Informacje i porady

Wyniki wyszukiwania dla: dziennik

Results 1 - 6 of 6 Page 1 of 1
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Nowy program przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014

Relevance: 100%      Posted on: 28 października 2014

Informujemy, iż 23 października 2014 roku pojawił się nowy szczegółowy program przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Program uwzględnia zasady przeprowadzania egzaminów określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w…

Przykład wypełnionej książki praktyki zawodowej

Relevance: 59%      Posted on: 17 stycznia 2010

Poniżej zestawiono wypełniony dziennik praktyk do uprawnień budowlanych. Wpisy do książki odpowiednie dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz architektonicznej. Wpisy dotyczą części - szczegółowy przebieg praktyki zawodowej. Oprócz tego w pierwszej części dziennika należy wypisać wszystkie obiekty, przy których budowie brało się udział.   WYPEŁNIONA KSIĄŻKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ - WZÓR Aby uzyskać…

Czego NIE należy wpisywać w książce praktyki zawodowej

Relevance: 50%      Posted on: 28 kwietnia 2010

Wśród wielu inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane panuje przekonanie, iż im więcej treści w książce praktyki zawodowej tym większe szanse na jej pozytywną weryfikację. Czy jednak ma ono coś wspólnego z rzeczywistością? Dziennik praktyk wg. prawa budowlanego ma służyć do chronologicznego dokumentowania wykonywanych na budowie czynności. Powinno się do…

Wypełniona książka praktyki zawodowej – wzór

Relevance: 35%      Posted on: 22 lipca 2011

W związku z licznymi pytaniami w sprawie wypełniania dziennika praktyk prezentujemy wypełnioną książkę praktyki zawodowej dla uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wzór  został przygotowany na bazie książki pozytywnie zweryfikowanej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w 2010 roku. Książka składa się z 2 części: Praktyka została odbyta na trzech budowach : Nazwy…

Prawo budowlane – przykładowe pytania na egzamin testowy

Relevance: 22%      Posted on: 3 marca 2010

TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - PRZYKŁADOWE PYTANIA Kogo powinien niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej kierownik budowy? a)       właściwy organ ( organy administracji architektoniczno-budowlanej ( Starosta, Wojewoda i GINB ) i nadzoru budowlanego ( PowiatowyINB, WojewódzkiINB i GłównyINB) , stosownie do ich właściwości) b)       właściwego miejscowo prokuratora i Policję c)       inwestora,…

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Relevance: 6%      Posted on: 20 grudnia 2009

data: 10.11.2009 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych. 2. Przepisy ustawy nie…

Copyright: UprawnieniaBudowlane.pl 2011-2015 UPRAWNIENIA BUDOWLANE i ARCHITEKTONICZNE - Egzamin na uprawnienia budowlane, książka praktyki zawodowej, dziennik praktyki, prawo budowlane, uprawnienia architektoniczne, uprawnienia elektryczne, uprawnienia sanitarne, uprawnienia sep, uprawnienia projektowe, przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin, zdawalność i wyniki egzaminów, kursy i szkolenia, jak wypełniać książkę praktyk, prawo budowlane, testy na uprawnienia budowlane, kurs przygotowawczy
Okręgowe Izby: Szczecin, Poznań, Olsztyn, Kielce, Katowice, Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Opole, Warszawa, Kraków, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Bydgoszcz, Wrocław