, żelbet, schematy statyczne – trzeba umieć narysować i tłumaczyć co się rysuje. Warto mówić o technologiach aktualnie stosowanych, podawać producentów. Zaciekawiony rozmową egzaminujący jest mniej drążący tematy mniej opanowane 😉

  1. Obowiązki organu nadzoru budowlanego podczas katastrofy budowlanej. (PB)
  2. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót. (Rozp.)
  3. Wykopy w ścianach pionowych (głębokości dopuszczalne w zależności od rodzaju gruntu – Norma – Roboty Ziemne).
  4. Rodzaje zapraw, wytrzymałości, różne podziały zapraw, w szczególności ze względu na rodzaj materiału, z którego wykonujemy mur. Kolejne etapy i odbiory robót murarskich, odchyłki, rodzaje spoin, współczynniki przy projektowaniu. kat. A i kat. B, stosunki ilościowe składników w zaprawie cem-wap, odpowiadające im wytrzymałości.
  5. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Przekrój plus propozycja więźby – narysować. Rozmowa o materiałach, wentylacji, punkcie rosy, temat zawilgoconej termoizolacji, konsekwencje.
  6. Schody monolityczne żelbetowe spocznikowe z belką z spocznikową. Rysunek zbrojenia, schemat statyczny i wykresy momentów zginających.
  7. Przygotowanie podłoża, wykonanie i odbiór powłok malarskich akrylowych.
  8. Posadowienie nowego budynku przylegającego do budynku istniejącego- szczegół fundamentów, rysunek i rozmowa o różnych wariantach rozwiązania.

  Egzamin zdany. Potwierdzam wcześniejsze komentarze – jest to rozmowa INŻYNIERA z INŻYNIEREM, trzeba na tyle znać temat, żeby z pewnością siebie prowadzić dialog. Z grupy 10 osób zdało 5. Powodzenia.

 15. Śląska Izba, Wykonawcze KB

  Na egzaminie ustnym wylosowałam:
  1) BHP przy montażu i rozbiórce rusztowań
  2) Obowiązki wykonującego kontrolę obiektów wielkopowierzchniowych
  3) Dozór techniczny maszyn i urządzeń
  4) Klasy odporności ogniowej
  5) Strop Kleina
  6) Ścianki działowe na stropie gęstożebrowym
  7) Zbrojenie schodów płytowych
  8) Betonowanie w warunkach zimowych

  Moje rady: Mówić zwięźle, na temat. Płynnie przechodzić z pytania na pytanie. Jak komisja widzi, że ktoś wie o co chodzi, to nie zadaje dodatkowych pytań. Rozwlekanie odpowiedzi sprawia, że komisja się niecierpliwi i pyta wtedy o konkrety (wartości, odległości). Czas na przygotowanie bardzo szybko mija, więc w kwestii rozporządzeń warto orientować się gdzie czego szukać. Warto mówić swoimi słowami – zaglądanie do rozporządzeń/norm i cytowanie w trakcie wypowiedzi nie jest dobrze odbierane.

  Jeżeli odpowiadając na pytanie nie uwzględni się sedna, to komisja stara się zadawać „pytania pomocnicze” dzięki którym można się zorientować o co chodzi.

  W grupie porannej zdało chyba 10/12 os. W mojej popołudniowej 4/7.

  Życzę powodzenia przyszłym zdającym 🙂

 16. Lubelska IIB elektryczne do kierowania b/o
  1. Rodzaje uziomów.
  2. Charakterystyka drugiej strefy w łazience (wanna, brodzik).
  3. Środki ostrożności dotyczące izolacyjnego odłączania agregatu prądotwórczego, aby ni emógł pracować równolegle z siecią.
  4. Słupy trakcyjne tramwajowe i trolejbusowe ustawione na poboczu torowiska- wymagania odnośnie ochrony przeciwporażeniowej itp gdy wykorzystujemy je również do oświetlenia (podwójna izolacja itp.)
  5. Wykonanie skrzyżowania linii kablowej z drogą utwardzoną i rowem odwadniajacym.
  6. Sposób wykonania uziemień ograniczników przepięć z podaniem wartości rezystancji (10om).
  7. Praktyczne przeciwdziałanie skutkom drgań przewodów roboczych (tłumiki, pętle itp.)
  8. Omówić zagadnienia ochrony od przepięć linii napowietrznej 110kV i wyższym (np. pytanie o kąt ochrony odgromowej).

 17. Małopolska, konstrukcyjne wykonawcze bez ograniczeń, jesień 2017
  Pisemny – Obowiązkowo: Prawo budowlane, Warunki Techniczne, BHP, KPA, plus ochrona ppoż i KC.
  WT dla budynków obowiązkowo, chociaż w tym roku było mało pytań szczegółowych, warto przejrzeć jeszcze WT dla budowli rolniczych i użytkowanie budynków mieszkalnych (w poprzedniej sesji były zaznaczone ze znajomością całości przepisów). Resztę można przejrzeć pod kątem pytań z programu, chociaż ja akurat czytałam większość przepisów. W tym roku chyba 70/75 pytań z programu się powtórzyło. Nowe pytania: rozwinięcie skrótu GESUT, odporność ogniowa drzwi w metrze, czas szkolenia pracowników fizycznych (w godzinach), i coś z odpowiedzialnością za Polskie Normy, ale nie pamiętam dokładnie.
  Ustny – w MOIIB można wnieść wszystko, poza laptopem. Ja wzięłam wszystkie ustawy – akurat WT dla hydrotechniki mnie uratowały – plus Majstra budowlanego, swoje notatki i parę wydruków z internetu do zagadnień, których nie ma w Majstrze. Wchodzisz, losujesz 2 zestawy pytań, po 4 z teorii i 4 z praktyki, dostaje się kartki na notatki, które się podpisuje i zostawia po zakończeniu egzaminu. Ja miałam koło 30 min na przygotowanie, komisja wyczytuje do odpowiedzi. 2 komisje pytały z praktyki, 1 z teorii. Komisje przyjaźnie nastawione. Z praktyki jak widzą, że się wie o czym się mówi, to następne pytanie. Jeśli coś dodatkowo oczekują, to się pytają. Z teorii po prostu trzeba znaleźć odpowiedź w przepisach, normach itp. i to powtórzyć, najlepiej jak najmniej patrzeć w notatki.
  Teoria:
  1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają i wymienić. (PB)
  2. Stal stopowa – co to znaczy i podać rodzaje. – Tutaj za bardzo nie wiedziałam, czego oczekują, więc mnie naprowadzali. Chodziło o nisko, średnio i wysoko stopową z podaniem % metali (do 2% dla nisko, powyżej 5% dla wysoko).
  3. Budowle hydrotechniczne słabo zbrojone i żelbetowe – wymagania. (WT hydrotechniczne: mrozoodporność, wytrzymałość, wodoszczelność, odporność na zarysowanie)
  4. Służba BHP – kiedy pracodawca musi powołać.
  Praktyka
  1. Słupy okrągłe – wykonanie i odbiór. Wystarczyło narysować słup, startery, zagęszczenie strzemion, przekrój i ilość prętów podłużnych. Pytali na co patrzeć przy odbiorze (zbrojenie i poziomowanie) i zalaniu (wibrowanie, wysokie betonujemy na raty).
  2. Izolacje fundamentów – wymienić wszystkie rodzaje i opisać wykonanie. Podałam podział na przeciwwodne i przeciwwilgociowe, powłokowe i arkuszowe. Dopytali się tylko co to znaczy lekka i ciężka izolacja. Jak zaczęłam mówić, że trzeba oczyścić powierzchnię i o wykonaniu, to kazali przejść do następnego pytania.
  3. Ocieplenie ścian zewnętrznych i tynkowanie . Omówić przykład na podstawie praktyk. Podałam ocieplenie wełną i styropianem. Zaczęłam opisywać BSO (czyli lekką mokrą) – że należy przykleić styropian, zwykle się go kołkuje, wkleja siatkę (klej, siatka, klej) i już więcej nie oczekiwali.
  4. Zbrojenie schodów płytowych 1 biegowych – etapy wykonania wraz z rysunkami. Narysowałam schematycznie szalowanie ze sklejki podparte stemplami i zbrojenie, nic się nie dopytywali.
  Egzamin zdany:) Powodzenia

 18. MOIIB konstrukcyjno – budowlane b/o:
  1. Podać uczestników procesu budowlanego
  2. Gdzie się stosuje wentylację awaryjną – w jakich pomieszczeniach
  3. Metody odwodnienia wykopów
  4. Porównać ściankę szczelną i szczelinową
  5. Co to jest dylatacja i w jakich elementach budynku się ją stosuje, po co, co jakby jej nie było
  6. Jakie zmiany są zmianami istotnymi i kto je kwalifikuje jako istotne lub nie
  7. Jak lokalizować budynki, które mogą stanowić zagrożenie (od strony ochrony środowiska) – czyli w bezpiecznej odległości od domów i od elementów środowiska
  8. Kto może się wpisywać do dziennika rozbiórki
  Moje pytania były łatwe. Egzamin zdany.
  Powodzenia

 19. Małopolska – KB bez ograniczeń
  Pytania na egzamin ustny jesień 2017

  Stropy WPS Omówić montaż i sposób odbioru
  Drenaż Francuski – omówić; szkice
  Dylatacje skurczowe w fundamentach i sposób ich zabezpieczenia
  Wilgotność drewna w elementach konstrukcyjnych
  Co to jest szalunek tracony
  Jakimi cechami winien się charakteryzować wpis do książki obiektu budowlanego
  Jakich defektów nie mogą mieć urządzenia udarowe (uszkodzenia wyłączników, przewodów zasilających i uchwytów tych urządzeń)
  Organy architektoniczno-budowlane – wymienić

  Powodzenia

 20. Izba opolska uprawnienia wykonawcze IS bez ograniczeń
  Egzamin pisemny
  Czytanie ustaw + program w zupełności wystarcza. Nie polecam uczenia się tylko samego programu ponieważ i tak na ustnym trzeba wiedzieć gdzie co jest w rozporządzeniach, ustawach, a czasu jest raczej mało i trzeba działać szybko i sprawnie.
  Egzamin ustny
  Z uwagi na fakt, że posiadłem już uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń (drogowe i kb) miałem 6 pytań:
  1. Ciśnienie instalacji wodociągowej (nie mniej niż 0,5 bara i nie więcej niż 6 barów)
  2. Czy ustęp może znajdować sie poniżej poziomu kanalizacji (tak może jeżeli jest wyposażony w samoczynne urządzenie przeciwzalewowe)
  3. Wymagania dotyczące doprowadzenia strumienia powietrza do pomieszczeń przeznaczonych na a) prace, b) nie przeznaczony na stały pobyt ludzi (WT wszystko jest – nie mniej niż 20 m3/h oraz spełniające wymagania odnośnie temp.,wilgotności, zanieczyszczenia itp.)
  Praktyka
  4. Próba szczelności na kanałach wentylacyjnych (norma dotyczaca wentylacji)
  5. Zasady montażu kotłowni gazowej wolnostojącej (WT dla kotłowni o mocy powyżej 2000 kW)
  6. Dokumenty potrzebne do zgłoszenia do UDT (rozporządzenie o UDT)
  Komisja przychylna, nie złośliwa,naprowadzała poprzez pytania pomocnicze.
  Ja zaliczyłem już 3 egzamin i naprawdę uważam, że jeżeli ktoś sumiennie się przygotuje (wystarczy pozbierać pytania na ustny z tego forum + trochę zapoznać się z dziedzinami, z którymi nie mamy styczności w pracy zawodowej) i nie będzie miał super pecha to egzamin jest do zdania bez problemu. A wszystkie komentarze, negatywne biorą się tylko i wyłącznie z braku wiedzy na podstawowe zagadnienia, na które komisja nie jest w stanie przymknąć oko.
  Życzę powodzenie obecnym zdającym bo egzaminy dalej przecież trwają

 21. Małopolska Izba. KB wykonawcze bez ograniczeń.
  Bez kursu. Pisemny prosty, program bardzo przydatny ale warto przeczytać przynajmniej raz akty prawne by mieć ogólne pojęcie, odpowiemy na pytania których nie ma w programie a pojawiaja sie na egzamnie. Ustny to loteria, bo w końcu jaki inżynier ze stażem kilku letnim posiada wiedzę praktyczną z wszystkich robót budowlanych jakie pojawiaja sie w tematyce egzaminu?! śmiem twierdzić że żaden. A wielu z nich nie ma żadnego :). Zatem do ustnego trzeba się uczyć tak samo jak na studiach, a praktyka oczywiście pomaga. Czekając na swoją kolej miałem okazję sluchac jak inni odpowiadają i podsumowanie egzaminu na koniec przez przewodniczącego komisji „prześlizgneliście się wszyscy ledwo” dobrze obrazuje jakość obecnych inżynierów. Na ok 10 nie zdało chyba z 4. Sesja przedpołudniowa. Komisja przychylna do czasu jak nie wyczuje że nie macie zielone pojęcie o tym co mówicie a z budową macie tyle co mijacie jakąś w drodze do pracy. Mnie pomogły pytania z tego forum zatem i ja się dziele.
  Moje pytania i te co słyszałem:
  – Schody wspornikowe
  – Tynki gipsowe
  – Organizacja budowy przy betonowaniu na wysokości
  – Przewiązki, funkcja i rozstaw
  – Podłoga na gruncie
  – Kiedy nie trzeba zabezpieczać konstrukcje stalowe przed korozją
  – Rodzaje przewodów z cegły
  – Obowiązki nadzoru budowlanego
  – Izolacje wodne
  – Rozwiązać problem odwodnienia domu na skarpie
  – Kiedy mozna rozpocząć proces budowlany

  Ja zdałem, Wam powodzenia! 🙂

 22. Izba Mazowiecka 2017, uprawnienia kolejowe, wykonawcze.
  Czas na przygotowanie ok 20 minut. Jak się wie, gdzie szukać, wystarczy. Zapisaną kartkę z przygotowaniem komisja zabiera i chowa do koperty.
  1. Obowiązki właściciela budynku podczas katastrofy budowlanej.
  2. Metody zapobiegania dynamicznego wydłużania się szyn na obiekcie inżynieryjnym.
  3. Metody kształtowania niwelety na obiekcie inżynieryjnym >30 m.
  4. Rodzaje ramp.
  5. Wysokość peronu nad główką szyny oraz od czego zależy.
  6. Najważniejszy parametr, od którego zależy bezpieczeństwo ruchu pociągów (wichrowatość).
  7. Czy załom łuku pionowego może nachodzić na krzywą przejściową? Jeśli tak, to kiedy.
  8. Jakie dokumenty wydaje jednostka notyfikowana podczas weryfikacji systemu WE/

 23. Izba Warmińsko-Mazurska
  K.B. wykonawcze bez ograniczeń sesja: Jesień 2017
  Pisemny: Program +Ujednolicone przepisy prawa budowlanego
  Ustny: Wiedza z praktyki budowlanej+ Poradnik Majstra Budowy + Podstawowa znajomość obowiązujących norm, ustaw, rozporządzeń
  Powtarzająca się zagadnienia w sesji:
  1. Stropodach wentylowany
  2. Stropodach niewentylowany
  3. Połączenie płatwiowo-kleszczowe
  4. Warunki techniczne co określają
  5. Rusztowania- przegląd eksploatacja
  6. Skurcz betonu jak zapobiegać
  7. Min przekrój sklejek konstrukcyjnych
  8. Przegląd roczny
  9. Budynek Gospodarczy
  10. Budynek mieszkalny
  11. Przeglądy 5 letnie
  12. Minimalna grubość osłabienie konstrukcji drewnianej
  13. Wiązanie cegły
  14. Zabezpieczenie wykopów
  15. Płyta dwukierunkowo zbrojona
  16. Więźba wieszarowa
  17. Szerokość użytkowa schodów
  18. Płyty żerańskie
  19. Co grozi za wykonywanie samodzielnych funkcji bez uprawnień
  20. Z kim uzgadniać zabezpieczenie ppoż (pieczątka)
  21. Zagrożenia przy przeglądzie
  22. Tablica na budowie
  23. Łączenia śrubowe w drewnie
  24. Posadowienie na palach
  25. Rekuperator
  26. Rozbiórka zabytku
  27. Dachy nad pomieszczeniami zagrożonych wybuchem
  28. Pełzanie
  29. Omówić konstrukcje dachów drewnianych
  30. Klasy użytkowe drewna
  31. Przebudowa K27 (stara-nowa norma, zmiana obc węzła dachu
  32. Co to są elementy konstrukcyjne
  33. Min przekrój poprzeczny elementów konstrukcyjnych z drewna litego
  34. Omówić zasadę doboru dźwigu na budowę
  35. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
  36. Obowiązki pracodawców w przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace osoby zatrudnione u różnych pracodawców
  37. Kiedy można wykonać wykopy o ścianach pionowych
  38. Roboty w zbiornikach
  39. Jakie świadczenia przysługują za wypadek przy pracy

  Egzamin zdany.
  Powodzenia!

 24. Mazowiecka; KB; wykonawcze – rozszerzenie
  Pytania z ustnego:
  1. co to są samodzielne funkcje techniczne na budowie
  2. czy w przypadku braku kompetentnej osoby na budowie można przeprowadzić kontrolę
  3. co powinna zawierać dokumentacja geodezyjna powykonawcza
  4. sposoby odwadniania wykopów
  5. mocowanie płyt warstwowych do rygli ściennych
  6. sposoby zagęszczania betonu podczas wykonywania słupów betonowych

