Miesięczne Archiwum: Styczeń 2015

Warunki uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej

Specjalizacją techniczno-budowlaną określany jest etap przejściowy pomiędzy uprawnieniami budowlanymi a tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku...

Wykaz zawodów związanych z budownictwem

WYKAZ ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCILp.Specjalność uprawnień budowlanychZawody związane z budownictwem1architektonicznatechnik architekt2konstrukcyjno-budowlana- technik budownictwa,- murarz,- murarz-tynkarz,- cieśla.3inżynieryjna mostowa- technik drogownictwa,- technik dróg...

Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH ODPOWIEDNICH I POKREWNYCH DLA DANEJ SPECJALNOŚCILp.Specjalność uprawnień budowlanychKierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalnościKierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności1architektoniczna...

Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia

Prezentujemy zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w...

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dla inżynierów bez uprawnień

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, rozszerza listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Od dnia 09.03.2015 (...

Praktyka zawodowa w 2015 roku według nowych zasad

Poniżej prezentujemy nowe zasady dotyczące praktyki zawodowej, które wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wchodzące w życie 25.09.2014.Zmiany dotyczą przede...

Dokumentowanie praktyki zawodowej w roku 2015 oraz okresie przejściowym

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2014 wprowadziło spore zamieszanie z dokumentowaniu praktyki zawodowej. Wycofana została książka praktyki...

Prawo budowlane 2015 – tekst jednolity

Aktualny na rok 2015 tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane. Akt posiada tekst jednolity.  Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy...

Duże zmiany w prawie budowlanym 2015

Uchwalona 16.01.2015 przez Sejm RP nowelizacja prawa budowlanego przynosi wiele poważnych zmian dla budujących. Najważniejsze z nich to:Likwidacja pozwolenia na budowę oraz przebudowę domów...

Statystyki egzaminu JESIEŃ 2014 – znaczny spadek zdawalności

Polska Izba Inżynierów Budownictwa dnia 7 stycznia 2015 podała statystyki dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2014. Przypomnijmy, iż sesja ta jako...

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje

Często komentowane