Kategorie
Pytania użytkowników

Kierownik robót a wpis do dziennika budowy

Mam pytanie dotyczące kierownika robót elektrycznych na budowie. Na budowie, na której pracowałem było dwóch kierowników robót elektrycznych (zakres był podzielony na 2 firmy), a z racji tego, że jeden był już wpisany do dziennika budowy to drugi już się tam nie wpisywał. Czy możliwe jest potwierdzenie praktyki na budowie przez tego kierownika, który nie figuruje w dzienniku?


Odpowiedź

W aktualnych przepisach prawnych nie ma wymagania, by kierownik praktyk był wpisanych w dziennik budowy. Ważne są natomiast jego uprawnienia oraz  aktywne członkostwo w Izbie. Ewentualnym ułatwieniem może być to jedynie w przypadkach spornych, gdy komisja ma wątpliwości co co praktyki kandydata – wtedy w bardzo prosty sposób można np. potwierdzić, iż kierownik praktyki pracował na danej budowie poprzez przedstawienie skanu I strony dziennika budowy.

Należy jednak dodać iż pod koniec 2016 roku PIIB przygotowała własne projekty rozporządzeń, w których pojawia się zapis:

Osobą nadzorującą praktykę zawodową może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych oraz pełniąca funkcję
projektanta lub kierownika budowy lub robót w danej specjalności

Tak więc jeśli wejdą one w życie ta sytuacja może się zmienić i wpis do dziennika będzie już wymagany.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *