Kategorie
Aktualności Egzamin

Zbliża się egzamin na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2023

Zbliża się egzamin na uprawnienia budowlane Wiosna 2023 w PIIB. Sprawdź jak się do niego przygotować oraz jakie formalności musisz spełnić.

Wyznaczony termin egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2023 w PIIB zbliża się wielkimi krokami. Przypominamy, iż najbliższa sesja rozpocznie się egzaminem testowym, którego termin wyznaczono na 26 maja 2023 roku. Test dla wszystkich specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych odbędzie się jednocześnie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów. Osoby, które zakończą go z wynikiem pozytywnym zostaną dopuszczone do egzaminów ustnych, których harmonogram ustala indywidualnie okręgowa komisja kwalifikacyjna, w zależności od specjalności i liczby zdających.

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu

Każda osoba, która złożyła dokumenty kwalifikacyjne na najbliższą sesję egzaminacyjną powinna zostać poinformowana przez komisję kwalifikacyjną o zakwalifikowaniu do egzaminu. Jako, że procedura ubiegania się o uprawnienia budowlane odbywa się na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, komisja wysyła do kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymagania zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane. Przepisy obligują komisję do powiadomienia zdających na co najmniej 30 dni przez wyznaczonym terminem egzaminu na uprawnienia budowlane.

Nie otrzymałem zawiadomienia – czy jest powód do zmartwienia?

Jeżeli do egzaminu na uprawnienia budowlane jest już mniej niż 30 dni, a nadal nie otrzymałeś/łaś zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu, zalecamy pilny kontakt z okręgową izbą inżynierów w celu wyjaśnienia. Zwykle w przypadku problemów ze złożonymi dokumentami kwalifikacyjnymi lub koniecznością ich uzupełnienia komisja kwalifikacyjna wysyła pisma znacznie wcześniej, tak więc zdający ma szanse na dostarczenie poprawek. Nie warto czekać natomiast na ostatnią chwilę, gdyż ten czas lepiej poświęcić na naukę.

Pamiętaj o drugiej racie opłaty kwalifikacyjnej

Kwalifikacja do egzaminu na uprawnienia budowlane to oczywiście bardzo dobra informacja, natomiast warto mieć na uwadze, iż pozostaje jeszcze niestety uregulować drugą ratę opłaty kwalifikacyjnej, tzw opłatę „za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane”. Zgodnie z uchwałą PIIB nr 44/R/22 opłata za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane dla jednego rodzaju wynosi 1200 zł, natomiast dla uprawnień łączonych 1800 zł. Szczegółowe informacje o opłatach kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane. Potwierdzenie zapłaty drugiej raty należy zabrać ze sobą na egzamin testowy. Osoby, które nie dokonają opłaty, nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane

Nadal pozostało sporo czasu do nauki i przygotowań do egzaminu na uprawnienia budowlane. Warto więc się zmobilizować i poświecić go na naukę, gdyż kluczowa jest tutaj systematyczność. Oczywiście mamy udokumentowane przypadki zdających, którzy naukę rozpoczęli na kilka dni przed egzaminem i zakończyli go z wynikiem pozytywnym, natomiast rozłożenie nauki na dłuższy okres będzie na pewno dużo bardziej efektywne.

Wymagania na egzamin

Każdorazowo izby publikują wymagany zakres znajomości przepisów prawnych oraz norm jakie musisz znać, przystępując do egzaminu. Aktualny wykaz przepisów i norm na sesję WIOSNA 2023.

Test na uprawnienia budowlane

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane nie wymaga od zdających wielkiej finezji. Wystarczy wybrać po prostu jedną prawidłową odpowiedź spośród trzech dostępnych. Niestety jest on tak skonstruowany, że wymaga wiedzy typowo pamięciowej, a nauka do niego zwykle postępuję zgodnie z zasadą 3 Z czyli zakuć, zdać i zapomnieć. Pytania egzaminacyjne losowane są z ponad 100 aktów prawnych, tak więc nauka poprzez samodzielnie ich studiowane może okazać się nieefektywna. Doskonale sprawdza się w tym wypadku nasz program do nauki na egzamin oraz aplikacja na urządzenia mobilne. Dzięki nim możesz szybko i efektywnie przerobić wymagany materiał. Zgodnie z relacjami użytkowników powtarzalność pytań na egzaminach sięga nawet 90%.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane jest dużo bardziej wymagający, i zwykle na nim „polega” większość kandydatów. Bazuje na rozmowie z komisją kwalifikacyjną i odpowiedzi na wcześniej wylosowane pytania. Przygotowanie się do niego jest znacznie trudniejsze, gdyż pytania oprócz tych teoretycznych dotyczą także praktycznych aspektów związanych ze zdawaną specjalnością. Tutaj nieodzowna okazuje się praktyka zawodowa, oraz duża różnorodność wykonywanych czynności i zakresu obowiązków. Komisja podczas rozmowy może zadać dodatkowe pytania, gdy widzi, że zdający nie jest pewny odpowiedzi .. a te nie mogą być czytane z kartki.

W przypadku części teoretycznej, która stanowi około 50% pytań bardzo przydatna może okazać się Nasza aplikacja do nauki na egzamin ustny na uprawnienia budowlane. Ułatwia ona szybkie wyszukiwanie odpowiedniego artykułu lub paragrafu pośród wielu wymaganych przepisów.

Statystyki i zdawalność

Większość osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane osiąga wynik pozytywny. Lepsza zdawalność występuje na egzaminach testowych gdzie wynosi ona około 90%. Natomiast egzamin ustny zdaje średnio około 80%, tak więc jest on trudniejszy.

Szczegółowe statystyki zdawalności z lat poprzednich

Przydatne informacje dla zdających egzamin

Poniżej zgromadzimy komplet przydatnych informacji dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2023.

2 odpowiedzi na “Zbliża się egzamin na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2023”

Opłata jest za kwalifikację, a nie za pozytywną kwalifikację, w związku z tym opłata nie ulega zwrotowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *