Zestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych. Dla każdego poziomu wykształcenia podano odpowiednie lub pokrewne kierunki studiów oraz wykaz zawodów związanych z budownictwem ( dla techników i mistrzów ).

Zestawienie opracowano na podstawie ustawy prawo budowlane oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku.

Kliknij na interesującą Cię specjalność

Specjalność architektoniczna

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik architekt
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • murarz
 • murarz-tynkarz
 • cieśla
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna mostowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna drogowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego
 • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik budownictwa wodnego
 • technik melioracji wodnych
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • brak związanych zawodów
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik telekomunikacji
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik energetyk
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik gazownictwa
 • technik instalacji gazowych
 • technik sieci gazowych
 • technik instalacji i urządzeń sanitarnych
 • technik sieci cieplnych
 • technik sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • technik sieci i instalacji urządzeń sanitarnych
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 • elektryk
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

331 KOMENTARZE

 1. Mam tytuł technika urządzeń sanitarnych oraz 4 letnią praktykę zawodową mam tytuł inżyniera z ochrony środowiska mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie czy beż ograniczeń?

 2. 1. Czy pracując na kolei jako specjalista diagnosta ds. nawierzchni i podtorza kolejowego i posiadając uprawnienia toromistrzowskie można zdawać uprawnienia inżynieryjne drogowe do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?
  2. Czy pracując na stanowisku specjalista diagnosta ds. nawierzchni i podtorza kolejowego i posiadając mgr z geodezji i kartografii (nie posiadając uprawnien toromistrza) można zdawać uprawnienia inżynieryjne drogowe do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?

  • 1. posiadanie uprawnienia toromistrza nie wpływa w żaden sposób na uzyskanie uprawnień budowlanych, tutaj liczy się tylko odpowiednia praktyka i wykształcenie.
   2. Nie można gdyż wykształcenie jak i stanowisko pracy są nieodpowiednie

 3. Czy po technikum budowlanym i mając staż w formie własnej firmy instalacyjnej, można otrzymać uprawnienia budowlane bez 5 rocznego studiowania???

  • Tak, można uzyskać ograniczone uprawnienia wykonawcze po odbyciu 4 lat praktyki pod kierunkiem odpowiedniego kierownika praktyki.

 4. Witam.
  Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem – mając tytuł mgr inż. konstrukcji budowlanych i inżynierskich mogę starać się o zdobycie uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń po odbyciu półtorarocznej praktyki? Mogliby mi Państwo przypomnieć jak było wcześniej ? w sensie ile lat miała trwać praktyka?

 5. czy po ukończeniu studiów podyplomowych na Wydziale inżynierii środowiska i energetyki na kierunku Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji i po odbyciu praktyk zawodowych nabywa się uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?

  • Niestety studia podyplomowe nie mają znaczenia jeżeli chodzi o uzyskanie uprawnień budowlanych. Liczą się tylko studia zasadnicze wymienione w rozporządzeniu.

 6. Czy jako magister inżynier elektroniki i telekomunikacji mogę się starać o uprawnienia z zakresu Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie? Dodam że praktykę mam potwierdzoną przez opiekuna właśnie z takimi uprawnieniami.

   • Sęk w tym że w tabelce nie ma mojego przypadku. Ukończyłem studia kiedy nie było jeszcze studiów dwustopniowych. Formalnie to tak jak bym ukończył studia drugiego stopnia. W dodatku ukończyłem kierunek tzw odpowiedni nie pokrewny. Z takim wykształceniem i roczną praktyką w projektowaniu oraz półtoraroczna na budowie można zdawać na uprawnienia projektowe i do kierowania robotami bez ograniczeń. Ponieważ jednak mój opiekun miał tylko uprawnienia ograniczone ja również chciałbym zdawać na uprawnienia w ograniczonym zakresie. Niestety nie ma takiego przypadku w prawie budowlanym. Jak sądzicie – co zrobi komisja kwalifikacyjna? Co ja mogę zrobić w takim przypadku?

    • Widzę jednak że i tu nikt nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić mojego problemu. Aż dziwne że nie było takich przypadków wcześniej w innych specjalnościach.

 7. Czy posiadając tytuł inżyniera geodezji oraz mając ukończone technikum budowlane (brak uzyskanego tytułu technika) mając 4 letnia praktykę na budowie dróg mogę starać się o uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w ograniczonym zakresie ? W czerwcu chce eksternistycznie zdawać egzamin zawodowy na technika drogownictwa. Czy po uzyskaniu tego tytułu mogę odrazu starać się o nabycie uprawnień czy powinienem czekać 4 lata od momentu uzyskania tytułu technika drogownictwa ?