 25. Izba Mazowiecka 2017 uprawnienia Proj-wyk :
  Zdałem bez kursu, program wystarczy do zaliczenia, ale żeby mieć spokojną głowę warto powertować ustawy, i tak przyda się ich znajomość na ustnym (i w życiu w sumie). Ustny zależy trochę jak się trafi pytania, forum baaaardzo pomocne, nie ma co patrzeć na pytania z innych izb, podstawa jak pisali wszyscy to jakoś ze stresem sobie poradzić, jeśli jesteśmy czegoś pewni a komisja twierdzi inaczej to można wejść w polemikę (dotyczy praktyki bo z przepisów to chyba nikt tu prawnikiem nie jest). Materiały warto mieć swoje
  pytania na pisemny z poza programu :
  -Tereny zamknięte kto ustanawia
  -kto nadaje uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych
  – kto prowadzi bazę świadectw energetycznych
  – współczynnik przenikania powietrza przez okno (sam koniec WT)
  – ostatni wzór z WT str 93 Ep= , i było pytanie że coś tam rośnie to jak zachowuje się ep.
  – kto mianuje głównego geodetę kraju
  – Kto pełni nadzór nad PKN w zakresie obronności państwa
  – Kto jest centralnym organem administracji w sprawach ochrony ppoż.
  -Kto prowadzi centralny Zasób Geodezyjny
  – Kto nadaje uprawnienia geodezyjne
  – Kto mianuje okręgowego inspektora pracy
  -Teren górniczy
  – Kiedy przedawnia się roszczenie za szkody górniczy,
  – Pow. Parku narodowego minimalna
  – Dyrektora tegoż parku powołuje kto?
  -Park Krajobrazowy zakłada kto
  – A Rezerwat przyrody?
  – Wysokość przycisku uruchamiającego drzwi ewakuacyjne
  – Czy przy pracy na komputerze można mieć lampkę
  – Ile przerwy na każdą godzinę pracy na komputerze
  – Gdzie podaje się zasięg filara ochronnego dla terenów kopalni
  – Wypadek zbiorowy od ilu osób
  -Kto sprawdza rusztowanie po silnym wietrze itp.
  -Jak anuluje się wpisy w książce obiektu
  -Jaką powierzchnie min. Powinien mieć pokój odpoczynku dla kobiet w ciąży i karmiących
  -Jak rzeczoznawca (ppoż) uzgadnia projekt (z uwagami bądź bez uwag)
  – Jeśli jest kilka klas jakości materiału to którą oznacza się znakiem zgodności z PN
  -Do czego zobowiązany jest wykonawca przy usuwaniu azbestu

  I tematy na ustny tegoroczny m.in :
  Jakie osoby posiadają odpowiedzialność zawodową
  Obowiązki geodety na budowie
  połączenie przegubowe słupa z ryglem
  jak wykonać otwór w stropie gęstożebrowym na windę kuchenną (głównie o bhp chodziło)
  Jakie grunty stosujemy do nasypów
  Klasyfikacja elementów stalowych do stop fundamentowych (chyba chodzi o zbrojenie?)
  Służba bhp od ilu osób w zakładzie pracy i jakie ma obowiązki
  Zmiana sposobu użytkowania budynku – jakie dokumenty i komu składamy
  Prowadzenie prac rozbiórkowych – BHP
  Kontrola jakości betonu na budowie
  Czy możliwe pozwolenie na budowie na część budynku np. „stan zero”?
  Co to jest istotne odstąpienie od projektu budowlanego?
  Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać szyby i maszynownie dźwigów?
  Na jakiej mapie sporządza się plan zagospodarowania terenu i co zawiera?
  Co to jest mapa zasadnicza?
  Pielęgnacja betonu w zimie?
  BHP przy robotach rozbiórkowych?
  Obciążenia ściany oporowej?
  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, co to jest i kto może spełniać?
  Belka dwuprzęsłowa wolnopodparta, narysować kierunek naprężeń ścianających, jakie i gdzie dajemy zbrojenie na ścinanie, co zrobić żeby zmniejszyć wartość sił ścinających?
  – co to jest samodzielna funkcja w budownictwie i do czego uprawnia
  – kto sporządza plan BIOZ i kiedy NIE jest potrzebny
  – co podlega ochronie prawem autorskim
  – czy podlega ochronie prawem autorskim zlecany innemu projektantowi rysunek konstrukcji ramy stalowej jeżeli jest podpisany przez niego,
  – jakie kontrole przeprowadza nadzór budowlany (wymienić z prawa bud.)
  – zbieranie obciążeń od wiatru wg. EC dla wież i słupów telekomunikacyjnych
  -prace wykonywane w 2 osoby (asekuracja)
  -stropodachy wentylowane
  Rusztowania i ruchome podesty robocze jakie muszą spełniać warunki
  – biała wanna
  – sposoby zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych
  – narysować szczegół połączania płatwi Z z ryglem IPE
  – jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku gdy na budowie są zatrudnieni pracownicy z różnych firm.
  – strop filigran
  – strop teriva
  -dobór cementu do konstrukcji masywnych
  -obliczyć siłę wyporu zbiornika 5x10m
  -wymienić organy ochrony środowiska
  -strona tytułowa dziennika budowy co zawiera
  -ile egz. proj. bud. daje się do starostwa i komu zostają później przekazane
  -łączniki płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (nie wiem czy płyta z płytą czy płyta do konstrukcji)
  -czy można obciążać ścianę o gr 1/2 cegły
  -szczegóły połączenia krzyżulców kratownicy z pasem krzyżulec RK pas 1/2 IPE -(trzeba było podobno tak rozrysować żeby zachować osiowość)
  -kiedy można rozpocząć budowę
  -po jakim czasie jest skuteczne zgłoszenie
  -minimalne średnice prętów przy zbrojeniu płyt
  -pole zbrojenia rozdzielczego w płytach
  -klasy odporności ogniowej konstrukcji
  -objaśnić REI 120
  -jakie przeglądy budynków i co ile
  -czym się różni ścianka szczelna od szczelinowej
  -obowiązki kierownika budowy
  -technologia wykonania posadzki w garażu
  – co to jest strona w postępowaniu
  2. Zasada projektowania płyt krzyżowo-zbrojonych.
  3. Co to są Eurokody.
  4. Ile wynosi długość zakładu prętów zbrojeniowych
  5. Na czym polega kontrola w wykonywaniu ścian murowanych.
  6. 3 rodzaje ogrodzenia placu budowy.
  7. Jak należy projektować i wykonywać budynki i urządzenia z nimi związane. (par 203 warunków technicznych)
  8. Czy projektant może się odwołać od decyzji rzeczoznawcy ds. bhp a jak tak to do kogo.
  9. Kiedy można zacząć wykonywanie przyłączy i co musi być zawarte we wniosku o wykonanie przyłączy.
  1) Ile egzemplarzy projektu budowlanego należy złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę? Kto ile szt otrzymuje?
  2) Rodzaje stali stosowanej w budownictwie.
  3) Kiedy stosujemy pale fundamentowe?
  4) Kiedy właściciel nieruchomości ma prawo żądać wykupienia nieruchomości w przypadku wprowadzania ograniczeń środowiskowych (odp. w ustawie ochrona środowiska w dziale z nieruchomościami par. 130)
  5) Wyobraź sobie, że jesteś kierownikiem budowy i masz do wybudowania osiedle składające się z 3 budynków wielorodzinnych. Jak zorganizował byś pracę oraz na jakie brygady podzieliłbyś ludzi?
  6) Rodzaje obciążeń. Czym się różnią wartości charakterystyczne od obliczeniowych?
  7) W przypadku powołania inspektorów różnych specjalności co musi zrobić inwestor? (powołać koordynatora)
  8) Jaka odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy po przekazaniu przez inwestora terenu budowy?
  1. Co to Obiekt budowlany
  2. Co dołączamy do wniosku o rozbiórkę
  3. Jakie wymagania przy lokalizacji zakładów uciążliwych wg ochrony środowiska czy jakoś tak
  4. Jak należy prowadzić dziennik budowy
  5. Ciężki wypadek przy pracy na czym polega
  6. Realizacja stropu terriera
  7. Wyjaśnić c30/35 w8
  8. Kto orzeka, ze zmiana w realizacji projektu jest istotna. Jaka zmiana jest istotna
  9. Okres eksploatacji budowli
  10. Zbrojenie ściany oporowej kątowo płytowej
  warunki wykonywania połączeń spawanych na budowie oraz sposoby ich oceny
  – co to są obiekty małej architektury
  – czy można wykonywać remont lub zabezpieczenie uszkodzonych i będących w złym stanie technicznym budowli bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę
  – co oznacza ZL1 i ZL2
  – kiedy pomieszczania powinny być wyposażone w wentylację awaryjną
  – jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne naprowadzające
  – sposoby posadowienia na gruntach nośnych
  – jakie mogą być skutki przekroczenia SGU.
  -Jakie cegły stosujemy na przewody kominowe
  -izolacja pionowa i pozioma ścian podziemnych
  – Kategorie odporności ogniowej
  Powodzenia

  • Egzamin sesja zimowa 2017 – MOIIB uprawnienia konstrukcyjno budowlane bez ograniczeń

   1. Zasady wykonywania i odbioru słupa żelbetowego o przekroju okrągłym ,
   2. Zasady wykonywania posadzki żywicznej ,
   3. Rodzaje hydroizolacji fundamentów, opisać technologie wykonywania,
   4. Wymiana krokwi w więźbie jętkowej, zaproponować harmonogram prac wraz z rysunkami,
   5. Wymienić uczestników procesu budowlanego przy wyburzeniu budynku o kubaturze 10 000 m3,
   6. BHP podczas prac remontowych,
   7. Które miejsca w betonie są najbardziej narażone na powstanie rys ,
   8. Kiedy pracodawca powinien zatrudnić na stanowisku pracownika służby BHP w pełnym wymiarze czasu.

   W zestawie nie było nic nietypowego, więc egzamin zdany. Z mojej grupy, która zdawała w tym dniu, to 4 osoby na 7 zdały. Przewodniczący komisji, który podawał wyniki egzaminu ustnego powiedział, że w przyczynie nie zdania egzaminu ustnego widzi słabą praktykę przy wykonawstwie.

 26. Witam,

  MOIIB
  Forum bardzo pomocne. Dziękuję ze swojej strony za dzielenie się wspomnieniami.
  Kurs przygotowawczy bardzo pomocny pod kątem przykładów z życia, rozjaśnia teoretyczne definicje i zagadnienia. Warto pójść na kurs w sesji poprzedzającej. Warto brać udział ze względu na aspekty bezpieczeństwa pod przyszłe wykonywanie samodzielnych funkcji w budownictwie. Takie kursy należy powtarzać cyklicznie dla własnego dobra w myśl zasady brak znajomości prawa szkodzi.
  Program bardzo pomocny. Odpowiedzi na pytania należy znać na poziomie >90-95% i jest bardzo duża szansa zaliczenia egzaminu pisemnego.
  Na ustnym opanowanie stresu to połowa sukcesu gdyż wzrasta kreatywność i dostęp do podstawowych pojęć technicznych we własnej głowie. Warto dzień przed egzaminem wyłączyć tryb nauki i lekko się zdystansować/odstresować (spacer, kino etc).
  Warto mieć ze sobą podstawowe normy (stal, żelbet, mury, drewno, fundamenty i oczywiście rozporządzenia , ustawy).
  Należy kontrolować czas podczas przygotowywania odpowiedzi na pytania (25-30 min. szybko ucieka). Nie skupiać się na szukaniu jednej odpowiedzi zbyt długo. Komisja wydaje się oceniać całokształt także brak odpowiedzi na jedno-dwa pytania (szczególnie z definicji z ustaw) nie zawsze oznacza skreślenie kandydata.
  Należy posługiwać się słownictwem technicznym , normowym (słowa klucze itp.) podczas odpowiedzi. Starać się rysować starannie etc. Komisja bardzo rzetelna. Musisz rozumieć zagadnienie, sama regułka/rysunek nie jest wystarczająca zwykle.
  Pojawiające się i zasłyszane pytania:
  obciążenia nadproży, def. urządzenia technicznego, zbrojenie istniejącego luku montażowego,terminy kpa, organy nadrzędne kpa , materiały termoizolacyjne (przykłady producentów), zawartość projektu budowalnego pod kątem obliczeń (podstawowe schematy statyczne, obciążenia, reakcje etc), zawartość decyzji o warunkach zabudowy (potrzebna jak nie ma planu zagospodarowania przestrzennego itp.) , obciążenie wiatrem masztów,
  jakie parametry wpływają na wybór posadowienia.

  Egzamin zaliczony.
  Powodzenia wszystkim.

  Pozdrawiam

 27. Witam.
  Wielkopolska Izba specjalność K-B wykonawcze w pełnym zakresie.
  Dużo pomógł mi ten portal i forum, więc oddaję, jak potrafię.
  Masz 25 min na sporządzenie notatki wg materiałów własnych, ale norm, rozporządzeń, a nie innych opracowań typu Poradniki Majstra… (na szczęście miałem pozwolenie na książkę Prawo budowlane, z którego się uczyłem, w której układ był dla mnie zapamiętany i co ważne rozbudowany i przy każdym Artykule opisane co zawiera, (np. Art.19 Nadzór inwestorski itd.) do tego spis treści. Zwykła ustawa PB do Art. po Art. i błądzenie, chyba, że znasz je na wylot… Czas na przygotowanie raczej wystarcza, jeśli przeciąga się osoba na egzaminie przed tobą to zostaje go jeszcze, ale po 25 minutach kartkę masz zabraną, jednak możesz czytać, przeglądać dostępne przepisy.

  1. Uprawnienia kierownika budowy (PB art. 23)
  2. BHP przy robotach rakotwórczych (przeszkolenie, ostrzeżenie występowaniu szkodliwych substancji, zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, nawiązałem do azbestu, często spotykanego przy rozbiórkach, np. eternit)
  3. Jak mierzy się szerokość schodów stałych (między balustradami, pochwytami oraz ścianą wykończoną!)
  4. Czym zajmuje się Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (w Rozporządzenia o samorządach zawodowych)
  5 Rodzaje stali konstrukcyjnej (chodziło o zbrojeniową i kształtową i jej symbole – choć jeden wg nowego nazewnictwa EC czyli np. S235J)
  6.Czynności geodezyjne w trakcie budowy (z naciskiem na podczas – inwent. robót zanikających, rektyfikacja, niwelacja poziomów na stopach fund. )
  7. Czynności BHP podczas robót ziemnych (podział wykopów, klin odłamu, zabezpieczenie skarp, barierki i ich odległości)
  8. Omów stropy gęstożebrowe na przykładzie Teriva (temat rzeka, nie dopytali mnie do końca, bo widzieli, że znam temat)
  Moja komisja (nr 2) typowo zwracająca uwagę na zagadnienia z praktyki dopytuje żeby nakierować co ich interesuje. Wchodzisz, przedstawiasz się i pada pytanie w jakim celu przyszedłeś. Wymagają odpowiedzi o co się ubiegasz i oczekują pełnej nazwy specjalności w jakim zakresie itd. Przedstawienie odpowiedzi w sposób praktyczny, inżynierski uważam, że zdający staje się wiarygodnym. Komisja „lubi” tematy BHP, ale i wykonawcze. Jeśli odbiegasz, to sprowadza do sedna. Czytać pytanie dokładnie i trzymać się treści, aczkolwiek można rozwinąć, głównie na tematy z praktyki. Podobno, bardziej przyjazna komisja nr 1 (mniej nacisku na praktykę). Ale moja też była ok – nie określę jej jako zła. Jeśli widzą, że temat znany tobie, przerywają i każą dalej.

  Ja trafiłem na pytania w punkt. Na pytania z Warszawy (1-4) z reguły wystarcza odpowiedź lakoniczna, może być swoimi słowami. Natomiast dotycząca praktyki (5-8) – jak już pisałem, dobrze ubarwić doświadczeniem z praktyki właśnie. Rada: być inżynierem i to sprzedać poprzez m.in. sposób wyrażania. Mów językiem technicznym, a nie potocznym. To faktycznie, jak tu czytałem, ma to być rozmowa inżynierska i tego oczekują.

  Wyniki po kilku osobach po 3-4. Aha – zdałem. W mojej transzy zdało: 3 na3 🙂 i chyba dużo zdawało… bo nie spotkałem, „negatywa”

  Kurs… hm… nie byłem, a specjalnie zapytałem ludzi po egzaminie, czy coś dał? Niewiele. Materiały do nauki. Niestety, organizatorzy powinni przyłożyć się, jeśli coś oferują – moje zdanie.

 28. Pomorska Izba, wykonawcze b.o. inżynieryjna hydrotechniczna, ustny, jesień 2017
  1. Obowiązki kierownika budowy
  2. Kiedy trzeba przeciąć ziemną budowlę (rurociągiem, kanałem) to przed czym i jak zabezpieczyć?
  3. Czemu służą urządzenia odbojowe w morskich budowlach hydrotechnicznych?
  4. Obowiązki bhp osoby kierującej pracownikami.
  5. Wymień rodzaje wibratorów (po wymienieniu poprosili o wyjaśnienie jak się używa poszczególnych wibratorów, po co itp)
  6. Wymień przynajmniej 4 sposoby spajania prętów zbrojeniowych.
  7. Charakterystyczne cechy betonu hydrotechnicznego (plus klasy ekspozycji wyjaśnić, mrozoodporność itp)
  8. Praktyczne: wyjaśnij pojęcie ścianka szczelna kombinowana (poprosili dodatkowo o rysunek + porównanie ze zwykłą ścianką i wyjaśnienie gdzie, kiedy i po co się stosuje).

  Komisja bardzo dociekliwa, zadają dodatkowe pytania z ogółu zagadnienia, najlepiej odpowiedzieć konkretnie i czekać na dodatkowe pytania, bo chwytają się każdego stwierdzenia 😉

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here