Na podstawie informacji uzyskanych z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych oraz informacji od osób ubiegających się o uprawnienia informujemy o nowym podejściu do rozliczania czasu pracy podczas odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.

 

 

 1. Według najnowszej interpretacji okres praktyki zawodowej ( niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą ) rozliczany jest w tygodniach pracy.
 2. Na tydzień składa się 5 dni pracy, niekoniecznie od poniedziałku do piątku. ( to już zależy od umowy z pracodawcą oraz obowiązującego systemu pracy )
 3. Na 1 rok praktyki zawodowej składa się 52 tygodnie pracy.
 4. Długich przerw świątecznych oraz okresów urlopów nie zalicza się do okresu praktyki. W praktyce więc jeżeli w danym tygodniu ( od poniedziałku do niedzieli) wypada więcej niż 2 dni wolne od pracy to taki tydzień nie zostaje zaliczony do praktyki.
 5. Nie ma znaczenia liczba przepracowanych godzin w danym dniu pracy. Tak więc niezależnie od tego czy kandydat pracował 1 godzinę czy 10 , i tak zostanie to potraktowane jaki 1 dzień pracy.
 6. Praktykę zawodową można odbywać na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej. Powyższe zasady obowiązują dla każdego rodzaju takiej umowy.
 7. Ostateczna decyzja w zakresie uznania udokumentowanej praktyki zawodowej za odpowiednią należy do kompetencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa.

Podsumowanie i wnioski

Dla kandydatów pracujących na etacie nowe zasady zmieniają niewiele. Mogą jedynie nieznacznie wpłynąć na wydłużenie okresu praktyki o „stracone tygodnie” z więcej niż 2 dniami wolnymi.

Dla pracujących na umowach zlecenie i o dzieło , którzy dotychczas rozliczani byli godzinowo ( w szczególności dla osób pracujących mniej niż 8 godzin dziennie) może do w istotny sposób wpłynąć na skrócenie okresu praktyki, gdyż nawet 1 godzina dziennie będzie liczona jako 1 dzień pracy.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż nie będzie już możliwe odbywanie jednocześnie praktyki dla 2 specjalności uprawnień. Dotychczas możliwy był w ciągu dnia: etat 8 godzin + 4 godziny na umowie zleceniu, o dzieło ( godzinowo). Przy rozliczaniu w dniach pracy trzeba będzie się zdecydować na praktykę jedynie dla 1 specjalności uprawnień.

 

340 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry,
  Jeśli pracowałem na budowie na 4/5 etatu (wtorki wolne) przez 5 miesięcy to ten okres jest wliczany do praktyk budowlanych (liczony np jako 4 miesiące) czy nie podlega praktykom budowlanym?

  • Jeżeli pozostałe wymagania odnoście praktyki oraz kierownika są spełnione to jest szansa na zaliczenie praktyki. Bezpieczniej na początku natomiast założyć, iż wtedy jej realny okres będzie mniejszy o 20% tak więc, nie będzie 5 miesięcy realnego okresu praktyki a 4 miesiące.

 2. Witam, czy dokument potwierzajacy odbycie praktyki zadowowej moze zostac zlozony nie w oryginale (kopia kolorowa wysokiej jakosci), zaginal mi niestety, ale posiadam wersje zeskanowana.

 3. Dzień dobry. Mam pytanie:
  Jaki jest czas odbycia praktyk do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jeżeli jestem zatrudniony na umowę o pracę (branża nie związana z budownictwem) oraz prowadzę własną działalność ( podpisana umowa z firmą budowlaną, jest spełniony warunek opiekuna praktyki, posiadam mgr inż.)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 4. Witam, czy przy obecnym stanie prawnym pracując w biurze projektowym (mam już tam wyrobiony roczny staż), mogę także pracować na budowie w wymiarze 4h dziennie (pół etatu) i taką częśc etatu zaliczyć do stażu do uprawnień budowlanych?
  Kiedy planowane jest wprowadzenie zmian w prawie budowlanym w zakresie uprawnień budowlanych? W sieci znajduję sprzeczne informacje na ten temat.

  • Niestety rozliczanie czasu praktyki nie jest nigdzie oficjalnie uregulowane. Obowiązują różnie interpretacje, także pomiędzy poszczególnymi izbami. Praktyka 4 h dziennie powinna co do zasady być zaliczona ( oczywiście okres wydłuży się wtedy dwukrotnie )

 5. Czy ktoś składał i pozytywnie przeszedł weryfikacje praktyki odbywając część jako praktykę absolwencką?

 6. Mam praktykę projektową w projektach remontów dróg i jeden przebudowy (na zgłoszenie). Brak dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę wg Izby uniemożliwia podejście do egzaminu u uprawnienia projektowe. Jakie stanowisko ma Admin?

 7. Mam pytanie, może Wy mi trochę rozjaśnicie sytuację 🙂 Jeśli gdzieś było wyżej to z góry przepraszam że przeoczyłem.
  Jestem inżynierem budownictwa. Posiadam krótką 4 miesięczną praktykę na budowie na stanowisku Inżynier budowy. Następnie od około dwóch lat pracuję na stanowisku kierownika produkcji w zakładzie produkującym prefabrykaty żelbetowe. Słupy, przepusty, pale, ściany oporowe, peronowe, stropy itd. Generalnie żelbety. Czy taka praca w zakładzie prefabrykacji może być zaliczona do praktyki do uprawnień wykonawczych? Albo czy w jakimkolwiek wymiarze może być zaliczona? A drugie pytanie to: czy przed rozpoczęciem praktyki trzeba to gdzieś rejestrować, odnotować w Izbie? Czy wystarczy że na koniec dostarczy się skompletowane dokumenty?

  • Niestety praktyki w zakładach prefabrykacji nie są zaliczane w odróżnieniu już np. od prefabrykacji na budowie ( ale to raczej rzadki przypadek). Od września 2014 roku praktyki nie trzeba rejestrować.

 8. Dzień dobry,

  Mam pytanie dotyczące okresu rozliczania praktyk. Czy dalej funkcjonuje zapis: „ nie ma znaczenia liczba przepracowanych godzin w danym dniu pracy. 1 godzina czy 10 godzin i tak zostanie potraktowane jako 1 dzień pracy”. Załóżmy ze pracując na pełen etat w firmie A ( bez podpisywania praktyk) i na pół etatu/ umowa o dzieło w drugiej firmie( z podpisywaniem praktyk) okres praktyk nie wydłuży się ? Będzie on traktowany jak pełen etat? Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości. Dziękuję.

  • Nigdy nie było takiego oficjalnego przepisu a jedynie sposób interpretacji przez Izbę. Dodatkowo należy zaznaczyć ,iż nie przez wszystkie gdyż tak naprawdę w każdej niestety jest to traktowane odmiennie.
   Bezpieczniej więc jest odbywać standardowo praktykę na pełny etat.

 9. Czy odbywając praktykę projektową pod patronatem można w tym samym czasie odbywać praktykę na budowie w oparciu o umowę od dzieło ?

  • Są bardzo małe szanse na zaliczenie tak odbywanych praktyk. Tzn. są natomiast przy założeniu, że okres praktyki ulegnie wydłużeniu i będzie równy sumie wymaganych okresów praktyki dla wykonawczej i projektowej.

 10. Witam,

  Mam pytanie do art 14 ust 4b Prawa Budowlanego, czy przy podpisaniu praktyki do kierowania robotami bez ograniczeń osoba potwierdzająca także musi legitymować się 5-cio letnim doświadczeniem w ramach uzyskanych uprawnień? Czy wystarczającym jest, że tak owe uprawnienia posiada oraz przynależy do właściwej izby?

  Pozdrawiam

  • Aktualnie wymóg 5 letniego doświadczenia dotyczy jedynie instytucji „patrona praktyki”. W przypadku standardowej praktyki z kierownikiem praktyki nie ma to zastosowania.

