Kategorie
Wymagane przepisy i normy

Wykaz aktów i norm PIIB Wiosna 2023

Wykaz aktów prawnych oraz norm na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Wiosna 2023. Przygotowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB.

PIIB opublikowała wykaz aktów prawnych na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Wiosna 2023. Razem z wykazem przepisów udostępniono także wykaz polskich norm, instrukcji oraz poradników, których znajomość będzie wymagana przy części ustnej egzaminu. Termin egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej zaplanowano na 26 maja 2023 roku.

Co zawiera wykaz aktów prawnych na egzamin?

Wykaz dla 41 sesji egzaminacyjnej składa się z 155 ustaw i rozporządzeń, które zostały pogrupowane działami wg zakresów wiedzy budowlanej. Do każdego przepisu przyporządkowana jest tabelka z zakresem wymaganej znajomości, dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych.

wykaz przepisów wymagana znajomość

Wykaz przygotowano dla wszystkich uprawnień budowlanych będących w kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

wykaz aktów - rodzaje i specjalności

Zmiany w wykazie w stosunku do poprzednich sesji egzaminacyjnych

W stosunku do poprzedniej sesji egzaminacyjnej czyli JESIEŃ 2022 całkowita liczba wymaganych przepisów uległa zmniejszeniu i wynosi 155. Oczywiście dla poszczególnych specjalności ta liczba jest mniejsza i zwykle oscyluje w granicach 100.

Oprócz tradycyjnych uaktualnień związanych ze zmianą stanu prawnego przepisów, należy odnotować istotne zmiany dla przepisów związanych branżą drogową i mostową.

Pod koniec 2022 roku wygasły dwa bardzo ważne rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.2016.124 )
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U.2000.63.735 )

i zostały zastąpione nowym:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz.U.2022.1518)

, które zawiera w sobie połączone wytyczne dla dróg i obiektów inżynierskich.

W związku z tym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB zdecydowała się zrezygnować z wymagania znajomości nowego przepisu dla większości specjalności i ograniczyć go jedynie dla branży ID, IM oraz IT.

wt drogi nowe wymagania

Poprzednio w sesji jesień 2022 wspomniane przepisy były wymagane praktycznie dla wszystkich pozostałych specjalności uprawnień:

poprzednio wymagane przepisy w wykazie aktów

Ze względu na duży zakres wiedzy zawarty w tych przepisach i konieczność zapamiętywania szczegółowych informacji, niekoniecznie przydatnych dla specjalności np. IS, IE oraz KB taka zmiana to bardzo duże ułatwienie.

Wykaz aktów prawnych WIOSNA 2023

Pobierz wykaz aktów prawnych na egzamin w sesji wiosennej 2023 przygotowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa

Wykaz norm na egzamin Wiosna 2023

Pobierz wykaz polskich norm instrukcji i poradników, których znajomość będzie wymagana na egzaminach ustnych w 41 sesji egzaminacyjnej PIIB.

2 odpowiedzi na “Wykaz aktów i norm PIIB Wiosna 2023”

Witam,
Kiedy będzie dostępne lista na jesień ?
Najlepiej do nauki korzystać z aktów jednolitych czy ujednoliconych ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *