Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB opublikowała na początku 2018 roku, zbiór 500 przykładowych pytań na testowy egzamin na uprawnienia budowlane. Przykładowe testy na uprawnienia budowlane umożliwią kandydatom orientacyjne określić czego mogą spodziewać się na egzaminie pisemnym oraz sprawdzić wymagany przez komisję stopień trudności.

Zakres testów na uprawnienia

Testy zawierają pytania z 31 podstawowych aktów prawnych, pogrupowane działami zgodnie z Szczegółowym programem egzaminów na uprawnienia budowlane. Znajdują się tutaj między innymi pytania z ustawy Prawo budowlane, warunków technicznych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dodatkowo dużą część stanowią zagadnienia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska oraz kodeksem postępowania administracyjnego.

Testy opublikowane przez PIIB nie zawierają odpowiedzi.

Przykładowe testy na uprawnienia budowlane PIIB

Stan prawny pytań z zestawienia to 1 styczeń 2018. Przypomnijmy, iż poprzednie zestawienie pochodziło z 2014 roku tak więc było już mocno przestarzałe.

Przypominamy, iż rzeczywisty zakres pytań oraz wymagana liczba aktów prawnych na egzaminach jest znacznie szersza. Opisywane przykładowe testy na uprawnienia budowlane,  pytania oraz odpowiedzi do 500 pytań na uprawnienia budowlane są zawarte w bazie pytań naszego programu do nauki.

Uprawnienia budowlane testy PIIB

 

Pobierz

Testy na uprawnienia zakres

W testach na egzamin na uprawnienia budowlane uwzględniono następujące zakresy przepisów:

 1. prawo budowlane
 2. pb – przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne
 3. pb – pozostałe przepisy wykonawcze
 4. skutki działania żywiołu – przepisy szczególne
 5. samorząd zawodowy w budownictwie
 6. wyroby budowlane
 7. normalizacja
 8. certyfikacja
 9. geodezja
 10. bhp – kodeks pracy i przepisy wykonawcze
 11. ochrona środowiska
 12. zaopatrzenie w wodę – odprowadzanie ścieków
 13. ochrona przeciwpożarowa
 14. dozór techniczny
 15. autostrady płatne
 16. drogi publiczne
 17. koleje
 18. energetyka
 19. telekomunikacja
 20. materiały wybuchowe przeznaczone do użytku publicznego
 21. zagospodarowanie przestrzenne
 22. gospodarka nieruchomościami
 23. ochrona zabytków
 24. kodeks cywilny
 25. kodeks postępowania administracyjnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here