 11. Witam,
  Jeśli jestem zatrudniona w firmie polskiej, ale oddelegowana do pracy za granicą, to w jaki sposób komisja rozstrzyga, czy tydzień miał 5 dni roboczych? Przykładowo: poniedziałek 15.08.2016 – pracujący w Wielkiej Brytanii, ale wolny w Polsce.

  • Zapewne nikt tego tak dokładnie nie analizuje ( zarówno jeżeli chodzi o praktykę za granicą jak i w Polsce). Dopiero w razie rażących wątpliwości sprawa jest analizowana szczegółowo.

 12. W zestawieniu dokumentów potrzebnych do uzyskania uprawnień jest punkt który mówi o przedstawieniu „wykazu prac projektowych” czy wystarczy zrobić listę z nazwami i opisem wykonywanych projektów czy trzeba przedstawić kompletne opieczętowane i podpisane opracowania projektowe ??

 13. Jeżeli odbywam praktykę projektową pod patronatem i nie mam z tą osobą żadnej umowy cywilno – prawnej to co należy wpisać w zbiorczym zestawieniu praktyk w rubryce dotyczącej formy odbywania praktyk ??

 14. Witam,
  pracuję w biurze projektowym, w którym wykonuje projekty budynków mieszkalnych. Zajmuje się zarówno branżą konstrukcyjną jak i branżą architektoniczną. Czy jest możliwość, że dany temat (X) wpiszę dokumentując praktykę do uprawnień w specjalności konstrukcyjnej, a później ten sam temat (X) wpiszę dokumentując praktykę do uprawnień architektonicznych?

 15. Witam. Pracuję w Firmie projektowej od lutego 2013roku. Chcę sporządzić książkę praktyk. Pierwszy swój „własny temat” otrzymałam w sierpniu 2013. (Projekty sieciowe) Wiadomym jest, że projekty sieciowe są w czasie rozciągnięte. Czekając na odpowiedź np. urzędów pomagałam kolegom w innych projektach. Czy mogę spisywać do książki praktyk tygodnie tylko te przy których pracowałam nad własnym tematem. Czyli np. 3 pierwsze tygodnie sierpnia , 2 tygodnie opuszczam bo pomagałam kolegom, i ponownie 2 tygodnie pracy przy własnym projekcie. Czy zaznaczać „opuszczone tygodnie” w jakiś sposób.? Czy nie będzie problemu z braku ciągłości tygodniowej? Z uwagi, że pracowałam tam 3 lata, wystarczy mi tygodni praktyk w ten sposób rozpisując, a przynajmniej będzie klarownie wypełnione. Pomoc – była wyrywkowa i na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odtworzyć co robiłam, ani nie ma mnie dopisanej do projektów kolegów. Bardzo proszę o odpowiedź.

  • Lepiej gdy wypełnia się jednym ciągiem okres praktyki. Takie rozdrabnianie się na tygodnie na zmianę będzie sprawiać zamieszanie. Proszę również pamiętać, iż książka praktyki tylko do września 2014, a potem oświadczenie.

 16. Mam jeszcze takie pytanie.
  Opiekunem osoby odbywającej praktykę do projektowania jest osoba z pełnymi uprawnieniami projektowymi.
  Pracując w firmie projektowej, której szefem jest osoba z uprawnieniami wydanymi w latach osiemdziesiątych XX wieku (niepełne – dot. budownictwa osób fizycznych) nie wszystkie projekty wymagały projektanta z pełnymi uprawnieniami, więc te projekty instalacji w budynkach o kubaturze <1000m3 podpisywał projektant z uprawnieniami niepełnymi (technik budowlany).
  Czy te projekty liczą się w ramach praktyki czy tylko te OPATRZONE PODPISEM I PIECZĄTKĄ opiekuna praktyki- czyli projektanta z pełnymi uprawnieniami??
  Czy Izba nie będzie miała nic przeciwko, jeżeli złożę zeszyt praktyk z wpisanym 2 letnim okresem praktyk w biurze i rocznym okresem praktyk na budowie z wykazem projektów i robót z tego 3 – letniego okresu??

  • 1/ z tego co wiadomo PIIB nie zalicza praktyki podpisanej przez kierownika, który w decyzji o uprawnieniach ma wpisane ” w budownictwie osób fizycznych” ze względu na ich niezgodność z obecnymi uprawnieniami.
   2/ od września 2014 książka praktyki nie obowiązuje

 17. Czy książka praktyki zawodowej przejdzie jeszcze w izbie? Dodam, że staram się o uprawnienia projektowe, ale nie posiadam żadnej umowy z osobą nadzorującą praktyki. Dodam, że potwierdzenia praktyki dokonywała osoba z pełnymi uprawnieniami, ale nie pracująca w firmie (z zewnątrz).
  Przejdzie to w izbie, czy będą szukać?

 18. Witam, mam pytanie odnośnie okresu zimowego. Jeżeli pracowałem do końca grudnia, a później wróciłem na budowę już w lutym to mogę to spokojnie wpisać do okresu praktyk?
  Czy jest tak, że istnieje jakiś okres sztywno ustalony np. od początku grudnia do początku marca uznany jako „zimowy” gdzie praktyka z tego okresu nie jest brana pod uwagę?

  • Nie ma takiego pojęcia jak okres zimowy. Na dużych budowach zwykle prace prowadzone są cały czas.

 19. Witam,
  Jestem pracownikiem GDDKiA, pełnię funkcję asystenta kierownika projektu. Czy takie stanowisko będzie respektowane w procesie ubiegania się o uprawnienia budowlane?

  • Ustawodawca przewidział taką możliwość pod warunkiem iż zakres praktyki będzie odpowiedni ( tzn. będą wykonywane czynności bezpośrednio na budowie).
   Okres takiej praktyki dla zarządcy infrastruktury drogowej wydłuża się 2 krotnie.

 20. witam,
  pracuję na etacie jako asystent projektanta branży tt. Przykładowo w okresie od września do grudnia nie prowadziliśmy prac projektowych (ani PB ani PW) wykonywaliśmy opracowania typu Studium Wykonalności.
  Dodatkowo „po godzimach” wykonywałem pod patronatem projektanta z uprawnieniami projekty budowlane i wykonawcze branży tt. Czy mogę i na jakich zasadach zaliczyć do odbytej praktyki projektowej te prace dodatkowe wykonywane jako drugi etat?

  • Nie ma tego oficjalnie uregulowanego, natomiast obecnie jest tendencja do zaliczania max. 8 godzin.
   Co do Studium wykonalności to raczej nie ma sensu zaliczać go do praktyki zawodowej.

 21. Witam,

  we wrześniu mam obronę pracy dyplomowej. W związku z tym, że termin końcowy składania dokumentów to 31 sierpnia. Proszę o informację czy jest możliwość złożenia dokumentów do weryfikacji, bez dyplomu z uczelni, w bieżącej sesji i dostarczenia go w późniejszym terminie?

  • Jest taka możliwość natomiast ryzykowna ( ryzyko to koszt I etapu kwalifikacji czyli +- 800 zł). W razie braków Izba wyznacza termin na dostarczenie dokumentów ( zwykle około miesiąca) . Jeśli w tym czasie się nie zmieści to trzeba składać dokumenty od nowa w następnej sesji.

 22. Witam.
  Opiszę swoja historię i bardzo proszę o radę.
  W dniu 09.12.2013 na podstawie zaświadczenia z dziekanatu ze jestem studentem 4 roku studiów budownictwa odebrałem dziennik praktyk. W lipcu tego roku złożyłem dokumenty potwierdzajace ponad 3 letnią praktykę. Poproszono w izbie o ksero indeksu. Otrzymał em informacje z izby żeby potwierdzić z uczelni zaliczenie 3 roku studiow bez warunków. Niestety moj warunek z 3 roku studiów został zaliczony dopiero 14.02.2015. Jak wyglada sytuacja z warunkowym zaliczeniem roku? Co mogę zrobić w takiej sytuacji gdyż szczerze mówiąc biorąc dziennik byłem na 4 roku studiów tylko z zaległym przedmiotem. Co z opłata rekrutacyjna? Pani w izbie mówiła cos o odroczeniu postępowania ale boję sie aby na wiosenna sesje egzaminów nie miec za mało praktyki. Egzamin półowa maja 2018. Dokumenty składa sie w styczniu ale Pani mowiła ze uzupełnić jak czegos prakuje mozna do konca marca. 14.02.2015-31.03.2018(163 tygodnie) moze i byc mało. Z inzynierem musze miec 3 lata praktyki.
  Z góry dziękuję za odpowiedź. I wybaczcie za długi wywód ale to dla mnie byc albo nie być w pracy.
  Pozdrawiam

  • Przepisy mówią o ukończeniu 3 roku studiów, natomiast definicja „ukończenia 3 roku studiów” może być różna w zależności od uczelni.
   Generalnie jeżeli uzyskało się wpis na kolejny semestr/rok studiów do oznacza, iż wcześniejszy musiał zostać ukończony. To oczywiście teoria, gdyż walka z machiną biurokratyczną może zająć wieki.
   Jeśli dokumenty już złożone to pozostaje jedynie czekać na wynik.

 23. Witam,

  czy dobrze rozumiem, jeśli przykładowo w środę wypada ustawowo dzień wolny od pracy, to już cały tydzień idzie na straty? Czy mogę sumować dni z niepełnych tygodni? Przykład: W jednym tygodniu pracowałem 4 dni, w drugim 4 a w trzecim 2, to sumarycznie mam 10 dni przepracowanych i mogę się ubiegać o zakwalifikowanie tego czasu jako odbyte dwa tygodnie praktyki?

  • W artykule jest do dosyć jasno wyjaśnione. Jeśli nie będzie w tygodniu 5 dni praktyki to lepiej go nie wpisywać.

 24. Pracuję w firmie która zajmuje się zarówno wykonawstwem jak i projektowaniem. Czy jeśli jestem zatrudniona na stanowisku inżynier budowy mogę zrobić na tym stanowisku zarówno uprawnienia wykonawcze jak i projektowe (oczywiście po odbyciu odpowiedniej praktyki w tejże firmie)? Czy nazwa stanowiska ma wpływ na to które uprawnienia mogę zrobić czy tylko zakres wykonywanych przeze mnie czynności?

  • Generalnie liczy się zakres czynności natomiast jeśli nazwa stanowiska będzie niezwiązana z zakresem praktyki ( przykładowo stanowisko asystent projektanta i praktyka do uprawnień wykonawczych na budowie) wtedy może zajść potrzeba składania dodatkowych wyjaśnień i przedstawiania dowodów.. a to zwykle długotrwała procedura.

 25. Witam.
  Mam takie pytanie czy jeśli teraz złożę zeszyt praktyk i oświadczenia i będę w najbliższej sesji zdawać na uprawnienia TYLKO do projektowania w specjalności KB a mam wystarczający okres żeby składać na projektowanie i kierowanie, to czy jeśli w tym podejściu zdobędę upr. do projektowania to czy w następnej sesji będzie mnie czekać kolejna weryfikacja praktyki czy tylko podchodzę o egzaminu ???? Jak taka sytuacja wygląda ??

  • Jeśli w obecnej sesji zostaną złożone dokumenty na uprawnienia projektowe to w następnej należy ponownie składać dokumenty na wykonawcze.
   Polecam składać od razu na uprawnienia łączone gdyż jest to znacznie tańsze oraz szybsze.

 26. Prosiłabym o wyjaśnienie pewnej kwestii. Umowy o dzieło zwykle nie zawierają pracochłonności tj. ilość dni pracujących lub godzin w miesiącu nie jest określona, umowa zawiera jednie początek i koniec czasu wykonywania dzieła. Obecnie pracuję na takiej umowie przy sporządzaniu dokumentacji, wymaga to pracy w każdy dzień pracujący (odpowiada pracy na pełen etat). Jak jest to rozliczane? Czy oznacza to, że nie będzie to uznawane do uprawnień, czy po prostu czas wykonywania dzieła jest normalnie uznawany w pełnych tygodniach?

  • Należy wpisać faktyczną pracochłonność wykonywanych prac podczas praktyki na umowie o dzieło. Jeśli więc pracuje się po 8 godzin przez 5 dni to wpisujemy zakres dat jak dla etatu.

   • Rozumiem, że chodzi o to, że w zbiorczym zestawieniu wpisuje się faktyczną pracochłonność, natomiast może być to nieokreślone w umowie?

    • Zgadza się. W umowie zleceniu/dzieło rzadko wymienia się pracochłonność gdyż chodzi w zasadzie o ukończenie konkretnego całego zadania.

 27. Witam, uzupełniłem zbiorcze zestawienie dot. praktyki wykonawczej i będę niebawem składać. W przyszłości zamierzam ubiegać się również o uprawnienia projektowe, czy mogę uzupełnić drugie takie samo zestawienie praktyki wykonawczej, zachować je i w przyszłości dołączyć je starając się o uprawnienia projektowe ?

  • Jeżeli uprawnienia będą w późniejszym terminie rozszerzane do projektowych, a posiada się już wykonawcze w obrębie danej specjalności to nie ma potrzeby odbywać drugi raz praktyki, a tym samym także jej dokumentować.

 28. Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie odbywania niepłatnych praktyk jako asystent kierownika bud. Nie ma między nami żadnej umowy, znaczy się nie takiej która należało by rozliczać w US. Czy wystarczy w tym przypadku samo oświadczenie o odbytej praktyce, czy też będzie z tym problem?
  Chce się starać o uprawnienia do kierowania w ograniczonym zakresie.
  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • Nie ma konieczności by umowa była rozliczana w US, może być także umowa bezpłatnej praktyki, staż itp. Niektóre Izby wymagają ksera umowy przy składaniu dokumentów kwalifikacyjnych.

 29. Witam! Teraz pytanie, jak udokumentować praktykę poprzez współpracę z partonem praktyki zawodowej? Czy wystarczy np. oświadczenie patrona, o tym, iż w terminie od do, łącznie tyle tygodni (biorąc pod uwagę 5 dni pracujących, ale tutaj pytanie, gdy wypadają np. Święta Wielkanocne – wolny poniedziałek, to ustawowo pracuję 4 dni w tygodniu, czy taki tydzień mi się nie wlicza do okresu odbytej praktyki?), na podstawie słownej umowy/zobowiązania osoba imię i nazwisko odbywała praktykę, pod moim patronatem + niezbędne dokumenty potwierdzające posiadanie przez patrona uprawnień budowlanych oraz opłacanie składek? I w jakiej formie dokumentuje praktykę, skoro nie ma już książek, czy normalnie zbieram w teczkę „kwity” i potem je przedstawiam, czy zakładam swego rodzaju książkę i w niej zbieram „podpisy”?

  • Generalnie idea była taka by nie trzeba było przedstawiać żadnych dokumentów przy praktyce pod patronatem. Natomiast mamy informację, iż izby niekiedy wymagają umów ( co jest tutaj bardzo niezrozumiałe ). Najlepiej bezpośrednio sprawdzić w swojej KK.
   Co do dokumentowania praktyki polecam przeczytać dział: https://uprawnieniabudowlane.pl/praktyka-zawodowa/

 30. Witam. Mam dość nietypowe pytanie w sprawie weryfikacji czasu odbytej praktyki, a mianowicie czy osoby postronne mogą w izbie kwestionować czas i miejsce odbywania przeze mnie praktyki? Mam na myśli donosy itp. Oraz jaka jest procedura postępowania izby w takich sprawach?

Comments are closed.