  • To już niestety zależy od interpretacji konkretnej izby. Standardowo do uprawnień ograniczonych wymagany jest tytuł zawodowy technika.

 8. Witam
  Skończyłem studia na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje Mostowe.
  Zamierzam uzyskać uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
  Czy praktyka roczna przy budowie obiektu mostowego będzie się też liczyć przy uzyskiwaniu uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czy muszę oprócz wyżej wymienionej praktyki odbyć osobno roczną praktykę na budowie w drugiej dziedzinie, aby móc uzyskać uprawnienia?

  • Praktyka powinna swoim zakresem odpowiadać zakresowi uprawnień o jakie się ubiegamy oraz być odbyta pod kierownictwem opiekuna z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Tak więc konieczne będzie obycie oddzielnych praktyk dla różnych specjalności uprawnień.

 9. Czy jako magister elektrotechniki ze specjalnością elektroenergetyki mogę starać się o uprawnienia z zakresu Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?

 10. Ta cała praktyka w tym dzienniczku to jest jakieś nieporozumienie. Mam 20lat doświadczenia na budowie . „Kieruję” 20 -50 ludźmi wszystkie budowy są zbudowane i oddane do użytkowania żadna się nie zawaliła. Przyjezdzaja Panowie inżynierowie którzy sa w komisjach kwalifikacyjnych i odbierają te budowy. Niestety Pani która weryfikuje ten pseudo dokumencik praktyk wymyśla , ze mi brakuje wpisów. Nie jestem już studentem. Na każdej budowie mam sterte dokumentów do opisania i naprawdę człowiek by musiał mieć 6miesięcy wolnego żeby to coś uzupełnić. Niech robią egzamin, a nie jakieś dzienniczki. Z tego co obserwuje to studenci szkole szybciej dostaja te uprawnienia bo mają czas na praktykach to wypisywać niż ludzie z doświadczeniem.

 11. Witam ukończyłem studia 1 stopnia o kierunku elektrotechnika czy mogę zrobić uprawnienia budowlane pełne bez ograniczeń jeśli będę miał 3 lata pracy w branży energetycznej.

 12. Witam,

  Ukończyłem studia I stopnia na Kierunku Elektronika i telekomunikacja oraz na innej uczelni studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika. Nie musiałem nadrabiać różnicy programowej lecz na dyplomie mam uzyskany tytuł magistra Elektrotechniki. Dodatkowo mam ukończone technikum o profilu technik elektryk.
  W takim wypadku jestem uprawniony do zdobycia uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń ?

  • Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest do końca jasna, gdyż niektóre izby wymagają zgodności I i II kierunku studiów. W tym konkretnym przypadku kierunek studiów I stopnia umożliwia jedynie uprawnienia w ograniczonym zakresie.
   Nie jest to jednak regułą, zawartą w przepisach regulujących nadawanie uprawnień a jedynie interpretacją danej OKK więc z góry nic nie jest przesądzone.

 13. Witam. Czy uprawnienia toromistrza i praca w tym zawodzie od 2014r pozwala na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie? Szkole która ukończyłem to liceum Informatyczne.

 14. Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie samych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  Nigdzie nie mogłem znaleźć konkretnego opisu tego typu uprawnień, co po tym można robić, a co nie.

  Uzyskując takie uprawnienia można projektować wszystkie obiekty zaczynając od domów jednorodzinnych, po wielkokubaturowe budowle? prowadzić adaptacje projektów, itp, dobrze rozumiem?

  • Tak uprawnienia „bez ograniczeń” właśnie to umożliwiają. Oczywiście własne doświadczenie i rozsądek też trzeba brać pod uwagę bo uprawnienia projektowe b.o. można uzyskać już po 2,5 roku praktyki.

 15. Dobry wieczór. Posiadam wymagane wykształcenie i przekroczyłem wymagany okres praktyki uprawniające mnie do podejścia do egzaminu na uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w branży KB. Pytanie mam co do sposobu wypełniania oświadczeń i zbiorczego zestawienia odbytej praktyki. Pracuje w podwykonawstwie, przez przeszło 2 lata jestem zatrudniony w mojej firmie jako inżynier budowy. W tym czasie prowadziliśmy roboty na 9ciu budowach. Czy potrzebuje posiadać oświadczenia od kierowników każdej z tych budów czy takie oświadczenie może wypełnić mi kierownik z uprawnieniami zatrudniony w mojej firmie?

  • Takie oświadczenie wypełnia kierownik praktyki zawodowej, którym może być zarówno kierownik budowy jak i kierownik robót. Należy wspomnieć iż w przypadku kierownika robót może być potrzeba aby był on wpisany w dziennik budowy.

 16. Witam, ukończyłem technikum elektryczne,
  Na Świadectwie dojrzałosci napisano „(…)ukończył szkołę w zawodzie technik elektryk spec. maszyny i aparaty elektryczne”, natomiast na Dyplomie uzyskania tytułu zawodowego napisano „(..)tytuł zawodowy technik …(brak słowa elektryk)…….spec. maszyny i aparaty elektryczne(…)”
  Czy w/w wykształcenie kwalifikuje się do ubiegania się o uprawnienia budowlanye?

  • Obawiam się iż może być z tym problem gdyż liczy się w tym przypadku tytuł zawodowy ( technik elektryk).
   Może Pan się udać na dyżur pracownika okręgowej komisji kwalifikacyjnej w Pana miejscu zamieszkania i dopytać bezpośrednio ale wg nasz szanse są małe.

 17. Witam,
  za miesiąc zostanę inżynierem budownictwa, podejmę zaocznie studia II stopnia (magisterskie) a w tym czasie będę pracował na cały etat. W jaki sposób naliczany będzie mi czas praktyki jeśli chcę otrzymać uprawnienia do kierowania i projektowania BEZ ograniczeń?
  Czy praktyka będzie mogła być zaliczona w postaci:
  – 1,5 roku pracy na budowie (mając inż. i studiując) oraz 1 rok pracy przy sporządzaniu projektów (po zdobyciu magistra)?
  – czy będzie dopiero liczona jak będę miał tytuł mgr (czyli mam inż. pracuję i studiuję mgr przez 1,5 roku i dopiero wtedy 1,5 roku pracy na budowie oraz 1 rok przy projektach)?
  Proszę o informację, bo nigdzie nie mogę takiej znaleźć.
  Pozdrawiam

 18. Witam,
  Ukończyłam pierwszy stopień studiów na kierunku – Geodezja i Kartografia, teraz studiuję drugi stopień na kierunku – Inżynieria Środowiska (przed dostaniem się nie ten kierunek zdałam ogólny test wiedzy ze stopnia pierwszego Inżynierii Środowiska). Czy po ukończeniu obecnych studiów mam szansę ubiegania się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?

  • To już niestety nie jest do końca jednoznaczne. Mamy informacje, iż jedne komisje zaliczą bez problemu natomiast w innych województwach wymaga się zgodności obu kierunków lub nadrabiania różnic programowych. Najprościej zgłosić się na dyżur OKK w swoim mieście i zapytać dyżurującego członka komisji. Warto wtedy zabrać dokumenty potwierdzające swoje wykształcenie.

 19. Witajcie,

  Posiadam ukończone studia pierwszego stopnia na wydziale Elektronika i Telekomunikacja oraz drugiego stopnia na wydziale Mechatronika. Chcąc starać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które warunki mnie dotyczą? Wydziału Mechatronika nawet nie ma w zestawieniach …
  Dodatkowo przez 2 lata pracowałem w firmie projektowej. Czy za tamten okres musiałbym przedstawić jakieś dowody że to wykonywałem? Czy już po sprawie?
  Dzięki za odpowiedź.

 20. Witam,
  studjuję budownictwo i planuję wyjechać na studia na erasmusa w związku z czym program studiów ulegnie zmianie (jeden semestr, studia magisterskie), jak wpłynie to na możliwość uzyskania uprawnień z KB bez ograniczeń? Czy są przedmioty obligatoryjne, które trzeba zrealizować?

 21. Witam
  Ukończyłem studia I i II stopnia na kierunku elektrotechnika i od 9 lat prowadzę własną działalność związaną z instalacjami elektrycznymi
  planuję starać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  W jaki sposób mam udokumentować praktykę zawodową??

 22. Dzień dobry,
  Na Politechnice Gdańskiej powstaje nowy kierunek studiów II stopnia „inzynieria morska i brzegowa” czy ukończenie takiego kierunku tez upowaznia do zdobycia uprawnien do kierowania budową, w dziedzinie hydrotechniki, bez ograniczen po 1.5 roku praktyki?
  Pozdrawiam

 23. Witam,
  Posiadam dyplomy mistrzowskie w ciesielstwie i stolarstwie, dyplom technika budownictwa ogólnego (szkoła dla dorosłych) podparta zasadniczą szkołą zawodową. Staż pracy 41 lat w tym 15 jak majster budowy. Czy mogę starać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?

 24. Witam serdecznie. Skończyłem studia inż na kierunku Ochrona Środowiska. Studia mgr na kierunku inżynieria środowiska (na dyplomie mgr inż inżynierii środowiska). Czy mogą być jakiekolwiek problemy przy kwalifikacji na uprawnienia instalacyjne sanitarne wykonawcze bez ograniczeń?

 25. Witam,

  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, możliwe jest ubieganie się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń mając ukończone studia 1 stopnia, m.in. na kierunku ELEKTROENERGETYKA.
  Niestety nie znalazłem uczelni, która by prowadziła nabór na takowy KIERUNEK. Tylko i wyłącznie są specjalizacje z tego zakresu na innych kierunkach,np. jak energetyka czy elektrotechnika.
  Jak mam to więc rozumieć? Jeżeli mam ukończone studia na kierunku Energetyka w specjalizacji związanej z elektroenergetyką to mogę się ubiegać o te uprawnienia?
  Czy można gdzieś sprawdzić wykaz przedmiotów jakie powinno się ukończyć na ww. studiach elektroenergetycznych wg. Izby Inżynierów/Ministerstwa, aby porównać jakie są różnice programowe względem obecnie przeze mnie ukończonych? Czy też może powinienem napisać pismo do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie? Co zrobić?

  Pozdrawiam,
  Patryk.

  • Obecnie podstawowa weryfikacja odbywa się po nazwie kierunków. Analiza przedmiotów na kierunku przeprowadzana jest jedynie w szczególnych przypadkach i nie do końca są znane jej zasady.
   Wykaz kierunków najprościej sprawdzić na stronie uczelni która dany kierunek prowadzi.

 26. Witam
  Ukończyłem studia 1 stopnia inż. budownictwa w 2014r
  studnia 2 stopnia mgr inżynieria środowiska w 2018 r
  chciałem robić uprawnienia bez ograniczeń z zakresu instalacji sieci wod kan, c.o. gaz, wentylacji ..
  od kiedy mogę liczyć praktykę – książkę do praktyk mam z 2013 r (po zakończonym 3 roku studiów inżynierskich – budownictwo)

  czy praktykę mogę pisać od 2013 roku czy liczyć dopiero po zakończonych studniach 2018 r ??

 27. Witam,
  ukończyłem technikum budowlane. Oczywiście uzyskałem dyplom technika budownictwa. Czy mam szanse zdobyć ograniczone uprawnienia? Jak tak to jakie ? ile czasu musi trwać praktyka zawodowa?

  • Jest szansa na uprawnienia wykonawcze KB po odbyciu 4 letniej praktyki. Informacja taka jest przecież zawarta powyżej 😉

 28. Posiadam tytuł technika elektryka, co uprawnia mnie do podjęcia praktyki na ograniczone uprawnienia do kierowania.
  Czy wówczas, gdyby podczas 4-ro letniej praktyki uzyskać (zaocznie) tytuł inżyniera jest możliwość od razu po studiach przystąpić do egzaminu na pełne uprawnienia? (bez konieczności rozpoczynania od nowa praktyki)?

  • Teoretycznie jest taka możliwość, pod warunkiem iż praktyka będzie od razu odbywana jak do uprawnień bez ograniczeń ( kierownik będzie miał pełne uprawnienia). Jest to jednak niestandardowy przypadek i najbezpieczniej udać się na dyżur członka OKK w swoim mieście i potwierdzić.

 29. Czy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo i rozpoczeciu praktyki uprawniajacej do uzyskania uprawnień ograniczonych projektowych i kontroli budowlanych można kontynuować studia i po uzyskaniu tytułu magistra od razu dostać uprawnienia bez ograniczeń czy trzeba odbywać praktykę jeszcze raz ?

  • Nie trzeba powtarzać praktyki ponownie. Warunkiem natomiast jest by opiekun praktyki posiadał uprawnienia bez ograniczeń.

 30. Witam
  Jestem technikiem elektrykiem z wykształcenia. Widzę, że mogę się ubiegać o uprawnienia do kierowania pracami elektrycznymi w ograniczonym zakresie. Jaki to zakres? Od kilku lat jestem asystentem kierownika robót elektrycznych (6 lat). Czy mogę wpisać do zaświadczenia o odbyciu praktyki w tym okresie całego 6 letniego okresu, mimo tego, że pomiędzy wykonywanymi pracami były kilku miesięczne przerwy? Jak liczy się czas odbycia praktyki?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here