Egzamin na uprawnienia budowlane

Kolejna sesja egzaminu na uprawnienia budowlane już za pasem. Poniżej informacje na temat przebiegu samego egzaminu .

Pytania egzaminacyjne tak do egzaminów pisemnych testowych, jak i ustnych,
przygotowane są odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności
i każdej specjalizacji.
Komisja sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na grupy specjalistyczne
i rodzaje uprawnień.
Egzamin pisemny polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania
zawarte w teście przygotowanym przez Komisję Kwalifikacyjną.
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (testu) jest niezbędnym
warunkiem przystąpienia (dopuszczenia) do egzaminu ustnego.

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej,
egzamin jest przeprowadzany na:

1) uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności,
2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
3) uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w danej specjalności.

Przyjęto zasadę ilościowego doboru pytań testowych:
– 30 % – 35 % z zakresu ustawy – Prawo budowlane i przepisów wydanych na
jej podstawie z wyłączeniem przepisów techniczno-budowlanych,
– 25 % – 30 % z przepisów techniczno – budowlanych,
– 20 % – 30 % z zakresu specjalności,
– 5 % – 10 % z zakresu przepisów związanych (pokrewnych),
– 5 % – 10 % z zakresu Kpa.

Czas egzaminu testowego.
– przy 90 pytaniach – 3 godziny
– przy 75 pytaniach – 2,5 godziny
– przy 60 pytaniach – 2 godziny
– przy 45 pytaniach – 1,5 godziny
– przy 30 pytaniach – 1 godzina

Czas na przygotowanie się do egzaminu ustnego.

– przy 10 pytaniach – do 1 i 1/4 godziny
– przy 8 pytaniach – do 1 godziny
– przy 6 pytaniach – do 3/4 godziny
– przy 5 pytaniach – do 5/8 godziny

Zasady oceny egzaminu ustnego.

Osoba zdająca egzamin odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zastawie
pytań.
W przypadku niejasności w udzielonej odpowiedzi, przewodniczący Zespołu
Egzaminacyjnego oraz członkowie Zespołu – za zgodą przewodniczącego –
mogą zadać egzaminowanemu dodatkowe pytania, nawiązujące do pytania
wylosowanego.
Odpowiedzi na pytania ustne oceniane są przez członków Zespołu Egzaminacyjnego
w skali od 0-5 pkt.

W czasie trwania egzaminu ustnego egzaminowany może posługiwać się tekstami
aktów prawnych i Polskich Norm. W odpowiedzi należy wykazać się
umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy technicznej i znajomością
przepisów prawnych (zrozumienie).

Program do nauki na egzamin testowy.

Program uprawnienia budowlane na KOMPUTER

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *